Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kinas [5132-5138] PDF Spausdinti El. paštas
5132. Astašaitis, Algimantas. Perversija, meno vardu ateinanti: [Krit. pastabos
pornogr. filmus] // 1970. - Nr.4. - P.178. -Parašas: Al.Gimantas.

5133. Bučmys, Kornelijus, O.F.M. Aukso žąsis: [To paties pavad. JAV liet. mm. filmas: Rež. Birutė Pūkelevičiūtė] // 1966. - Nr.5. - P.230-231.

5134. [Miciūnas, Antanas]. "Bernardetės giesmė": [Apie Holivudo pastatytą filmą] // 1949. - Nr.23. - P.92-93. -Parašas: A.Mc.

5135. Naujas lietuviškas filmas Niujorke: [Apie filmą "Neatmenu tavo veido": Rež. Raimundas Banionis; Scenarijaus aut. Leonidas Jacinevičius. 1990 m. saus. 13, 14] // 1990. - Nr.2. - P.154: portr. -Parašas: J.L.
Rimvydas V. Žvilgsnis į scenas ir ekranus. - Žr.5479.

5136. Šliažas, R[imvydas]. Vokiečių filmo kilimas // 1977. - Nr.4. - P.187-188.

5137. [Vaišnora, Juozas]. Asyžiaus pranciškonai - kino artistai: [Apie sukamą men. filmą "Pranciškus Asyžietis" ] // 1961. - Nr.l. - P.45-46. - P a r a š a s: Dr. J.Sav.

5138. "Velnio bala", pagal Jurgio Jankaus to paties pavadinimo novelę pagamintas filmas...": [Bostone: Žinutė] // 1964. - Nr.8. - P.383. - ({vykiai).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai