Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [5731-5732] PDF Spausdinti El. paštas
5731. Fordhamo universiteto lituanistikos studentų grupė ir keli lektoriai 1967 m.: R.Daunytė, R.Kaunaitė, lekt. St.Barzdukas, kun. prof. Vl.JaskeviČius, prof. A.Vasys, V.Gerdvilis, dr. F.Fitzgerald, R.Kidisas, St.Giunta, L.Piro ir A.Masevičiūtė // 1972. - Nr.1/2. - P.52.

5732. Prof. Ed.Sieversas, prof. J.Gerulis, Antanas Salys, Pranas Skardžius // 1968. - Nr.5. - P.217.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai