Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SENOJI LIETUVIŲ RELIGIJA [1562-1572] PDF Spausdinti El. paštas
1562. Andriekus, Leonardas, O.F.M. Klaidinga linkme: [Dėl senovės liet. tikėjimo idealizavimo išeivijos spaudoje: Minimas Marijos Gimbutienės str. "Senovės lietuvių religija", išsp. "Aiduose", 1953, Nr.l] // 1953. - Nr.5. - P.236-237.

1563. Bagdanavičius, Vytautas. Aukojimas Prūsuose šešiolikto šimtmečio pradžioje: Etnologijos ir religijų istorijos studija// 1984. - Nr.6. - P.339-354.

1564. Balys, Jonas. Mokslas religijų istorijoje: [Mintys apie senąją liet. religiją] // 1954. -Nr.l. -P.40-41.

1565. Budreckis,Algirdas. Senovės lietuvių tikėjimas ir jų pasipriešinimas krikščionybei: Paskaita, skaityta Toronte 1987 m. kovo 3 d. // 1987 - Nr.2. - P.105i i i Išnašos: 18 pavad.

1566. Gimbutienė, Marija. Apie pastabas dėl senosios lietuvių religijos Idealizavimo: [Polemizuojama su Antanu Musteikiu dėl jo str. "Dėl kelių į senąją l.riuvių religiją", išsp. "Aiduose", 1953, Nr.9] // 1953. - Nr.9. - P.426-428.

1567. Senoji lietuvių religija // 1953. - Nr.l. - P.4-12: iliustr. - Svarbesnieji
šaltiniai: 22 pavad.

1568. Kralikauskas, Juozas. Laiškas redakcijai: (Dėl "Aidų" 1973 m. 3, 4 ir 5 nr.
išsp. mano str. "Senovės lietuvių dievija" grubaus nuvertinimo "Naujosios Vilties"
6 nr.)// 1974. - Nr.6. -P.276.

1569. Senovės lietuvių dievija // 1973. - Nr.3. - P.125-131; Nr.4. -
p. 163-168; Nr.5. - P.208-212.

1570. Šaltiniai senovės lietuvių religijai pažinti // 1967. - Nr.8. - P.338-348,

Matulis A. Lietuvių mitologija YViecherto, Sudermanno ir Agnės Miegel karyboje. - Žr.5843.

1571. Musteikis. Antanas. Bendro žodžio bejieškant: [Polemika su M.Gimbutiene
senosios liet. religijos klausimu] // 1954. - Nr.2. - P.89-90.

1572. Dėl kelių į senąją lietuvių religiją: [Diskutuojama dėl Marijos
Gimnbutienės str. "Senoji lietuvių religija", išsp. "Aiduose", 1953, Nr.l] // 1953. -Nr.9. - P.425-426.

Skardžius Pr. Lietuvių mitologiniai vardai. - Žr.5662.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai