Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Nuotraukos [2252-2259] PDF Spausdinti El. paštas
2252. Kankiniams paminklas prie televizijos bokšto; Kankinių laidotuvės; Rusų tankas prie Spaudos rūmų Vilniuje; Rusų tankas sausio 12 d. triuškina lietuvius Vilniuje; Lietuvos parlamento rūmai Vilniuje, apsaugoti nuo rusų kariuomenės įsiveržimo: [1991 m. saus. 12-13 d.] // 1991. - Nr.l. - 1-as, 4-as virš. p., p.3, 13, 17, 24, 25.

2253. Aukščiausios Tarybos pirm. Vytautas Landsbergis sveikinasi su JAV prez. George Bushu Baltuosiuose rūmuose // 1991. - Nr.2. - P.87.

2254. Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirm. prof. Vyt. Landsbergis sveikinasi su svečiu iš JAV kun. dr. AntPaškum, greta - prof. Br.Kuzmickas ir prof. kun. Ant.Liuima // 1991. - Nr.l. -P.62.

2255. Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis JAV senatorių rekomenduotas Nobelio Taikos premijai // 1990. - Nr.2. - P.87.

2256. Vytautas Landsbergis // 1990. - Nr.l. - P.61.

2257. Vytautas Landsbergis, Aukščiausios Tarybos pirmininkas, tarp daugybės
pavojų laimingai išvedęs tautą į nepriklausomybę // 1991. - Nr.3. - P. 177.

2258. Pirmosios Nepriklausomybės aukos: Darius Garbutavičius, Alvydas Kanapinskas, Alvydas Matuika, Vidas Maciulevičius, Apolinaras Povilaitis, Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Rolandas Jankauskas, Ignas Šimulionis, Algimantas Kavoliukas, Titas Masiulis, Vytautas Vaitkus, Rimantas Juknevičius: [Kritusieji 13-ąją]// 1991.- Nr.l. - P.5-6.

2259. Rugpjūčio 23 dieną [1989 m.] buvo sudaryta rankų grandinė - "Baltijos kelias" - nuo Vilniaus iki Talino, daugiau kaip 375 kilometrai // 1989. - Nr.4. - P.267.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai