Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [1573-1575] PDF Spausdinti El. paštas
1573. Balys, Jonas. Baltų mitologijos apžvalga// 1954. Nr.7. - P.326-327. - Rec. kn Biezais, Haralds. Die Religionsquellen der baltischen Voelker und die Ergebnisse <l« i bisherigen Forschungen. - Upsala, 1954. - 128 p. - Atsp. iš žurn. ARV, 1953.

1574. Apie dievus ir žmones // 1981. - Nr.l. - P.60-61. - Rec. kn.: Greimas,
Algirdas J. Apie dievus ir žmones: Liet. mitologijos studijos. - Chicago: A.Mackaus k nvr.ų leid. fondas, 1979. - 360 p.

1375. "Senovės baltų pasaulėžiūra" // 1985. - Nr.2. - P.95-102: portr. - Rec.
kn.: Vėlius, Norbertas. Senovės baltų pasaulėžiūra: Struktūros bruožai / Ats. red. Vytautas Ambrazas. - V.: Mintis, 1983. - 309 p.: iliustr.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai