Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS KĖKŠTAS   
NU AU SOLEIL NOIR

Šiame pasauly debesys lyja
vėju ir alkiu. Lygumų upės
po kapinynais
kaitrą džiovina, medžiams palieja
gyvybės sultį aitrią ir karčią.
Lygumų upės po kapinynais.

Meilės mikrobai graužia ir graužia
mirusį sapną. Troškulio bokštai
grūmoja dangui
ir saulės tamsai. Badas atėjo,

karas ir maras. Ugninis sparnas
dainą suplėšė ir eilių griaučiai
byra skeveldrom
į nuogą žemę: šakalu rauda
mirties oazėj.

(Moterų kūnai vėjuotam danguj plevėsuoja
lyg totalinis skausmas

žemės, kurios vaisiai reiškia
meilės ir gyvybės mirtį).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai