Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVOS EKONOMIKA [2424-2437] PDF Spausdinti El. paštas
2424. Dargis, Leonardas. Okupuotąją Lietuvą daugiausia maitina sklypininkai // 1977. - Nr.8. - P.337-347: lent. - Išnašos: 23 pavad.

2425. Sovietinė statistika ir tikrovė: [Nagrinėjami okup. Lietuvos 1965-
1970 m. liaud. ūkio oficialūs duomenys] // 1974. - Nr.4. - P.157-163; Nr.5. - P.207, 210-216. - Išnašos: 33 pavad.

2426. "Leonardas Dargis, ekonomistas, mirė" [1986 m., data nenurodyta: Žinutė] // 1986. - Nr.4. - P.298. - (Mūsų buityje).

2427. "Jonas Galninas, ekonomistas, knygų leidėjas, mirė Brooklyne [1988 m.] rugpjūčio 21 d.": [Žinutė] // 1988. - Nr.3. - P.222. - (Mūsų buityje).

2428. Juozaitis P., dipl. ekon. Nepriklausomos Lietuvos įnašas į tarptautinį ūkį // 1947. - Nr.8. - P.349-352.

2429. Pažemėnas, Juozas. Prof. Vladas Jurgutis: [Minint pirmąsias mirties metines] // 1967. Nr.l. - P.l 1-17: portr.; Nr 2. - P.70-74: portr. - Bibliogr.: 6 pavad.

2430. Prof. Vladas Jurgutis senatvėje: Prie namelio, kuriame Vilniuje (Filaretų 1) gyveno; Savo kambaryje [1965 m.]; Vladas Jurgutis: [Nuotraukos]// 1967. -Nr.l. - P.l 3; Nr.2. - P.70.

2432. "Jonas Karvelis, prekybininkas, mirė [1988 m.] lapkričio 18 d. Surfside, Floridoje": [Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

2433. Liulevičius, Vincentas. Išeivijos parama Lietuvai: 53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui: [1900-1940 m.: Nurodomos pinigų sumos ir jų paskirtis] // 1978. - Nr.6. - P.237-241: iliustr.; Nr.7. - P.310-317: iliustr. - Išnašos: 110 pavad.

2434. Povilaitis J. Mažosios Lietuvos ūkio bruožai: [Ist. apžvalga] // 1948. -Nr.18. - P.378-382.

2435. Astašaitis, Algimantas. Didįjį kooperatininką prisimenant: [Apie ekon. prof. Petrą Šalčių, 1893.01.25 - 1958.04.22] // 1959. - Nr.5. - P.227-229: portr. -Parašas: Al.Gimantas.

2436. Vaitiekūnas, Vytautas. Lietuvos gyventojai Pasaulio gyventojų metais: [Apie demograf. pokyčius 1920-1970 m.] // 1974. - Nr.8. - P.329-336: lent. - Išnašos: 46 pavad.

2437. Zunde, Pranas. Lietuvos gyventojų dinamika ir struktūra [1940-1959 m.] // 1964. - Nr.10. - P.450-455. - Išnašos: 35 pavad.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai