Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EKONOMIKA [2400-2423] PDF Spausdinti El. paštas
2400. Budzeika, J[urgis], dr. Amerikos ūkio pajėgumas // 1955. - Nr.2. - P.61-67.

2401. Ekonominė Europos integracija [po 2-ojo pasaul. karo] // 1957. -
Nr.7. - P.297-305.

2402. Europos ūkio atstatymas [po 2-ojo pasaul. karo] // 1949. - Nr.24. -
P.119-122.

2403. Europos ūkio krizė [po 2-ojo pasaul. karo] // 1948. - Nr.20. - P.463-465.

2404. Įspūdžiai iš biznierių ir akademikų pasikalbėjimų // 1954. - Nr.10. -
p.474-475.

2405. Dargis, Leonardas. Amerikinė infliacija // 1969. - Nr.6. - P.276-278.

2406. Naujoji ekonomika ir jos kūrėjas Keynes: [Apie anglų ekon. John
Maynard Keynes, 1883-1946] // 1969. - Nr.5. - P.218-225: portr.; Nr 6. - P.268-270. -Išnašos: 37 pavad.

2407. Nobelio premiją paskyrus Samuelsonui: [Apie JAV ekonomistą] //
1971. - Nr.l. -P.36-37.

2408. Pasiūlos ūkis: Lafferio kreivės teorija // 1983. - Nr.5. - P.296-306. -
Išnašos: 11 pavad.

2409. "Pramoninės visuomenės" D.Bellio analizė// 1976. - Nr.5. - P.202-
206, 208-211: portr. - Išnašos: 21 pavad.

2410. Daugintis, Petras, S.J. Dirbančiųjų teisės socialinėje demokratijoje //1991.
- Nr.l. - P.20-30. - Išnašos: 7 pavad.

2411. Siekiant socialinio teisingumo ekonomikoje: [Apie katalikų Bažnyčios
poziciją šiuo klausimu] // 1988. - Nr.2. - P.77-78, 80-89. - Išnašos: 23 pavad.

2412. Solidaristinės santvarkos bruožai: [Visuomenės ekon. bei sočiai.
klausimai] // 1979. - Nr.5. - P.189-197. - Išnašos: 11 pavad.

2413. Juozaitis P. Belgija - ūkinio atsistatymo pavyzdys [pokario metais] // 1948.
- Nr.13. - P.168-172.

2414. Valstybė ir privatinė nuosavybė ūkyje // 1948. - Nr.16/17. - P.310-
313.

2415. Pabedinskas, Jonas. Individo apsisprendimo laisvė krašto ūkyje: Įvairūs sunkumai krašto ūkio tvarkymo metodams nustatyti // 1977. - Nr.3. - P.l 14-121.

2416. Paltarokas, Jonas. Gyventojų prieauglis ir maisto klausimas [pasaulyje] // 1966. - Nr.9. - P.401-405. - Išnašos: 27 pavad.

2417. Palubinskas, Feliksas. Sovietinė reklama // 1971. - Nr.3. - P.l 11-118. -Išnašos: 29 pavad.

2418. [Pažemėnas, Juozas]. Jungtinių Amerikos Valstybių ūkis 1949 m. // 1950.
- Nr.6. - P.282-283. -Parašas: J.Pž.

2419. Žvilgsnis į Karolio Markso ekonomiką // 1983. - Nr.6.- P.376-383. -
Bibliogr.: 8 pavad.

2420. Pikūnas, J[ustinas]. Kelias į socialinės problemos sprendimą: [Remiantis krikščion. artimo meilės principais] // 1952. - Nr.2. - P.95-96.

2421. Šliažas, Rimvydas. Rytų Vokietijos ekonominė krizė, arba kaip bolševikai nuvarė į bankrotą darbščią tautą // 1990. - Nr.3. - P.224-230.

2422. [Vaitiekūnas, Vytautas]. Sovietinių ir amerikinių pajamų lyginimas // 1966.
- Nr.10. - P.469. - Parašas: VtVt

2423. Ward, Barbara. Valstybinama Europos pramonė?: [Nacionalizavimo klausimai] / Išvertė dr. M.Krasauskaitė // 1947. - Nr.l. - P.27-30.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai