Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MATAU TAMSIAS AKIS PDF Spausdinti El. paštas
Matau tamsias, įdubusias akis
Gelsvam, lyg vaško veide.
Ir tylias, kančios pasotintas,
Nebyles lūpas.
Visa tai matau pavėsyje —
Prabėgant šaltai srovei.
Tuomet pajuntu tą tuštumą,
Kurios nepripildo nei lietūs,
Tą alkį, kurio nepasotina
Žemės vaisiai, ir troškulį,
Kurio nepagirdo gilūs šaltiniai.
Sustoju. Ir manyje sustoja
Plakusi širdis.
Sustoja kraujas, vingiavęs
Raizgytose gyslose.
Ištirpsta vaško veidas ir
Juodos įdubusios akys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai