Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TEISĖ [2442-2450] PDF Spausdinti El. paštas
2442. "1982 m. lapkričio 15 d. Lietuvoje mirė advokatas Kazimieras Balkūnas
(g.1904 m. kovo mėn.)...": [Žinutė] // 1983. - Nr.4. - P.280. - (Mūsų buityje).

2443. "Sausio 30 Hudson, N.Y., mirė teisininkas Petras Jočys...": [Žinutė] // 1970.
- Nr.2. - P.90. - (Mūsų buityje).

2444. "Andrius Keturakis, teisininkas, mirė [1982 m.] balandžio 12 d. Bostone": [Žinutė] // 1982. - Nr.3. - P.221. - (Mūsų buityje).

2445. Laučka, Juozas B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų konstituciją: Jos kilmė ir pagrindiniai principai // 1985. - Nr.3. - P.l33-147. - Išnašos: 54 pavad. - Kai kurie šaltiniai, nepažymėti išnašose: 5 pavad.

2446. Rapolas Skipitis, teisininkas ir visuomenininkas, vasario 23 miręs Chicagoje: [N u o t r.] // 1976. - Nr.4. - P.189.

2447. [Vaitiekūnas, Vytautas]. Laišku apie R.Skipitį: [Minint įžymaus visuomenės veikėjo adv. Rapolo Skipičio 80-ąsias gimimo metines] // 1967. - Nr.4. - P.l83-184: portr. -Parašas: Vt.Vt.

2448. "Gruodžio 25 Vašingtone mirė prof. Vladas Stanka: [Teisininkas, 1884.11.16
- 1968.12.25] // 1969. - Nr.l. - P.42: portr. - (Mūsų buityje).
Sužiedėlis A. Kaltės sąvoka psichinio sutrikimo sampratoje. - Žr.836.

2449. Šidlauskas, Kazys, dr. Administracinio teismo problemos [JAV] // 1954. -
Nr.3. - P.128-132.

2450. Teisininkų suvažiavimas:[3-iasis Liet. teisininkų tremtinių d-jos
suvažiavimas Agsburge, 1948.04.03: Žinutė] // 1948. - Nr.13. - P.191.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai