Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KALBOTYRA [5585-5587] PDF Spausdinti El. paštas
5585. Klimas, Antanas. Kalbotyra JAV ir Europoje: [Pasaulio kalbotyros darbų apžvalga] // 1962. - Nr.6. - P.233-239. - Išnašos: 20 pavad.

5586. Ostrauskas, Kostas. Sovietų 1950 metų kalbos mokslo perversmas ir jo pasėkos: [NJ.Maro kalbos teorijos atsisakymas Sovietų Sąjungoje] // 1954. - Nr.2. -P.60-68. - Bibliogr.: 47 pavad.

5587. Skardžius, Pranas, dr. Prof. Max Vasmeris: Jo moksl. darbai ir nuopelnai: [Minint vok. kalbininko 70-ąsias gimimo metines] // 1956. - Nr.10. - P.445-455: portr.

5588. Tarybinės kalbotyros teorija ir praktika: [Krit. str.] // 1956. - Nr.3. -
P.128-133. - Bibliogr.: P.133.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai