Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Rašytojų malda, kalbėta suvažiavimo mišiose Clevelande PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. R.   
Iš amžių glūdumos atėjusi tauta,
            ilgai ieškojusi šviesos. —
Ją išlaikei ant savo delno
            mums didelę ir brangią. —

                       Ačiū Tau Kūrėjau, už lietuvių
                              kalbą ir kūrybos žodį.


Istorijoj didžiųjų žingsniai
             buvo skaudūs mums.
bet gelbėjai ir išlaikei gyvus
             ir sąmoningus. —

                       Ačiū Tau, Kūrėjau, už lietuvių
                               kalbą ir kūrybos žodį.

Praėjo maras ir karai,
             o užplaukė raudonas tvanas,
ir išbloškė iš tėviškių, ir pavertė
             mus kankinių tauta. —

                      
  Ačiū Tau, Kūrėjau, už lietuvių
                                kalbą ir kūrybos zodį.

Dėkojame už Donelaitį,
               Basanavičių, Kudirką,
Žemaitę, Lazdynų Pelėdas,
               Mariją Pečkauskaitę. —

                        Ačiū Tau, Kūrėjau, už lietuvių
                                kalbą ir kūrybos žodį.

Ačiū už "Varpus" ir "Aušrą",
          Maironį, Krėvę, Vaižgantą.
Ačiū už poeziją Augustaitytės, Kiršos, Aisčio ... —

                        Ačiū Tau, Kūrėjau, už lietuvių
                                 kalbą ir kūrybos žodį.


Duok meilės ir jėgų išklydusiem pasauly
          vien tiesą, grožį į knygas sudėt.
O sugrąžink mus, Viešpatie, gimtinėn
           ir šviesą laisvės leisk dar pamatyt. —

                           Ačiū Tau, Kūrėjau, už lietuvių
                                   kalbą ir kūrybos žodį.


A. R.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai