Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Sąjūdis. Nepriklausoma Lietuva [2231-2251] PDF Spausdinti El. paštas
2231. [Andriekus, Leonardas]. Lietuva vėl nepriklausomų tautų šeimoje // 1991.
- Nr.3. - P.169-170. -Parašas: L.A.

2232. Žvilgsnis į atgimstančią Lietuvą: [Apie Sąjūdžio suvažiavimą
1988 m. spal. 20-24 d.] // 1988. - Nr.4. - P.229-233: portr., iliustr.

2233. Dundzila, Antanas. Lietuva kelyje j nepriklausomybės atstatymą: Įvykių įspūdžiai: Nuo 1990.IH. 11 iki 1991.11.16 // 1991. - Nr.l. - P.7-17: iliustr., faks.

2234. Girnius, Kęstutis K. 1988 metai Lietuvoje: [Atgimimo sąjūdis: Įvykių apžvalga] // 1989. - Nr.l. - P.l-11.

2235. Į Lietuvą, į sąžinę!: (Pirmieji spaudos balsai po žudynių Vilniuje): "Respublika", 1991 m. saus. 13 // 1991. - Nr.l. - P.58-59.

2236. Kontrimaitė, Marytė. Atlaikę baimę vaizdai: (Pirmieji spaudos balsai po žudynių Vilniuje): "Dienovidis", 1991, saus. 11-18 // 1991. - Nr.l. - P.59-60.

2237. Krasnovas, Aleksandras. Vakar ir rytoj: [Apie polit. padėtį Lietuvoje po nepriklausomybės moratoriumo paskelbimo: Str. iš "Atgimimo", 1990 m. geg. 7 d.] // 1990. - Nr.3. - P.232-233.

2238. Landsbergis, Vytautas. Atmesti neapykantą: Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko kalba, pasakyta 1990 m. rugp. 8 d. Oslo konferencijoje // 1991. -Nr.2. - P.85-87: iliustr.

2239. Lietuva nesuklups: (Pirmieji spaudos balsai po žudynių Vilniuje): "Laisvasis Kaunas", 1991, saus. 15 // 1991. - Nr.l. - P.59.

2240. Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe...": [Su Valstybės atstatymo akto tekstu: Žinutė] // 1990. - Nr.l. - P.75. - (Mūsų buityje).

2241. Marcinkevičius, Justinas. J.Marcinkevičiaus žodis, atsisveikinant su kankiniais Arkikatedros aikštėje Vilniuje 1991 m. sausio 16 d.: [Su saus. 13 d. žuvusiųjų portr.] // 1991. - Nr.l. - P.5-6: portr.

2242. Mikelinskas, Jonas. Festina lente, arba iliuzijų nelaisvėje: [Apie polit. padėtį Lietuvoje ekonom. blokados metu: Str. iš "Literatūros ir meno", 1990 m. birž. 2, 9 d.] // 1990. - Nr.3. - P.175-179.

2243. Mikutavičius, Ričardas, kun. Sąjūdžio išpažinimas: [Apie Atgimimo sąjūdžio ištakas: Iš "Literatūros ir meno", 1989 m. liep. 5 d.] // 1989. - Nr.4. -P.237-241: iliustr.

2244. Rašytojų Sąjungos valdybos pareiškimas. 1991 m. saus. 14 d.: [Ryšium su žudynėmis Vilniuje saus. 13 d.] // 1991. - Nr.l. - P.60. - Pasirašė: V.Martinkus, J.Aputis, J.Avyžius, R.Černiauskas, P.Dirgėla, V.Daujotytė, A.Gailius, S.Geda, A.Krasnovas, M.Martinaitis, J.Mikelinskas, A.Mikuta, P.Palionis, K.Platelis, V.Rubavičius, V.Sventickas, A.Zalatorius.

2245. Rubavičius, Vytautas. "Mūsų tauta jau tiek kankinta ir mokyta...": (Pirmieji
spaudos balsai po žudynių Vilniuje): "Literatūra ir menas", 1991 m. saus. 19 d.// 1991. - Nr.l. -P.58.

2246. Tupčiauskas, Algirdas. Kenčianti Lietuva: [Lietuvos polit. padėtis 1990 m. pirmoje pusėje: Su red. prier. apie aut] // 1990. - Nr.2. - P.85-88: portr., iliustr.

2247. Pirmoji Lietuvos gynybos linija: [Apie 1991 m. saus. 13-ąją] // 1991.
-Nr.l. - P.3-4: iliustr.

2248. Vaičiūnaitė, Judita. Be laisvės nenurimsim: [Poetės žodis po 1991 m. saus. 13-osios: Iš "Dienovidžio", 1991 m. saus. 11-18 d.] // 1991. - Nr.l. - P.l-2.

2249. Varanauskas, Povilas. Lietuvos tremtinių sąjunga [įsteigta 1989.: Su 1990 m. bal. 19 d. Vilniuje įvykusio tremtinių ir polit. kalinių pareiškimo tekstu, kurį pasirašė Balys Gajauskas ir Ričardas-Saulius Žukauskas] // 1990. - Nr.4. - P.316-317.

2250. Vilnius. Rašytojų Sąjunga, Vytautui Martinkui: [Latvių rašytojų solidarumo pareiškimas ryšium su 1991 m. saus. 13 d.pasipriešinimu]: "Literatūra ir menas", 1991, saus. 19 d. / Imantas Auzinis, Ilguonis Bersonas, Valdis Rumnieks, Andris Vytuolas // 1991. - Nr.l. - P.60.

2251. Volertas, Vytautas. Lietuvos gyvenimo painiavos: [Atgimimo sąjūdžio veiklos apžvalga, 1989 m. pavasaris] // 1989. - Nr.3. - P.153-158: iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai