Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skaitytojai rašo PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Šmulkštys, M. D.   
Dr. Mirga Girniuvienė šių metų Aidų Nr. 1 aptaria filosofiją kaip mokslą apie žmogų, nukrypdama nuo tikslesnio aptarimo — meilės tiesai. Ji rašo, kad egzistencialistai ir deterministai dorovės pagrindų nesurado ir galvoja, kad tuose pagrinduose gali būti "spontaniška žmogaus kūryba, kurią visuomenė stengiasi apvaldyti". Laisvą valią ji priartina iliuzijoms, iškeldama aukštai savimonę, palikdama sąžinę šešėlyje. Ji tvirtina, jog "nėra jokios abejonės, kad pirmoji dorovę apsprendžianti vertybė yra žmogus". "... Tačiau čia reikalai šiek tiek susipainioja", dedant savimonę į dorovės pagrindus. Argi Viešpats neįrašė aiškiai dešimtį įsakymų uoloje ir žmogaus širdyje? Ar galima juos apeiti, kalbant apie vertybes ir dorovės pagrindus?
A. Šmulkštys, M. D.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai