Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Mikuckis   
TAU   VIENAI

Mano gulbių ežere —
Gulbė tu liekniausią,
Mano pasakų dvare —
Meile pasikliausi.

Nepalies tave čionai
Vanagai plėšrieji:—
Saugos girių milžinai
Tuos kelius, kur skrieji.

Ar lankys skaisti dalia
Ar speigai įširdę —
Aš kalbėsiu dainele
Tau vienai į širdį.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai