Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
RUDENS   GIEDRA

Lygumos ligi dangaus pratįso.
Jau rūkai daubosna supūsti.
Gluosnių rankose voratinkliai suplyšo...
Ir keliuosi aš anksti, anksti
Į pirmąsias mišias.

Laikas rudenio maldas kalbėti —
Greit širdis nušalnos.
Ir pro debesų auksinį rėtį
Vakaro žara pradės byrėti
Jau be dulkių dienos.

SENAS   GRABADIRBIS

Mano sūnūs užaugo.
Jiem atidaviau įmonę.
Jie dirba karstus.

Saldų kvapą pušinių lentų
Geriu, kaip užnuodytą korį.
Ir ant strėnų, naštos išlenktų,
Laikau baisų mirusio svorį.

O sūnūs parvedė žmonas
Auga anūkai.
Ir žaidžia karstais
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai