Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAS FAUSTUI KIRŠAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS KRĖVĖ   
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai