Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA [2637-2641] PDF Spausdinti El. paštas
2637. Balys, Jonas, dr. Estų tautotyra: [Darbų bei literatūros apžvalga] // 1955. -Nr.7. - P.290-291.

2638. Dvi albanų liaudies dainos: "Kai tu leidais pakalnėlėm.."; "Tarp dviejų sniegais baltų kalnelių..." / Alb. poeto Dimiter Shuteriąi padedamas, vertė Jonas Aistis // 1956. - Nr.2. - P. 67.

2639. Nauja sovietiškoji šeimos politika: [Apie soviet. šeimos nuostatatas, prieštaraujančias krikščion. šeimos tradicijoms] // 1950. - Nr.6. - P.285-286.

2640. Plateris, Aleksandras. Šeima kryžkelėje: [Krikščion. šeimos išlaikymo problema, šeimos irimo priežastys] // 1974. - Nr.9. - P.377-382.

2641. Šerkšnas, Afntanas], dr. Moteris šių dienų rūpesčiuose: [Šeimos klausimai] // 1952. - Nr.9. -P.411-415.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai