Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STEIGIAMA DRAMOS STUDIJA PDF Spausdinti El. paštas
Trys žymūs Lietuvos Teatro atstovai: Henrikas Kačinskas, Jurgis Blekaitis ir Antanas Škėma Brooklyne steigia Dramos Studiją. Mokiniams statoma ši sąlyga — 18 metų amžius. Įstojantieji įteikia studijos vadovybei raštišką "curriculum vitae" ir paruošia atmintinai eilėraštį ar pasakėčią.
Dramcs studijos iniciatoriai kreipiasi į visuomenę šiuo atsišaukimu:

"Rimtos lietuvių dramos studijom reikalas yra pribrendęs. Visuomenės susidomėjimas vaidinimais, visur išdygę mėgėjų būreliai liudija tebegyvą lietuviuose linkimą į teatro meną.

Tačiau patyrę, bet negausūs, išsklaidyti ir neįprastų darbų nuvarginti aktoriai, o juo labiau — veržlūs, het menkai tepasiruošę mėgėjai, negali tinkamai atsiliepti į visuomenės teatro pasiilgimą. Tarp šių abiejų kategorijų, aktorių ir mėgėjų, užpildyti spragą galima, sukuriant pakankamai paruoštą teatro priauglį.

Lietuvių tarpe netrūksta scenai gabių žmonių. Vienintelis tikras kelias tiems jauniems gabumams augti ir, juos sujungus, sukurti vieningą grupę, yra studija. Tik studija gali paruošti rimtam teatriniam darbui; tik studija savo kūrybiško bendradarbiavimo dvasia, studijine etika ir darbu pagal vieningus meno pricipus ir metodus gali užaugti į organišką vienetą — teatrą.

Tokics mintys privedė prie Lietuvių Dramos Studijos sumanymo.
Studijos pagrinde bus dėstoma: vaidybos sistema (J. Blekaitis), improvizacija (A. Škėma) ir sceninė kalba (H. Kačinskas), šalia šių pagrindinių aktoriaus parengimo dalykų numatoma atskirais kursais ir paskaitom, kviečiant lektorius, dėstyti judesio pagrindai, lietuvių kalba, supažindinti su teatro istorija, literatūras ir meno dalykais.

Tikime, kad lietuvių visuomenėje tebegyva meilė teatrui ir kad ši pastanga ras joje gyvą atgarsį."

Pasirašo Dramos Studijos steigėjai:
Henrikas Kačinskas Antanas Škėma Jurgis Blekaitis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai