Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ANTIGONA (eil.) PDF Spausdinti El. paštas
I
Pasiliko toli akmeninių aikščių tyla ...
Paskutinis laiptas — šiurkšti, svetima uola .. .
O visi kalnų šaltiniai ir medžiai, ir paukščiai — mano!
O raudona ugnis gyslom srovena.

Kaip saulės išdeginto miško gaisras — nenugalėsit!
Pasilikite sau savo vandenį ir pavėsį.
Aš saulei žiūriu į akis — savo širdies tiesa,
Ir mano mirtis — gyvenimo mano tąsa.

Lik sveikas, sužadėtini, — nebučiavau dar tavęs.
Lik sveikas, sūnau, — kuris niekados nebūsi.
Meilė mane čia atvedė — meilė išves . . .
Taip virpa pratiestoj saujoj paryčio vėjo gūsis . ..
Vienintelis vardas — Polinikas ...
Meilė — įstatymas mano.

Nieko nesvertu. Kiek turiu, atiduodu...
O raudona ugnis plazdena .
Skarelė ant kaklo . . . Paskutinis mazgas .. .
O man nebaisu!
Jokiu nuosprendžiu manęs nenuteisite. —
Aš jus teisiu!

II
Aš grįšiu.
Aš tūkstantį kartų grįšiu —
Pusiaunakčiais aidinčiais laidoti savo brolių.
Per ugniavietes,
per smėlio raudoną,
Per lietum pritvinkusį molį —
Grįšiu.
Aš ateisiu basa.
Mano rankos beginklės ir tuščios,
Mano rankos — tik meilei .. . Daugiau jos nieko nemoka.
O jie —
ir keiks mane, ir pečiais abejingai gūžčios,
Ir tūkstantį kartų teis.
Daugiau jie nieko nemoka.
Jiems kaip vaiduoklis —
eisiu per žemę sūrią —
Tą mūšio lauką —
laidoti brolių — baltų ir juodų . ..
Kol tironiškos rankos šešėlis
žemę slegia ir jūrą,
Kol vergo vardas
gėda tebedega ant veidų . ..
Pusiaunakčiais aidinčiais eisiu — tūkstantį kartų! —
Tamsa,
tavo kūną užklojusia
alsuot. . .
Tavo galvą bejėgę priglausti,
prie šono padėti kardą, —
Tūkstantį kart pasmerkta —
Antigona —
tavo sesuo!

1966
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai