Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Zefirina Balvočiene   
SAKO

Sako, Tavęs nėra.
O kas, jei Tavęs —
nebūtų?!

Sako — —
o Tu, čia pat, —
kiekvienoj vietoj!

ATSAKYMAS

Nežinojau, ne, kad tave
taip labai, labai myliu,
nebranginau, lyg čia pat
turimą daiktą.

Nežinojau
o išėjo — kitaip:
tik praradus tave, pamačiau,
kad tos meilės — nebuvai vertas!


JEI PRAVIRKSIU

Tamsumos ko, glūdumoje,
šviesi vakarė — pasiklydus?
Vienatvė — —
tik banalus žodis,
jau pamiršau — viską.
It užmigtas kapas: — myliu —
vakarykštis.

Tegul, tegul — —
vitražo langas veriasi į naktį — —
tai nieko, sapnų srovė —
nesikartoja — —
Žaizdos jau prarado skonį,
jei pravirksiu, tai ir viskas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai