Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALDONA NASVYTYTĖ   
PASAKA

Buvo kartą du vaikai —
Seniai — seniai. . .
Karaliaus buvo jie.
— — — — — — — — — — —
Du vaikai karaliaus
Vienąkart gyveno —
Rinko aukso gintarą,—
Rinko ežere —
Ir skambėjo juokas,—
Upeliu sruveno,
Kol nuskendo laime
Ežero dugne.
— — — — — — — — — — —
Ir nerado žvaigždės,
Ir nerado vėjas,—
Neberado laimės,—
Ežero dugne . ..
Kažinkur sidabro
Juokas nusruvėjo — — —
Kai nuskendo laimė,
Laimė ežere ...
— — — — — — — — — — —
Buvo kartą du vaikai   
Seniai — seniai . ..
Karaliaus buvo jie.

KARAVANAS

Per dykumą linguoja karavanas —
Per dykumą, kur smėlis ir dangus —
Ir saulė kepinanti geltoną smėlio tvaną
Alsavimais karštais    —
Ugningai žaižaruoja
Degančiom akim
Į pėdas karavano tirpstančias
Klajojančiam smėly   
Per dykumą linguoja karavanas .. .
Balta kaitra
Liepsnoja, degina, nulieja dykumą bekraštę,
Troškinamą ugnies audros —
Ir smėlio dykumų,
Mirties banga —
Per dykumą linguoja karavanas.
Kaitra krauju sruvena —
0 pėdos kuprių ir žmonių —
Ištirpsta smėlio jūroje.
Kartūs garsai plevena oro kaitroje vieni —
Žuvėdromis paklydę —
Tik valandėlę    — —
Ir miražas —
Kaip mėnesio pjautuvas siauras, dylantis delčioj—
Išnyksta. . .
Per dykumą linguoja karavanas . ..

    PAUKŠČIAMS IŠSKRENDANT
    Dejuoja vėjas gūdžiai —
    Miške ruduo ir tu   
    O, paskutine vasara,
    Nuūžusi mišku . . .
    0 lapų, o auksinių,—
    Pilni, pilni takai
    Ir pro šakas mėlynę
    Kaip veidrodį matai.
    Tik saulės, tik drugelių,—
    Tik vasaros sapnų
    Žaliam sodely vyšnių
    Niekaip neberandu   
    Dejuoja vėjas gūdžiai,
    Miške ruduo ir tu   
    Tu, paskutine vasara,
    Nuūžusi mišku . ..

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai