Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A PDF Spausdinti El. paštas
A. 1030, 2516, 3280, 3289, 6541

A.A. 6319

A.A-as 524

A.B. 2169, 6709; rec. 8040

A.Bit. 2082

A.Blt. - žr. Baltinis Andrius

A.Č. 112, 577, 6003

A.D. 1219, 3054, 3273, 5122; rec. 9025

A.Dm. 20

A.G. - žr. Gustaitis Antanas

A.G1. 1767

A.Gst. - žr. Gustaitis Antanas

A. ir A. 968

A.J. 100

AJ.S. 5753

AJasm. - žr. Maceina Antanas

AJm. - žr. Maceina Antanas

A.K. 1132, 1650-51, 1658, 8748; rec. 8942

A.K...as, rec. 8282

A.L. - žr. Liulevičienė Aušra

A.L. - žr. Liulevičius Arūnas [aukšt. mokslo, religijos klausimai]

A.m. 765

A.M. 2092

A.Mc. - žr. Miciūnas Antanas

A.Mks., vert. 5477

A.N.-N. - žr. Nyka-Niliūnas Alfonsas

A.N.V., portr. 4706

A.P. 837, 1400, 3117, 6055; rec. 1545; vert. 314, 6100, 6237, 6242

A.P.S. 626, 6040

A.P-nis 538, 1347, 6005; vert. 6241

A.Pl. 2042

A.R. - žr. Dambriūnas Leonardas

A.R.-D. - žr. Dambriūnas Leonardas

A.R.G., rec. 98

A.S. - žr. Skrupskelienė Alina

A.S.N., vert. 6120

A.Sž. - žr. Sužiedėlis Antanas

A.Š., rec. 8267

A.T.ĮAlga Titas - A.T.Antanaitis?] 2886, 3288, 5868; rec. 8266, 8305, 8423

A.U. 2526

A.V. - žr. Vaičiulaitis Antanas

A.VČ. - žr. Vaičiulaitis Antanas

A.Z. - žr. Zubras Albertas

A.Ž. 1994

A.Ž-kas 1628

Aafjes Bertus, 6163

Abariūtė Violeta, nuotr. 1927

Abelkis Povilas, apie jį 2260; bareljefas 3649

Ablamavičius Juozas, apie jį 8574

Abraitienė Vlada - žr. Stančikaitė-Abraitienė Vlada

Abramauskas (v.n.), apie jį 3022

Abromaitienė Adelė 2480

Abromaitis Constance K., apie jį 2791

Abromaitis Juozas, apie jį 2790

Abromaitis Vytautas, nuotr. 500

Abzlatavičienė (v.n.), nuotr. 5326

Adamkevičius V., nuotr. 1938

Adamkevičius Vytautas - žr. Lėtas Leonas

Adelhauser Hans, apie jį 2678

Adomaitis MJ. 1364, 1381, 5689, 6790, 8675-76, 8872; nuotr. 2614

Adomavičienė Jadvyga, apie ją 5159

Adomavičius J., nuotr. 5537

Adomavičius Juozas - žr. Kėkštas Juozas

Adomavičius Vladas 5159

Ayala Ramon Perez de, apie jį 5822

Aycock Alice, reprod. 3129

Aidulis Juozas, nuotr. 7020

Aymerich Angelą Figuera, apie ją 5809

Aistis Jonas - Jonas Aleksandravičius, Jonas Kuosa-Aleksandriškis 322, 1345, 2141, 2481, 3379, 4873, 6289-96, 6667, 6791, 6865, 6921, 7023-38, 7742-43; rec. 8010, 8013, 8044-45,8047, 8075, 8082, 8103, 8113,8134-35, 8168-69,8195,8245,8473; vert. 2638, 6694; apie jį 4878, 6289-90, 6334,6382,6624-25,6714,7024; rec. 7960-61, 7994-97, 8186, 8188; jam dedik. eil.7235; premijos 349, 6477-79; portr. 4104; nuotr. 6624-25, 7002, 7004, 7007, 7024, 7031, 7034-35, 7038, 7996-97

Aitis K.G. 2059

Akelaitis Andrius, apie jį 2798

Akelaitis Mikalojus, apie jį 8574; nuotr. 8574

Aklasmatė - žr. Pronskus Juozas

Aksamitas Pranas, apie jį 1050

Akstinas Juozas, apie jį 3415, 5523

Al. - žr. Girnius Juozas

al. - žr. Girnius Juozas

Al.B. 5503, 5515

Al.L. 5530, 5790, 5894, 6717

Al.S. - žr. Skrupskelienė Alina

Alantas Vytautas - Vytautas Jakševičius 6298,6626,7039,7744;
apie jį 254,5556, 6304-05, 6328, 6626-29; rec. 7998, 8796-97, 8228-34;
premijos 6480, 6482; nuotr. 6481,6628,7006, 8228

Alas y Urena Leopoldo - žr. Clarin

Alaušius - žr. Girnius Juozas

Alba A. 4683

Albavičius Ignas, apie jį 1272, 2489; portr. 4800; nuotr. 3425

Alberes Rene Marill, apie ją - rec. 6265

Alberti Rafael, 6103; apie jį 5820

Alcayaga Lucila Godoy - žr. Mistral Gabriela

Alė Rūta - žr. Rūta Alė

Alechinas A., apie jį 5583

Aleixandre Vincente 6104-06; apie jį 5820, 5875-76; nuotr. 5876, 6106

Alekna A[ntanas], apie jį 40

Alekna Jurgis, nuotr. 8894

Aleknienė Dalia - žr. Reklytė-Aleknienė Dalia

Aleksa Petras, 4826; reprod. 3433-34; apie jį 2388, 3418

Aleksa Pijus 1428

Aleksa Vainis, 7040; apie jį 7040; rec. 8185; nuotr. 7040

Aleksaitė Birutė, apie ją 5200

Aleksandravičius Jonas - žr. Aistis Jonas

Aleksandravičius Jonas [dailė], apie jį 3435

Aleksandravičius Petras, reprod. 3436-39; apie jį 3377

Aleksandravičius V., apie jį - rec. 8088

Aleksandravičius Vincas, nuotr. 1885

Aleksis Aleksandras, apie jį 5328; nuotr. 417, 5254

alg.a. - žr. Antanaitis Algirdas Titus

Alg. M. - žr. Mackus Algimantas

Alga T. - žr. Antanaitis Algirdas Titus

Algirdas, didysis kunigaikštis, apie jį 7068; atvaizdas 4029, 4684

Ališas Venancijus - Aleksandras Arminas, 7041-49; apie jį -rec. 7999-8001; nuotr. 6630, 7049

Ališauskas Kazys, apie jį - rec. 8901

Aliulis Vaclovas 1130, 5589; apie jį 1263, 5624; nuotr. 1273, 1488, 1493, 1496

Alksninis Vaclovas, apie jį 2261

Almenas Kazys, 7745; apie jį - rec. 8235-39; premija 6484; nuotr. 6485

Alminas-Alminauskas Kazimieras, apie jį 2866

Alminauskas Kazimieras - žr. Alminas-Alminauskas Kazimieras

Alseikaitė-Gimbutienė Marija 117, 582, 1566-67, 2642-43, 2893-94,5590, 8474-76; rec. 2965, 5746, 5774, 9021; apie ją 1562, 1571-72, 2086, 2695, 2967, 5607, 8491-92; rec. 8493-94, 8989; nuotr. 1937, 2096, 8491

Alšauskis K. [Olšauskis Konstantinas], laiškai jam 8747

Alšėnas Pranys 1365, 1706-06, 2594, 8879; apie jį 2262; rec. 8834

Alšėnas St. 8677

Alšytė Rūta, 7050 Althofer (v.n.), reprod. 3125

Amarlikas A., apie jį 5532

Ambotas Jonas, apie jį 1274; nuotr. 1274

Ambrasas Arvydas, apie jį - rec. 8002

Ambrasas Kazimieras Jonas 5591

Ambrazaitytė Nijolė, apie ją 5205

Ambrazas J., nuotr. 5301, 5326

Ambrazas Kazys, apie jį - rec. 8184

Ambrazas Vytautas, apie jį 1575

Ambrazevičius Juozas - žr. Brazaitis Juozas

Ambrozaitienė Marija, apie ją 3389-90, 3440-42

Ambrozaitis Kazimieras, apie jį 8790; nuotr. 8790

Ambrozaitis Kazys 870,2787; apie jį 54, 2817; nuotr. 60, 63, 81, 85, 1907, 1980-81,1984-86,2817

Ambrozaitytė A., apie ją 3389

Amihai Jehuda, 6222; apie jį 6222

Ancevičienė Dalia, reprod. 3443; apie ją 3384, 3390; nuotr. 3418

Andersch Alfred, apie jį 5877

Andersen Hans Christian, apie jį 5878; nuotr. 5878

Andersen W., apie jį 2679

Andersson Sture 3998

Andrade Eugenio de 6168

Andrade Jorge Carrera 6099

Andrade Mario de, 6078; apie jį 5819

Andrašiūnienė Veronika - žr. Limbaitė-Andrašiūnienė Veronika

Andriekus Leonardas (L.A., J.Gendr., J.Gendrutis, L.Gendrutis, M.Gendrutis), 1-2, 6-7, 118, 165 , 212, 249, 289, 323, 349-52, 430-31, 474-84, 872-94, 1133-47, 1274, 1280-81, 1321, 1323, 1346, 1350, 1353, 1359, 1372, 1403, 1408, 1473, 1477, 1562, 1576-77, 1707, 1888-90,1998, 2034, 2061, 2071, 2099, 2142-
43, 2231-32, 2354, 2376, 2383, 2455, 2483-88, 2535, 3160, 3162, 3186, 3346, 3380-81, 3456, 3484, 3577, 3614, 3698, 3785-89, 3953, 4039-40, 4110, 4139, 4366, 4420, 4874, 4956-59, 5027, 5120, 5161-63, 5237, 5402, 5785, 5981, 6045, 6299-6300, 6430, 6467-69, 6495, 6503, 6546,6585,7051-83,8567,8773-77;rec. 1533,1544,1561; apie jį 498,1275,1528, 3794,5160, 5481, 6631, 7081, psl.2; rec. 8003-09; premijos 6470, 6474, 6486-87; laiškai jam 3581,6909; portr. 3951,4937; nuotr. 69, 417, 470-72, 1275, 1486-87, 2612, 3420, 3423, 6427, 6631, 7008, 7011-12, 7015-16, 7018, 7073, 8897

Andriūnas Feliksas, nuotr. 1927-28

Andrius Juozas 8503; apie jį 8505, 8791; rec. 8528

Andriusevičius Pulgis - žr. Andriušis Pulgis

Andriušis Pulgis - Pulgis Andriusevičius 6396, 6488, 6718, 7746-51; apie jį 254, 6357, 6632, 6634; eil. 7292; rec.8062, 8240-46; premijos 6470, 6474-75, 6488; portr. 4938; nuotr. 6489, 6632-34, 7751, 8244

Andriuška B[enediktas] 6830

Andriuška D., apie jį 3380

Andziulaitis Juozas, apie jį 2789

Aneliūnaitė Danutė, reprod. 3444

Angers D., reprod. 3126

Angoff Charles, apie jį - rec. 8003, 8369

Aničas Jonas, apie jį 1032, 1710, 2577

Anysas Jur. Martynas, apie jį - rec. 8903

Annus J.A., repr. 3127

Antakalnietis Erazmas 7084

Antanaitis Algirdas Titus (alg.a, ata, T.Alga, Titas Alga, Titas Guopis) 5483-84, 6687, 6866; rec. 7977, 7985, 8066, 8098, 8159,8199, 8207, 8209, 8214, 8218, 8220, 8235, 8262, 8265, 8274, 8280, 8289, 8302, 8304, 8311, 8344, 8351, 8354, 8357, 8395, 8403, 8443, 8468, 8470; apie jį 6314; nuotr. 5524, 5558

Antanaitis Henrikas 2100

Antanaitis Saliamonas 8812

Antanaitytė-Ugianskienė Genovaitė, apie ją 5201

Antanas nuo Dubysos 2567

Antanas, šventasis, atvaizdas 3920,3991,4626

Antanavičius A., reprod. 3445

Antanavičius Valentinas, reprod. 3446; apie jį 3377

Antanina, sesuo F.M.M. - Nauragytė Daiva 7574-76

Antinis Robertas, reprod. 3447; apie jį 3377

Apanavičiųtė Gražina, apie ją 5172

Apeikis Vytautas, apie jį 1304

Apeikytė Raimonda, apie ją 5179; nuotr. 83

Aperavičius J., nuotr. 1873

Apollinaire Guillaume - Vilhelmas

Apolinaras Kostrovickis, apie jį 5879

Aputis Juozas 2244, 7752; apie jį 290, 6324, 6400, 7752; rec.8247

Arbačiauskas Edmundas - žr. Arbas Edmundas

Arbaitė Rasutė, reprod. 3448-49; apie ją 3390, 3395

Arbas Edmundas 2972-74, 2978; reprod. 3030-34, 3450-53; apie jį 2979, 3395; šaržas 3453; nuotr. 2839, 3035

Arbienė-Nakaitė Elena - žr. Rūta Alė

Arbo Sebastian Juan, apie jį 5822

Areška Vitas, apie jį 6315

Arminas Aleksandras - žr. Ališas Venancijus

Armonas Petras, apie jį 5225, 5243, 5295; premija 354; nuotr. 5226

Armonienė Barbora, apie ją - rec. 8904

Amai Francois, apie jį 3113

Arni (v.n.), apie jį 5495

Arumaa Peeter, apie jį 5605; rec. 5734

Arv.R., rec. 8428

Asanavičiūtė Loreta, nuotr. 2258

Astašaitis Algimantas (Al.Gimantas) 213, 1708, 2101, 2144-45, 2435, 3112,
5132, 6769, 6871

Astrauskas Romas, apie jį 3454

Asturias Miguel Angel, apie jį 5880; nuotr. 5880

Aškelovičiūtė Leokadija, nuotr. 5329

ata - žr.Antanaitis Algirdas Titus

Atkočiūnas Edmundas 7085; apie jį 7085; nuotr. 7085

Auden VVystan Hugh, apie jį 5881; nuotr. 5881

Audėnas Juozas 2040,2146; apie jį 2042, 2263, 2440; rec. 8868, 8905; nuotr. 2230

Audrius A. - žr. Mackus Algimantas

Audrius T. 1710; rec. 7962, 7969

Audronė O. - Ona Tamulevičiūtė-Balčiūnienė 7086-90; apie ją - rec. 8010-11; nuotr. 7015

Audronytė-Variakojienė Aldona, reprod. 3455; apie ją 3456; rec. 8320

Aug.R. - žr. Vaičiulaitis Antanas

Augienė Danutė - žr. Lipčiūtė-Augienė Danutė

Auginas - Augustinavičius Balys 7091-97; apie jį - rec. 8012-13; nuotr. 7097

Augys P., nuotr. 1873

Augius - Augustinavičius Paulius, reprod. 3457-83; apie jį 3387, 3393-94, 3397, 3404, 3409, 3413, 3415, 3484-89, 3617; rec. 3429, 3487; nuotr. 3426, 3484. 3488

Augulis Kazys, nuotr. 1930, 1934

Augustaitis Dainė, apie ją - rec. 5735

Augustaitytė-Vaičiūnienė Juzė 7098-7110; apie ją 6334, 6352, 6635; rec. 8014-16; nuotr. 6635, 7100, 7105, 7110

Augustin Ignacio, apie jį 5822

Augustinas P., apie jį 1770

Augustinas Vytautas, fotogr. 5065-82; apie jį 5083-85; nuotr. 5083-84

Augustinavičius Balys - žr. Auginąs -Augustinavičius Balys

Augustinavičius Paulius - žr. Augius -Augustinavičius Paulius

Augustini Delmira 6204

Aukščiūnas V., nuotr. 5323

Aukštaitė - Marija Radkevičiūtė-Navikienė 7111; apie ją 6636

Aukštuolis Jonas, nuotr. 8894

Aulukevičius R., nuotr. 5559

Austen Jane, apie jį 5882

Austra Juozas, apie jį 2791

Aušrotas Bronius, apie jį - rec. 8906

Auštrienė Genovaitė, apie ją 306; nuotr. 306

Auziinis Imantas 2250

Avens Voldemars, reprod. 3128

Aviža Jonas, apie jį 1276

Aviža V., nuotr. 2020

Avižienis Algirdas, nuotr. 62, 84, 2096

Avižienytė-Peterienė Ilona, apie ją 3390

Avižienius (v.n.), nuotr. 2617

Avyžius Jonas 2244; apie jį 6324, 6326, 6376; rec. 8248-50

Avižonienė A., apie ją - rec. 8908-09

Avižonis Konstantinas 8568; apie jį 8792;rec. 8907-09; nuotr. 8792, 8907

Avižonis Petras, nuotr. 2622

Azorin - Martinez Ruiz Jose 6238-39; apie jį 5822, 5883

Ažubalis Petras 269; nuotr. 1495

Ažukas K., apie jį 2792
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai