Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Gramatinės miniatūros (eilėraščiai) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS RADŽIUS   
ESAMASIS LAIKAS

Neklausk, ar būti, ar nebūti:
esu. Tai džiaugsmas ir kančia.
Esu apnuoginta šakutė
audringą rudenį, nakčia.

Ir gera man, kad mano fone
kalnai pakyla debesų.
Tariu aš jiem ir žemės kloniam:
— Aš su jumis visais esu.


BŪTASIS KARTINIS LAIKAS

Stovėjau kartą vienui vienas
ties upeliuko srovele.
Tada man žemišką kasdieną
apsprendus buvo nežinia.

Aš nežinojau, kur nueisiu,
nesupratau, nė kas esu.
Ties upeliu mažu kadaise
ieškojau kodekse tiesų

atsakymo, taiklaus sprendimo
Į mano klausimus painius,
kol pamačiau, kad nieks nežino,
kas mums pastato ir sugriauna
gražaus gyvenimo planus.

J. Bagdonas Kompozicija

BŪTASIS DAŽNINIS LAIKAS

Tarp sakinių,
prasmingų ir beprasmiškų,
tarp daiktų,
naudingų, nenaudingų,
sėdėdavom ir, prasmei išsiaiškinti,
kviesdavom pasaulį
kaip vaivorykštę turtingą.

Pasaulį fizinį ir metafizinį,
regimą ir iš anapus,
ir būdavo būtis
kiekvienas mūsų žingsnis,
ir būdavo buvimas
kiekvienas mūsų kapas.

BŪSIMASIS LAIKAS

Nukris atodrėky žvaigždė,
sienojai suliepsnos,
tuščia natiurmorto kėdė
liepsnoj ramiai linguos.

Linguos, linguos ir nesustos,
belaukdama tavęs,
aukštyn pakilus virš liepsnos,
su žvaigždėmis užges.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai