Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. E. M. BUDRYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J.P.   

Mažai lietuvių užsiliko Švedijoje. Mažai apie juos ir žinome. O tačiau yra jų tarpe tokių, kurie verti dėmesio. Toks yra ir dailininkas Budrys.

Eugenijus Mindaugas Budrys gimė 1925 vasario 16 agronomo Igno ir teisininkės Birutės (Tauskai-tės) šeimoje Marijampolėje. Ten pat baigė gimnaziją 1944. Kurį laiką mokėsi skulptūros bei keramikos pas keramiką Vytautą Braz-džių. 1944 rudenį vokiečių prievarta įjungtas į statybos batalioną ir su juo perkeltas šiaurės Norvegi-jon, po 9 dienų vietinių norvegų padedamas žiemos metu pabėgo Š7edijon. čia, gavęs BALFo stipendiją, studijavo tapybą privačioje prof. Isaac Grunewaldo akademijoje 1945-48. Pagilinti meno studijų 1952 ir 1956 keliavo po Skandinavijos krantus, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją ir Italiją.

Savo darbų parodas turėjo Strangnase (1949), Visbyje (1961 ir 1963),, Stockholme (1963 ir 1968». 1967 savo kūrinius išstatė Paryžiuje Zunini galerijoje. Be to, dalyvavo visoje eilėje kolektyvinių parodų.

E. M. Budrys tapo abstrakčiai aliejumi. Kaip šalutinę išsireiškimo formą pasirinkęs ir litografiją. Jo darbų yra Stockholmo Nacionaliniame muziejuje, Vasteras miesto muziejuje, Gotlando meno draugijos rinkiniuose, šiais metais jam buvo paskirta Švedijos Laisvųjų menų akademijos darbo stipendija. Jo kūrybai įvertinti gal geriausiai tinka prancūzų meno kritiko J J. Leveque žodžiai jo parodos Paryžiuje metu: "... aliejaus darbai, kuriuose atsispindi pergyventa prievarta ir teroras, bet taip pat ir misticizmo banguojanti srovė ..."

E. M. Budrys gyvena Gotlando saloje, Fie sodyboje prie Lau bažnytkaimio kartu su žmona, taip pat tapytoja, Elyzabeta ir dviem dukromis
J. P.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai