Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kūrinių reprodukcijos, straipsniai apie dailininkus, jų nuotraukos [3125-3324] PDF Spausdinti El. paštas
3125. Althofer. Trys karaliai: [Tapyba] // 1950. - Nr.10. - 1-as virš. p.

3126. Angers D. Adomo Mickevičiaus biustas // 1955. - Nr.10. - P.426.

3127. Annus J.A. Kanklininkas; Atominis amžius:[Tapyba] // 1968. - Nr.9. -P.391, 401.

3128. Avens, Voldemars. Durys: (Aliejus) // 1978. - Nr.l. - 4-as virš p.

3129. Aycock, Alice. Komplekso pradžia: [Skulptūra] // 1979. - Nr.6. - P.274.

3130. Bartlett, Jennifer. Rapsodija: (Detalė): [Tapyba] // 1979. - Nr.6. - P.275.

3131. Bechtold, Albert. Medžio raižinys // 1950. - Nr.6. - P.260.

3132. Berlinghieris B. Šv.Pranciškaus kelionė į misijas: [Tapyba] // 1976. - Nr.8.- P.356.

3133. Bills, von. Karaliaučiaus katedra: Litografija, 1840 m. // 1991. - Nr.4. -P.295.

3134. Blatas, Arbit. Mergaitė: [Tapyba] // 1953. - Nr.3. - P.l 13,

3135. Šventųjų statulėlės: (Aliejus) // 1953. - Nr.6. - P.257.

3136. Bedarbiai: (Aliejus) // 1954. - Nr.8. - P.359.

3137. Aikštė: (Iš šio rudens parodos New Yorke): [Tapyba] // 1955. - Nr.9.- P.363.

3138. Kambario vidus: [Tapyba] // 1957. - Nr.5. - P.213.

3139. Venecija: [Tapyba] // 1957. - Nr.7. - P.303.

3140. Didmiesčio alėja; Lietuviškos šventųjų statulėlės; Dukrelė; Piešianti mergaitė; Uostas; Paryžius; Gėlės; Kambario vidus; Natiurmortas; Tiltas; Autoportretas; Bedarbiai: [Tapyba] // 1958. - Nr.7. - 1-as, 4-as virš. p., p.294, 299, 301, 306, 309, 311, 314, 317, 319, 321.

3141. Prieplauka: [Tapyba] // 1960. - Nr.3. - P.l 12.

3142. Duktė: [Tapyba] // 1972. - Nr.1/2. - P.29.
* * *

3143. Andry-Farcy. Arbit Blatas: [Grenoblio muziejaus direktorius rašo apie žydų kilmės pranc. tapytoją, gim. 1908.11.19 Kaune, dirbusį Lietuvoje nepriklausomybės metais] // 1958. - Nr.7. - P.319-322: portr.

3144. "Arbito Blato tapybos ir grafikos paroda vyko Niujorke...": [Žinutė] // 1960. -Nr.3. - P.136.

3145. Bodenehr G. "Gardinas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje": Raiž. iš G.Bodenehro "Europens Pracht und Macht": Apie 1720 // 1973. - Nr.8. - P.353.

3146. Bonnard, Pierre. Atdaras langas: Aliejus ant drobės // 1984. - Nr.6. - P.380.
* * *
3147. Kairiūkštytė Balkus, Meila. Pierre Bonnardo paroda Philips galerijoje Washingtone: [Pranc. tapytojas, grafikas, 1867-1947] // 1984. - Nr.6. - P.380-381: iliustr.

3148. Botticelli. Marija // 1951. - Nr.l. - P.25.

3149. Zefyrai // 1951. - Nr.3. - P.123.

3150. Brancuse, Constantin. Pasibučiavimas: [Skulptūra] // 1976. - Nr.3. - P.103.

3151. Braąue, Georgės. Studija: [Tapyba] // 1963. - Nr.8. - P.352. 3152. Mergina su gitara (1913): [Tapyba] // 1975. - Nr.4. - P.176.
* * *
3153. Goštautas, Stasys. Georgės Braąue: Jo mirties proga: [Pranc.dailininkas] // 1963. - Nr.8. - P.369-370: portr.

3154. Brianchon. Arlekinas su gitara: [Tapyba] // 1946. - Nr.10. - P.l71.

3155. Calder, Alexander. Skulptūra Lincolno Centre New Yorke // 1977. - Nr.2.- P.53.

3156. Goštautas, Stasys. Skulptorius, pajudinęs skulptūrą: [Apie JAV skulpt. Alexander Calder] // 1977. - Nr.2. - P.82-83: iliustr.

3157. Chagall, Mare. Aš ir kaimas (1911): [Tapyba] // 1975. - Nr.4. - 4-as virš p.

3158. Vitražas: (Hadassah sinagoga, Jeruzalė) // 1982. - Nr.2. - P.91.

3159. Patriarcho Jokūbo sapnas: Vitražas Metzo katedroje // 1985. - Nr.3. -P.157.

3160. [Andriekus, Leonardas]. Paskutinis milžinas: [Apie pranc dail. Marcą Chagalą, 1887-1985] // 1985. - Nr.3. - P.156-157: portr., iliustr. -Parašas: L.A.

3161. Chirico, Giorgio, de. Melancholijos paslaptis; Poeto G.Apollinaire portretas: [Tapyba] // 1982. - Nr.6. - P.444.

* * *
3162. [Andriekus, Leonardas]. Georgio de Chirico, metafizinio meno kūrėjas:[Apie it. dailininką, 1888-1978] // 1982. - Nr.6. - P.443-444: iliustr. -Parašas: L.A.

3163. Correggio. Kalėdų naktį: (Detalė): [Tapyba] // 1953. - Nr.10. - 1-as virš. p.

3164. Cornell, Joseph. "Dėžių" serijos kūrinys; Rožiniai rūmai: [Tapyba] // 1981.-Nr.2. - P. 125.
* * *
3165. Kairiukštytė-Balkus, Meila. Joseph Cornell apžvalginė paroda: [Amer. dailininkas. Niujorkas] // 1981. - Nr.2. - P.124-125: iliustr.

3166. Cranach, Lucas, Senasis. Martyno Liuterio portretas // 1983. - Nr.6. -P.366.

3167. Custos, Dominicus. Kunigaikštis Mikalojus Kristoforas Radvilas savo tėvo šarvuose: Raiž. iš Schrenk von Notzin veikalo (1601) // 1991. - Nr.2. - P.128, 129.

3168. Dajevskis E. Turgus: (Scenos dekoracija) // 1977. - Nr.3. - P.l 11.

3169. Dalios, Hanna. Teateinie tavo karalystė: [Tapyba] // 1951. - Nr.6. - P.269.

3170. Danckersas de Rij, Petras. "Cecilija Renata, Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė": Frederiksborgo muz. (Danijoje); "Cecilija Renata,Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė": Rumiancevo muz. Maskvoje // 1957. - Nr.6. - P.264.
* * *
3171. Rėklaitis, Povilas, dr. Petras Danckersas de Rij Vilniaus meno istorijoj:[Olandų tapytojas, XVII a.] // 1957. - Nr.6. - P.261-269: iliustr. - Bibliogr.: 57 pavad.

3172. David L. Napaleonas: [Tapyba] // 1969. - Nr.9. - P.407.

3173. Delbene. "Š v.Kazimiero karsto atidarymas": Freska Š v.Kazimiero koplyčioje; "Mergaitės pagijimas prie Šv.Kazimiero karsto: Freska Šv.Kazimiero koplyčioje: [Vilniaus katedra: It. dailininko darbai, XVII a.] // 1957. - Nr.6. - P.262, 263; 1958.-Nr 4. - P.163, 165.

3174. Della Robia. Gimusio Jėzaus pagarbinimas: (Skulptūra) // 1949. - Nr.26. -P.195.

3175. Charles Despiau: [Trumpai apie pranc. skulptorių] // 1947. - Nr.3. -P.142-143. - P aras a s: N.

3176. Dolci,Carlo. Šv.Kazimieras: [Tapyba] // 1953. - Nr.3. - P.129.

3177. Šv.Kazimieras ekstazėje: Tapyba iš 1670 m.: Pitti Galerija Florecijoje // 1984. - Nr.4. -P.212.

3178. Duchamp M. Nuoga, nusileidžianti laiptais (1912): [Tapyba] // 1975. - Nr.4. - P.176.

3179. DUrer A. Žmogus ir žirgas // 1946. - Nr.12. - 1 -as virš. p.

3180. EI Greco. Trys karaliai // 1953. - Nr.l. - P.25.

3181. Marijos vainikavimas // 1953. - Nr.10. - P.435.

3182. Marijos ėmimas į dangų // 1958. - Nr.6. - P.246.

3183. Šv.Pranciškus Asyžietis: (Museo del Prado) // 1969. - Nr.8. - P.377.

3184. Toledo: (Metropolitan Museum of Art, New York) // 1974. - Nr.7. -P.312.

3185. Fra Angelico. Trijų karalių pagarbinimas: (Detalės): [Tapyba] // 1955. -Nr.10. - 1-as, 4-as virš p.
* * *

3186. Andriekus, Leonardas, O.F.M. Fra Angelico: [Minint 500-ąsias it. dail. J.Fiesoliečio mirties metines] // 1955. - Nr.10. P.432-433.

3187. Francessa, Pierro, della (1410-1492). Kristaus gimimas: [Tapyba] // 1956. - Nr.10. - 1-as virš. p.

3188. Francke M. (1424). Vaikelio Jėzaus pagarbinimas // 1952. - Nr.10. - 1-as virš. p.

3189. Gaugin. Tahiti moterys // 1947. - Nr.4. - P.163.

3190. Giorgione (1480-1510). Audra: (Detalė): [Tapyba] //1955. - Nr.4/5. - P.150.

3191. Giotto di Bondone (1267-1337). Šv.Pranciškus // 1953. - Nr.3. - P.101.

3192. Dantė: [Portr.] // 1965. - Nr.8. - P.365.

3193. Šv.Pranciškus prie ligonio: Freska // 1976. - Nr.8. - P.367.

3194. Š v.Pranciškau s pamokslas paukščiams; Šv. Pranciškaus alegorija; Šv.Pranciškaus sapnas; Drabužių atidavimas; Šv.Pranciškus ir jo pirmieji sekėjai; Vaizdai iš Šv.Pranciškaus gyvenimo; Šv.Pranciškus pas pop. Honorijų III; Šv.Pranciškaus bazilikos Asyžiuje detalė; Popiežiaus Inocento III sapnas; Šv.Pranciškus skelbia Moroko sultonui evangeliją; Šv.Pranciškus svečiuose; Šv.Pranciškaus įscenizuotos Kalėdos; Šv.Pranciškaus ekstazė; Šv.Praciškaus mirtis: [Freskos Šv.Pranciškaus bazilikoje, Asyžiuje] //
1982. - Nr.6. - 1-as, 4-as virš. p., p.387, 390. 395, 399, 401, 403, 408, 409, 417, 422, 423, 428.

3195. Girard A. Apokalipsinis paveikslas: [Tapyba] // 1950. - Nr.8. - P.373.

3196. Gogh, Vicent, van. Kiparisai // 1950. - Nr.6. - P.247. 3197. Langlois tiltas // 1951. - Nr.3. - P.109.

3198. Piemenė// 1951. - Nr.8. - 1-as virš. p.

3199. Į darbą // 1955. - Nr.6. - 1-as virš. p.

3200. Ant amžinybės slenksčio // 1974. - Nr.4. - P.149.

3201. Harunobu, Suzuki (1725-1770). Mergaitė su žibintu // 1956. - Nr.9. - P.405.

3202. Heldt, Sigmund. Lietuvis valstietis; Lietuvė valstietė; Moteris Lietuvoje; Lietuvių ir lenkų pirkliai plaukia Nemunu; Lietuvė auklė; Turtinga moteris Lietuvoje: Pieš. iš S.Heldto kodekso: [XVI a.] // 1968. - Nr.7. - P.303, 304, 305, 306.

3203. Hobbema, Meindert. Malūnas: (Vilnius, Paveikslų galerija) // 1970. - Nr.3. - P.108.

3204. Rėklaitis, Povilas, dr. Fidus - Vydūno iliustratorius: [Apie vok. dailininką Julių Hoeppener, iliustravusį Vydūno "Prabočių šešėlius" (Tilžė, 1908)]. // 1968. -Nr.8. - P.378-379.

3205. Hokusai (1760-1849). Fuji-Yamos kalnas // 1956. - Nr.9. - P.408.

3206. Hondius W. "Vladislavas IV Vaza, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius"; "Jonas Kazimieras Vaza, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkios karalius": Raiž. pagal P.Danckerso de Rij portr. // 1957. - Nr.6. - P.265, 267.

3207. Hopper, Edward. Anksti sekmadienio rytą; Vasara mieste: [Tapyba] // 1981. - Nr.3. -P.192.
* * *

3208. Kairiūkštytė-Balkuvienė, Meila. Edwardo Hopper parodos apžvalga [Niujorkas, 1981 m. sausis: Amer. dailininkas] // 1981. - Nr.3. - P.191-192: iliustr.

3209. Horowitz, Leopold. Adomas Mickevičius: [Portr.] // 1955. - Nr.10. - P.395.

3210. Jonghe, Clemens, de. "Jonas Kazimieras Vaza, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius: Raiž. pagal P.Danckerso de Rij portr. // 1957. - Nr.6. - P.267.

3211. Kalmite J. Jauja: [Tapyba] // 1968. - Nr.9. - P.400.

3212. Kandinskij Vasilij V. Murnau gatvė: (1908. Aliejus); Akvarelė be
pavadinimo: (1910. Akvarelė su rašalu); Improvizacija Nr.30: (1913. Aliejus); Kaspinas su keturkampiais: (1944. Aliejus) // 1968. - Nr.10. - P.438, 439, 441, 443.
* * *

3213. Goštautas, Stasys. [V.V.] Kandinskis - meno revoliucionierius: [Apie rusų dail., 1866-1944, kūrybą] // 1968. - Nr.10. - P.437-445. - Išnašos: 8 pavad.

3214. Poželaitė-Devis, Isolda I. Kandinskio refleksijos: [Apie rusų emigrantą tapytoją] // 1988. - Nr.4. - P.289-291.

3215. Kilian, Lukas. Šv. Kazimieras iš vysk. Eustacho Valavičiaus 1618 m. portreto: Raiž. fragmentas // 1984. - Nr.4. - P.209.

3216. Kunigaikštis Mikalojus Kristoforas Radvilas: Vario raiž. apie 1604-1616 m.; Vilniaus vyskupas Eustachas Valavičius 32 metų amžiaus; Vilniaus vyskupas Eustachas Valavičius 46 metų amžiaus // 1991. - Nr.2. - P.129, 130, 131. 3217. Klee P. Aplink žuvį: (Museum of Modern Art, New York): [Tapyba] // 1974.-Nr.7.-P.313.

3218. Koks E. Piešinys plunksna // 1951. - Nr.l. - P.17.

3219. Kooning W., de. Moteris II (1952): [Tapyba] // 1975. - Nr.4. - P.178.

3220. Kormendi E. Šv.Pranciškus Asyžietis: [Skulptūra] // 1951. - Nr.8. - P.341.

3221. Kossak J. Farys: [Tapyba] // 1955. - Nr.10. - P.409.

3222. Kratina K.G. Kristus Karalius Šv.Juozapo globoj: [Skulptūra] // 1952. -Nr.10. - P.435.

3223. Lauras, Michele. Šv.Kazimieras apsuptas jo gyvenimo stebuklų vaizdais: Raiž.// 1984.-Nr.4. - P.210.

3224. Leonardo da Vinci. Mergaitės galvutė // 1946. -Nr.l2. - P.227.

3225. Uolų Marija // 1950. - Nr.5. - P.201.

3226. Apybraiža // 1951. - Nr.5. - P.206.

3227. Detalė // 1951. - Nr.6. - 1-as virš. p.
3228. Kristus: (Paskutinės vakarienės freskos detalė); Autoportretas // 1952. -Nr.5. -P.195, 197.
* * *
3229. Kulpavičius, Alfredas. Leonardo da Vinči: (Paminėti 500 metų nuo jo gimimo) // 1952. - Nr.5. - P.237-238.

3230. Liberts, Ludolfs. Burlaiviai // 1953. - Nr.3. - P.126.

3231. Venecija // 1953. - Nr.10. - P.462.

3232. Rygos bokštai // 1957. - Nr.l. - P.29.

3233. Latvaitė // 1968. - Nr.9. - 1-as virš. p.

3234. Lipchitz J. Išardoma figūra - šokėja: (Juodmedis ir ąžuolas); Žydėjimas:(Bronza, 1941-42) // 1975. - Nr.4. - P.173-174.
* * *
Nasvytis M. Requiem Picasso ir Lipchitz'ui. - Žr.3267.

3235. Mackenzie, Robin. Limbwood: (The Monteal Museum of Fine Arts): [Tapyba] // 1975. - Nr.5. - P.229.

3236. Matcate, Austma. Audinys Nr.l // 1978. - Nr.l. - P.32.

3237. Matisse, Henri. Sapnas // 1950. - Nr.9. - P.421. 3238. Apybraiža // 1952. - Nr.7. - P.311.

3239. Vinjetė; Kambario vidury // 1954. - Nr.10. - P.451, 454.
* * *
3240. Jurkus, Paulius. Henri Matisse: [Mirus pranc. dailininkui, 1869-1954] //1954. - Nr.10. - P.472.

3241. Mestrovič, Ivan. Mozė: [Skulptūra] // 1950. - Nr.9. - P.403.

3242. Michelangelo (1475-1564). Brugue Madona: (Skulptūra) // 1949. - Nr.23. -1-as virš. p.

3243. Mirtis // 1950. - Nr.7. - P.314.

3244. Delfų Sibilė // 1951. - Nr.3. -1-as virš. p.

3245. Kūdikėlis Jėzus // 1951. - Nr.10. - 1-as virš. p.

3246. Prakeiktasis: Detalė iš "Paskutinio Teismo" freskos Sikstinos koplyčioje // 1952. - Nr.8. - P.357.

3247. Dievas Kūrėjas: Freska Siksto koplyčioje // 1954. - Nr.7. - P.291.

3248. Pieta // 1964. - Nr.4. - 1-as virš. p.

3249. Tvano scenos fragmentas, vaizduojantis vyro ir žmonos gelbėjimąsi, iš freskų Siksto koplyčioj Vatikane // 1975. - Nr.3. - 1-as virš. p.

3250. Milts Fridrichs. Mergaitė: (Aliejus) // 1977. - Nr.3. - P.l 16.

3251. New Yorkas: (Aliejus) // 1978. - Nr.l. - P.29.

3252. Mocąuot, Magdeleine. Milašiaus medaliui eskizas // 1969. - Nr.3. - P.l 35.

3253. Modigliani, Amedeo (1884-1920). Sėdinti moteris// 1955. -Nr.4/5. -P.162.

3254. Mondrian P. Kompozicija su raudona, geltona ir mėlyna spalva (1921) //1975. - Nr.4. - P.177.

3255. Munch, Edvard. Šauksmas; Senas Žvejys: (Medžio raiž., 1899);Autoportretas // 1947. - Nr.l. - P.9, 31.

3256. Neizvestnas E. F.Dostojevskis: (Pieš.) // 1971. - Nr.8. - P.351.

3257. Novelli, Pietro. Dievo Motina karūnuoja Š v.Kazimierą: Tapyba 1629 metų // 1984. - Nr.3. - P.146; Nr.4. - P.211.

3258. Ojamaa Epp. Kompozicija Nr.l: (Spalv. litografija) // 1978. - Nr.l. - P.33.

3259. Oziemblovskis, Antanas. Romantinis Šv.Onos bažnyčios Vilniuje vaizdas: Litografija: (Apie 1840 m.) // 1970. - Nr.l. - P.21.

3260. Palloni, Michelarcangelo. Šv.Romualdo sapnas: Freska Pažaislio
kamaldulių vienuolyne; Šv.Kazimieras karste: Fragmentas iš freskos Šv.Kazimiero
koplyčioje prie Vilniaus katedros; Kazimieras Sapiega: Portr. Šv.Kazimiero koplyčios
prie Vilniaus katedros freskoje; Fragmentas iš freskos "Šv.Kazimiero karsto
atidarymas" Šv.Kazimiero koplyčioje prie Vilniaus katedros; Fragmentas iš freskos
Vengrovo parapinėje // 1969. - Nr.5. - P.215, 216.

3261. Šv.Kazimieras karste: Fragmentas iš freskos Šv.Kazimiero koplyčioje prie Vilniaus katedros // 1984. - Nr.4. - P.213.
* * *

3262 Rėklaitis, Povilas, dr. Mykolas Arkangelas Palloni: It. freskininkas Lietuvoje XVII amžiuje // 1969. - Nr.5. - P.213-217: iliustr. - Išnašos: 17 pavad.

3263. Perovas V.G. Fiodoras Dostojevskis: [Portr.] // 1976. - Nr.5. - P.213.

3264. Perrey, Nicola. Šv.Kazimieras ir jo gyvenimo scenos: Frontispisai iš Fra Hilarione "II breve Compedio" (Napoli, 1629) // 1984. - Nr.4. - P.209.

3265. Picasso, Pablo. Keramika // 1950. - Nr.6. - 4-as virš. p. - Aut. pavardė klaidingai parašyta: P.Pleasso.

3266. Moteris su vėduokle (1905); Trys muzikantai: (Aliejus, 1921); Guernica: (Aliejus, 1937); Sėdinti moteris (1927) // 1975. - Nr.4. - P.170, 171, 172, 178.

3267. Nasvytis, Mindaugas. Requiem Picasso ir Lipchitz'ui...: [Apie pranc. tapytojo ir skulptoriaus kūrybą] // 1975. - Nr.4. - P. 169-174: iliustr. - Išnašos: 5 pavad.

3268. Podbielskis. Veliuonos bažnyčia: (Iš Semenov P. Živopisnaja Rossija. 1882) // 1960. - Nr.3. - P.123.

3269. Przybylskis, [Maciejus]. Vilnius 19 a. pradžioje: (Pieš.) // 1955. - Nr.10. -P.402; 1963. - Nr.8. -P.344.

3270. Rafaelis, Santi. Poezija // 1951. - Nr.6. - P.249.

3271. Platonas: (Freska) // 1954. - Nr.8. - P.368.

3272. Dante: (Rafaelio "Dispute") // 1965. - Nr.5. - P.195.
* * *

3273. Rafaelio "Alba Madona" // 1951. - Nr.4. - P.183. -Parašas: A.D.

3274. Rembrandt. Autoportretas // 1947. - Nr.4. - P.162.

3275. Rybakovas N. Miunchenas // 1946. - Nr.5. - P.75.

3276. Ryder A. Pinkham. Jūrose // 1950. - Nr.10. - P.447.

3277. Rodin, August. Skausmas; Mąstytojas; Balzacas: [Skulptūros] // 1948. -Nr.15. - 1-as virš. p., p.264, 265.

3278. Žalvario amžius: [Skulptūra] // 1950. - Nr.7. - P.321.

3279. Brolis ir sesuo: [Skulptūra] // 1955. - Nr.4/5. - P.185.
* * *

3280. Rodinas: [Apie pranc. skulptorių] // 1948. - Nr.15. - P.264-265: iliustr. -P a r a š a s: A.

3281. Rouault, Georgės. Paliktasai Kristus // 1950. - Nr.3. - P.102.

3282. Veronika // 1950. - Nr.7. - 1-as virš. p.

3283. Senas karalius // 1951. - Nr.5. - P.219.

3284. Prieblanda; Sibilė // 1953. - Nr 5. - P.202, 203.

3285. Mes turime mirti: (IŠ ciklo "Miserere") // 1975. - Nr.4. - 1-as virš. p.

3286. Kristaus veidas: Vario grav. iš Miserere serijos // 1977. - Nr.6. -P.243.

3287. Žmogus žmogui vilkas // 1978. - Nr.3. - P.97.
* * *

3288. Georgės Rouault: [Trumpai apie pranc. dailininko kūrybą] // 1950. - Nr.7.- P.333-334. -Parašas: A.T.

3289. Mirė Rouault [1871.05.27 - 1958.02.13: Žinutė] // 1958. - Nr.2. - P.91-92.-Parašas: A.

3290. Rox H. ŠvJoana d'Are: (Skulptūra) // 1952. - Nr.5. - P.217.

3291. Rubensas Piteris. Šv.Ignacas // 1957. - Nr.2. - P.58

3292. Prakeiktųjų kritimas į pragarą. 1615 m.: (Miuncheno senoji pinakoteka)// 1959. - Nr.9. - P.403

3293. Saaring, Rudolf J.V. Portretas; Šventoji sesuo: [Skulptūra] // 1945. - Nr.10.
- P.7, 10.

3294. Santagata A.G. Kristus tildo audrą: [Tapyba] // 1955. - Nr.l. - P.19.

3295. Schields T.W. Mozartas paskutinėmis dienomis prieš mirtį repetuoja savo "Requiem": Grav. // 1956. - Nr.9. - P.423.

3296. Schulz, Daniel. K.Z.Pacas (1621-1684), L.D.K-tijos didysis kancleris: [Portr.] // 1969. - Nr.5. - P.214.

3297. Severini G. Natiurmortas su paukščiais // 1952. - Nr.7. - 4-as virš. p.

3298. Ornamentas // 1957. - Nr.5. - P.225.

3299. Signac P. Venecija: [Pieš.] // 1951.- Nr.8.- 4-as virš. p.

3300. Simanis, Vitauts. Kontrastai: [Tapyba] // 1968. - Nr.9. - P.394.

3301. Singer, Michael. Medžio konstrukcija: [Skulptūra] // 1979. - Nr.6. - P.275.

3302. Soest, Konrad, von. Kristaus gimimas: (Detalė): [Tapyba] // 1945. - Nr.10.-P.l.

3303. Strautmanis E. Tirpstąs sniegas: [Tapyba] // 1968. - Nr.9. - P.403.

3304. Suris, James. Uraganas: [Skulptūra] // 1979. - Nr.6. - P.275.

3305. Šv. Emerikas. Karalaitis su lelijomis: [Šv.Kazimiero portr.]: Vengrų m-kla apie 1510-20: Nac. Muziejus Budapešte // 1984. - Nr.3. - P.152.

3306. Tiziano. Žemiškoji ir dangiškoji meilė: (Galleria Borghese, Roma) // 1974. - Nr. 7. - P.314.

3307. Tiepolo. Škicas VVuerzburgo rezidencijai // 1951. - Nr.l. - P.21.

3308. Toulouse-Lautrec A. Dirigentas // 1952. - Nr.8. - 4-as virš. p.

3309. Ulm, Augustas Adele. The little Stranger: (Marmuras) // 1978. - Nr.l. -1-as virš. p.

3310. Vecellio, Cesare. Kilmingoji lietuvė (iš tikrųjų Gardino miestietė); Lietuvis; Lietuvė iš Gardino (iš tikrųjų lietuvė bajorė): Medžio raiž.: [XVI a.] // 1968. - Nr.7. -P.306.

3311. Velasąuez, Diego. Mergaitė // 1954. - Nr.7.- 1-as virš. p.

3312. Vogelis Z. Klasicistinis Šv.Onos bažnyčios Vilniuje vaizdas / Pagal XVIII a. P.Smuglevičiaus pieš. raižė Z.Vogelis 1807 m. // 1970. - Nr.l. - P.22.

3313. Vogt, Leon. O.V.Milašiaus biustas // 1977. - Nr.4. - 1-as virš. p.

3314. Vuber A. Bažnyčioje: [Grafika] // 1946. - Nr.4. - P.52.

3315. Wankowicz W. Adomas Mickevičius: [Portr.] // 1955. - Nr.10. - P.415.

3316. Wiiralt, Eduard. Svetima šalis // 1947. - Nr.6. - P.251.

3317. Estė: (Sausa adata, 1944); Berberų mergaitė su kupranugariu: (Vermismon, 1940); Pamokslininkas; Dailininkas prie Kūdikėlio Kristaus paveikslo // 1948. -Nr.l4. - P.207, 209, įd. lap.

3318. Vyro galva: (Sausa adata); Tapytojas; Parkas; Puma ir pantera;
Vienatvė; Laplandija; Medžio graviūros gimimas: [Grafika] // 1954. - Nr.3. - 1-as virš. p., p.101, 107, 115, 122, 124, 130.

3319. Moteris: (Linoleumo grav.) // 1957. - Nr.6. - 1-as virš. p.
* * *

3320. Eilės Wiiraltui ir eilės skaidriam tapatumui: [Apie estų grafikui skirtą A.Rannito kn. "Verse an Wiiralt und das geklarte Gleichnis". Baden-Baden, 1960] // 1960. - Nr.10. - P.443-444. -Parašas: R.V.

3321. Jonynas, Vytautas K. Eduard Wiiralt, 1898-1954: [Apie estų grafiką] // 1954. - Nr.3. - P.l 12-115: portr., iliustr. - Keletas bibliogr. žinių: 29 pavad.

3322. Rannit, Aleksis. Eduard Wiiralt: [Apie estų grafiko kūrybą] // 1948. - Nr.14. - P.206-209: iliustr.

3323. Zorach W[illiam]. Motina ir vaikas: [Skulptūra] // 1947. - Nr.l. - P.26.
* * *
3324. [Vaičiulaitis, Antanas]. Zoracho skulptūros: [Apie JAV skulpt. VVilliamo Zoracho kūrybą] // 1947. - Nr.l. - P.26: iliustr. -Parašas: A.V.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai