Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DOSTOJEVSKIO IR MANO BETANIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS KĖKŠTAS   
Kiekvienam žmogui reikia oro . . .
oro . . . Visų pirmiausia.
- - - - - - -
Žmogus turi kur nors eiti. Kai
nebėr pas ką eiti, yra labai
nelaimingas.

F. Dostojevskis
"Nusikaltimas ir bausmė''

Taip. Nebeliko vilties.
Yra tik laukimas.
Amžinosios nakties
aiškus nujautimas.

Praradus kojų eiklumą,
ir akių šviesai fatališkai temstant,
išties beliko tik laukti,
kad įeitų Jis ir tartų:
"Pakilk iš krėslo, palik jį ir eik".

Jei tai įvyktų, tai gal vien tik tam,
kad galėčiau į vieškelį platų išėjęs
ir pirmą praeivį sutikęs,
pulti veidu į smėlį ir šaukti:
"Lenkiuosi visai žmonijos kančiai!"

To be or .. .
Toliau nebeprisimenu.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai