Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [2438-2441] PDF Spausdinti El. paštas
2438. Petrelevičius, Edvardas. Išlaisvintos tautos ūkis // 1951. - Nr.7. - P.331. -Parašas: Kazys Mažutis. - Rec. kn.: Išlaisvintos Lietuvos ūkis: T.l. - Augsburg: K.Ū.A. Tarybos Planavimo komis., 1949. - 214 p.: iliustr.

2439. Liulevičius, Vincentas. Pirmi tokie atsiminimai: Jono Karvelio prekyb. kelias // 1983. - Nr.5. - P.349-351. - Rec. kn.: Karvelis, Jonas. Prekybininko keliu: Prisiminimai: T. 1: (1905-1977). - Chicago: Aut. leid., 1979. - 456 p.: portr.

2440. Petrelevičius, Edvardas. Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbai / / 1952. - Nr.2. - P.93. -Parašas: Kun. Kazys Mažutis. - Rec. kn.: Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbai. Sąs.l / Red. Juozas Audėnas. - Bostonas: Lietuvos ūkio atstatymo studijų komis, prezidiumas, 1951. - 47 p.: žml., iliustr. - Bei 1939 m. red. pavardė buvo Juozas Audickas.

2441. Pažemėnas, Juozas. Amerikos lietuvių ekonominė veikla // 1982. - Nr.5. -P.375-378. - Rec. kn.: Liulevičius, Vincentas. Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870-1977. - Chicago: Ped. lituanistikos inst., 1980. - 223 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.203-205. - Vardynas: p.209-217.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai