Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
VASARIO DOVANOS

Dar ne vasara — vasaris. Miega pumpurėliai figų.
Ką, bičiuliai, ką, mielieji, ką jums dovanot galiu?
Saują vėjo, kurs kliedėjo, ir pavargo, ir užmigo.
Saują okeano druskos ir mėnulio spindulių.

Dar žiema. Trisdešimt naktj, dieną — penkios (Farenheito).
Ką, sesuo, ką tau, mieloji, prie baltų narcizų, ką?
Bus balandis, bus gegužis, nuo žiedų links sodas greitai,
Neš gyvybę daržo vagos Lietuvos šneka šneką.

Dar ne vasara — vasaris. Skyla pumpurėliai figų.
Ką tau, žmona, ką, brangioji, ką tau dovanot galiu?
Saują vėjo, kurs žydėjo, kalijų žieduos užmigo.
Saują džiaugsmo, saują skausmo, saują saulės spindulių.

APIE AUŠRAS, AUDRAS IR MEILE
"Dainuok apie audras ir meilę!" šaukia man jaunystės
Vidudieniai, saulėleidžiai, ir naktys, ir sapnai, —
Ir apie tai, kas šaltą rudenj j šaltą širdj grįžta,
Ir apie tai, kas žemėje gyvena amžinai!...

Dainuoki puotų salėse, dainuok tvaike kabakų!
Statinės vyno degančio ir žydinčio alaus, —
Kai atiduosim pagarbą, taures pripylę Bachui, —
Kaip dulkes rūpesčių raukšles te nuo veidų nuplaus!

Dainuok kietos asketikos širdžių apoteozę,
Ir kūno apmarinimus, ir sielos ašaras,
Ir pro spyglius, ir pro dyglius dainuok raudoną rožę —
Tegu ištroškusios šaltinio lūpos rasą ras!...

Ir neturėk kitų dievų, kurie tau laisvę duoda,
Kitų dievų, kur atima kančias ir tildo jas —
Tik vienas jis — pavasaris bus laimė ir paguoda
Prie blėstančio ugniakuro kai rinksim žarijas.

Dainuok, dainuok, šešėliuose kai šoks sapnų heteros
Ir paskutinį atgarsį ir atilsį pasmaugs...
Nutils daina ir alkana bedugnė prasivėrus
Tave pasotins praeitim po alkio neramaus".

Iš premijuoto rinkinio
"Po aukštaisiais skliautais".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai