Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
TĖVO MIRTIS

Jau žvilgsnis ištemptas,
Jau gyslos atsivėrė ...
Kraujo šaltiniai teka amžinybėn,
Dangus užvožtas drebančių vokų ...
Tiktai regėjime tuščių rudens laukų,
Lyg nuplaktos lietaus, liūdnai svyruoja
Mamos geltonos kasos ...

Sučiulbo vyturėlis
Viduryje nakties!
Tai jos daina ...
Drobiniam patale,
Mirties juodajam apave
Sustingo eiklios kojos ...

Anksti pavasarį,
Alyvoms žydint,
Dainuojant smėliui...

MANO TĖVO VEIDAS RUGSĖJY

Mano tėve,
Kai tu esi danguje,
Kaip norėčiau tave pamatyti. . .
Pamatyti dar kartą
Tavo pilkąjį veidą,
Nesišypsantį niekada veidą,
Paslaptingą ir gilų kaip žemė,
Kai iš rankos pūslėto delno
Krinta dirvon sunkios ašaros —
Tavo džiaugsmo ir vargo duona,
Kieto skausmo pluta ...

O aš tiktai juoktis norėjau
Iš tavo dienų rūstumo,
Neišskaičius gilių paslapčių
Tavo sielos ir žemės ...

Aš tiktai dainavau
Liūdniems tavo laukams,
Įsisupus į ūžiančius vėjus ...

Nes tai buvo jaunystė ...

O dabar aš norėčiau
Pamatyti tave besišypsant
Ir ramiai besiilsint ...
Tavo veidas skaistus,
Tavo rankos baltos ir švarios
Skausmo randai užgiję ...

Mano tėve,
Mano brangiausias tėve,
Melskis už mane,
Melskis už mane
Mano dienų rugsėjy ...

MANO MOTINOS ŽODŽIAI

Aš išvyniojau baltą permatomą drobę —
Tavo kančių gyvenimo sindonę.
Matau joje įspaustą brangų veidą,
Galiu paliest skaudžias akių duobes ...
Tai mano kojų mindžioti takai,
Tai mano šiurkštūs rudenio laukai
Į tavo kaktą amžinai įaugo ...

... Kvepia linais pageltę rankos.
Juodam alksnyne verkia lapkritys.
Tamsiom šakom užleistas ir užklotas
Nuo metų pažaliavęs tvenkinys,
Kur pasislėpusi mažytė išsiverkdavau ...
Liepų nėra,
Radastų nebėra,
Baltas rankas palaidojus jieva ...

Slyvyne tarp šakų ir susiraizgiusių aviečių,
Tamsiai žaliam kape, nakties užklota,
Manęs dar tebelaukianti ištikimai,
Griuvėsių akimis mirksėdama liūdnai,
Kraitinę sunkią skrynią saugo klėtis ...
Pirmos komunijos sustingusi liepsna
Tavo delne ir rudenio šalna
Šiltam gegužyje bučiuoja mano kaktą...
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai