Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Panevėžio dramos teatras PDF Spausdinti El. paštas

A. Strindbergo "Mirties šokis" Panevėžio dramos teatre (1973). Edgaras — D. Banionis, Alisa — D. Melėnaitė

Panevėžio dramos teatras, sukurtas ir išugdytas rėžisieriaus ir aktoriaus Juozo Miltinio, š. m. rugsėjo 3 - 24 gastroliavo Maskvos Dailės teatre lietuvių kalba su simultanišku rusišku vertimu, kurio žiūrovai galėjo klausyti per ausines. Suvaidinti 8 dramos veikalai: Y. Miliūno "Karuselė", A. Laurinčiuko "Vidutinė moteris", Šekspyro "Makbetas", B. Jonsono "Volponė", H. Ibseno "Hedda Gabler", A. Strindbergo "Mirties fokis", J. Durrenmatto "Frankas V" ir A. Salynskio ruso) "Marija". Spektaklių pasisekimas publikoj ir laikraščiuose bei žinovuose buvo didelis. Menotyros daktaras V. Frolovas tarp lietuvių autorių pasigedo J. Grušo, K. Sajos, Just. Marcinkevičiaus, nes nuvežtos Miliūno ir Laurinčiuko pjesės jam atrodė gana silpnos, nors ir pastatytos kruopščiai. Daugiausia gerų žodžių pasakyta A. Strindbergo "Mirties šokiui", kurį režisavo pats teatro vadovas J. Miltinis. Dauguma gastrolinių pjesių taip pat buvo J. Miltinio pastatymo. Jis pats vaidino B. Jonsono "Volponėje".

Panevėžio dramos teatro vadovas Juozas Miltinis (dešinėj) su dramaturgu J. Grušu (vidury) ir režisieriumi V. Blėdžiu

Scena iš K. Sajos "Devynbėdžhį", pastatytu Panevėžio dramos teatre šiais metais (1974)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai