Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [2451-2453] PDF Spausdinti El. paštas
2451. [Vaitiekūnas, Vytautas]. Lietuvos konstitucinės teisės klausimu // 1967. -
Nr.6. - P.277-278. - P a r a - š a s: Vt.Vt. - Rec. kn.: Račkauskas, Konstantinas.
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. - New York: Aut, 1967. - 178 p.

2452. Butkys, ČĮeslovas]. Sovietų teisingumas // 1960. - Nr.2. - P.95. - Rec. kn.:
Vaitiekūnas, Vytautas. Sovietų teisingumas: Postalin. soviet. pagrind. baudžiamųjų įstatymų apžvalga. - New Yorkas: B.I., 1959. - 76 p. - Mašinraštis.

2453. [Vaitiekūnas, Vytautas]. S.Vansevičiaus knyga apie ūkininkų teisinę padėtį "buržuazijos valdymo metais" // 1970. - Nr.2. - P.95-96. -Parašas: Vt.Vt. - Rec. kn.: Vansevičius, Stasys. Lietuvos valstiečių teisinė padėtis buržuazijos valdymo metais. (1919-1940). - V.: Mintis, 1968. - 147 p.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai