Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lygumų medžiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS   
Plačių lygumų beribėje džiaugsmo nėra.
Yra tik vienatvė.
Taip pat ir medžiai yra vieniši
ir auga nuo medžių kitų atsiskyrę.
Tai toks yra gyvenimas. Tai tokia yra gamta.
Reikia gimti ir mirti vienatvėj.
Ir jokia poezija arba metaforos
iš vienatvės neišvaduos.
Reikia žiūrėt į medžius,
augančius lygumų bekraščių platybėj.
Jie nieko neturi,
išskyrus save.
Naktim
virš jų galvų šviečia žvaigždės. Pavasariais
jie ošia jaunyste žalia. Žiemom
pasipuošia skaisčiu sidabru.

Bet visą gyvenimą
jie auga vieni
ir vienatvėje miršta.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai