Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Nuotraukos [1122-1128] PDF Spausdinti El. paštas
1122. Popiežius Jonas Paulius I // 1978. - Nr.7. - P.289.

1123. Popiežius Jonas Paulius H; Popiežius Jonas Paulius H, kovo 25 d. šiuos metus paskelbęs Šventaisiais jubiliejiniais metais // 1978. - Nr.8. - P.335; 1983. -Nr.2. - P.85.

1124. Krokuvos kardinolas Karolis Voityla - popiežius Jonas Paulius II pasirašo savo pirmąją encikliką "Redemptor hominis" // 1979. - Nr.3. - P.133.

1125. Paulius VI: [Su red. prier.] // 1963. - Nr.7. - P.283.

1126. Hermenegildas Pellegrinetti, nuncijaus A.Ratti sekretorius // 1977. - Nr.4.
- P.169.

1127. Šv. Pijus X, paskelbęs šūkį "Viską atnaujinti Kristuje" // 1954. - Nr.8. - P.339.

1128. Nuncijus Achile Ratti // 1977. - Nr.4. - P.169.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai