Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASAULIO ŠALIŲ DAILĖ [3111- 3124] PDF Spausdinti El. paštas
3111. Astašaitis, Algimantas. Perversija, meno vardu ateinanti: [Apie plintantį bulvar. meną ir jo pasekmes] // 1970. - Nr.4. - P.178. - Parašas: Al.Gimantas.

3112. Balkuvienė-Kairiukštytė, Meila. VVhitney muziejaus paroda: "Naujoji vaizdinė tapyba" [Niujorkas, 1979 m. kovo mėn.] // 1979. - Nr.6. - P.274 -276: iliustr. -Parašas: Meila Balkus.

3113. [Girnius, Juozas]. Geriausi šio dvidešimtmečio dailininkai?: [Francois Arnai, Cesar Balduccini, Bernard Buffet, Paul Guiramand, Yves Klein, Georgės Mathieu, Robert Rauschenberg, Pierre Saulages, Friedrich Stowasser, Tinguely: Trumpos biogr. žinios] // 1965. - Nr.9. - P.411-412. - Parašas: Urv.

3114. Mirė Pop - tegyvuoja Op!: [Apie "Optinio meno parodą Niujorke, Moderniojo meno muziejuje] // 1965. - Nr.5. - P.226-227. - Parašas: Urv.

3115. Laikūnas J. Pietų Amerikos menas Londono galerijoje // 1989. - Nr.3. -P.226-227.

3116. Maritain, Jacąues. Grožis ir modernioji tapyba / Išvertė Povilas Gaučys // 1975. - Nr.4. - P.175-179: iliustr.

3117. Modernioji medžio raižyba: [Apie Edvardo Muncho, Felikso Vallogottono ir kt. kūrybą] // 1947. - Nr.l. - P.31-32: iliustr. -Parašas: A.P.

3118. Naujasis švedų menas: [Apžvelgiama pokario dailė] // 1948. - Nr.13. -P.188.

3119. [Jurkus, Paulius]. New Yorko Metropolitan muziejaus premijos [1950 m.: Žinutė] // 1951. - Nr.2. - P.96. -Parašas: P.J. - (Kronika).

3120. Pirmoji dvimetinė Ispanoamerikos meno paroda [1951 m. spalio mėn.: Jonas Rimša - org. k-to narys] // 1951. - Nr.7. - P.333-334. -Parašas: J.K.

3121. "Aleksis Rannitas, meno istorikas ir kritikas, [1985 m.] sausio 5 d. mirė New Haven...": [Žinutė] // 1985. - Nr.l. - P.58. - (Mūsų buityje).

3122. Rėklaitis, Povilas, dr. Augsburgas, jo grafikai Lietuvos temomis XVII amžiuje: [Rašoma apie Dominicus Custos ir Lucas Kilian atliktus Mikalojaus Kristoforo Radvilos, Eustacho Valavičiaus portr.] // 1991. - Nr.2. - P.l26-134: portr., iliustr. -Dokumentacija-išnašos: 19 pavad.

Keistenybės Lietuvos ikonografijos senovėje. - Žr.2675.

Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija. - Žr.2677.

Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje. - Žr.2678.

3123. Rilkė, Rainer Maria. Gamtovaizdžio tapyba ir jo esmė: [Ištrauka iš kn. "Worpswede", kurioje nagrinėjama vok. peizažistų kūryba] / Išvertė Š.P. // 1946. -Nr.l L - P.203-206.

3124. Šveicarų tapyboj pučia seni vėjai: [Trumpa kūrybos apžvalga] // 1947. -Nr.4. - P.180-181.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai