Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
B PDF Spausdinti El. paštas
B., 1787, 2069

B.A. 8619

B.B., portr. 4832

B.K.P. 1918

B.M., rec. 8989

B.S. - žr. Stočkus Bronius

B.St. - žr. Stočkus Bronius

B.V.5918

Babickas Petras 5802, 8495; apie jį - rec. 8501

Babickas Rytas, apie jį 5330

Babrauskas Benediktas (Benys) 10, 214, 254, 269, 1967, 1977, 2489, 6742, 6954; rec. 2697, 8052, 8062, 8125, 8183, 8272, 8312, 8975; apie jį 6637; rec. 8470; nuotr. 282, 1981,2621,7012

Babrauskienė Gražina - žr. Tulauskaitė-Babrauskienė Gražina

Bacchelli Riccardo, apie jį 5866

Bacevičius Antanas, apie jį 2790; nuotr.2790

Bacevičius Vytautas, apie jį 5331-33; nuotr. 5331-33

Bacevičiūtė Gražina 5334; apie ją 5334-36; nuotr. 5336

Bach Johann Sebastian, apie jį 5144-45; eil. 7507; portr. 5144

Bachunas J.J. 2011; leid. 2701, 8793, 8869; nuotr. 2230


Bačiulis John M., apie jį 2792; nuotr. 2792

Bačiūnas Juozas J., apie jį 5681; nuotr. 1856

Bačkaitis Stasys 11, 12, 1580

Bačkienė Ona, nuotr. 2264

Bačkis Audrys Juozas, apie jį 1277; nuotr. 1277, 1482, 2264

Bačkis Ričardas, nuotr. 2264

Bačkis Stasys 1581, 8679, 8847; apie jį 2265; rec. 9038; jam dedik. eil. 7227; nuotr. 2230, 2264, 8897

Bačkus K., apie jį 3394

Bagdanavičius H., apie jį 3364

Bagdanavičius Vytautas Jonas (Šaknis) 554-56, 897-900, 1026, 1149, 1366, 1563, 2364, 8877; rec. 1505, 1522; vert. 6260; apie jį 630, 658, 1008, 1278-79, 1429,1498,2964; rec. 8207; portr. 4148; nuotr. 1278-79, 1498, 2096

Bagdas (Bagdanavičius) Pranas (Pranas Naumiestiškis), apie jį - rec. 8214

Bagdonas Apolinaras, apie jį 6638

Bagdonas Benediktas, nuotr. 1485

Bagdonas Juozas 3496; reprod. 3489-95; apie jį 3380, 3496, 3498; nuotr. 3426, 3497-98

Bagdonas K., apie jį 3377; nuotr. 1938

Bagnickaitė Ona, apie ją 3499; nuotr. 3499, 6929

Bagočius Dominikas, apie jį 2791; nuotr. 2791

Bayley Seton Elzbieta-Ona, apie ją 1098

Bajerčius J., nuotr. 1931

Bajoriūnaitė Irena, reprod. 3500

Bajoriūnas Leonas, rec. 2854

Bakaitis Z., apie jį 486

Bakis Juozas, reprod. 3501-11; apie jį 1146, 3393-94, 3403, 3415, 3512

Bakšytė Veronika - žr. Karvelienė

[Bakšyte] Veronika

Bakštys Juozas Mauricijus, nuotr. 417

Bakuninas Mykolas, apie jį 5805

Balašaitienė Aurelija, apie ją - rec. 8251-52

Balbierius Alis 7112; apie jį 7112

Balčiauskienė Meila - žr. Balkuvienė(Kairiūkštytė) Meila

Balčikonis Juozas [dailė], reprod. 3513-14

Balčikonis Juozas [liet. k.], apie jį 5605,5678-79, 5681, 5723; nuotr. 68, 5679

Balčiūnas A., nuotr. 1873

Balčiūnas Jokūbas - žr. Girnius Juozas

Balčiūnas Juozas [literatūra] - žr. Švaistas Juozas

Balčiūnas Juozas [politika], 8682; apie jį 2266; nuotr. 2266

Balčiūnas P[etras], nuotr. 247

Balčiūnas Vytautas 901-02, 1410; apie jį 1499-1500; nuotr. 2020

Balčiūnienė-Tamulevičiūtė Ona - žr. Audronė O.B.

Baldauf Lucia - žr. Jurgutytė-Baldaufienė Liucija

Baldauskas [Juozas], apie jį 3617

Balduccini Cesar, apie jį 3113

Balinskas [Ramonas], reprod. 3515; apie jį 3382

Balys Jonas 13, 101, 255, 1564, 2637, 2645-52, 2654, 2681, 2693, 2967, 6770, 6781, 8496; rec. 1573-75, 2706, 2711, 2719, 5782, 8530; apie jį 2087, 2679, 2691-92; rec. 2697-2701, 2708-10, 2712, 8989; nuotr. 13, 2689-91

Balys Karolis, nuotr. 1927

Balkūnas Jonas 148, 269, 2002; apie jį 1197, 1280-81, 1284, 5681; bareljefas 4036; nuotr. 77, 1197, 1282-83, 1856, 1919, 3422

Balkūnas Kazimieras, apie jį 2442

Balkuvienė (Balčiauskienė-Balkus)-Kairiūkštytė Meila 3112 3147, 3165, 3208,3797;reprod. 3516-19; apieją3397, 3520; nuotr. 3419

Balsys J. 1897; apie jį 1728

Balsys L[eopoldas], nuotr. 1960

Balsys St., nuotr. 1873

Balsys VĮytautas], nuotr.1960

Balsytė Žibutė - žr. Brinkienė-Balsytė Žibutė

Baltakis Algimantas 7113; vert. 6227; apie jį - rec. 8017; jam dedik. eil. 7694; nuotr. 7113

Baltakis Paulius, apie jį 1137, 1285, 1288; nuotr. 58,63,85,1286-87,1486,7010,7016

Baltaragis A. - žr. Ostrauskas Kostas Baltas (v.n.) 2072

Baltijos Žuvėdra - Elena Dervojedaitienė-Iešmantienė 7114

Baltinis Andrius (A.Blt.) 14, 102, 115, 120, 170-72, 215, 256, 269, 324, 557-60, 738, 903-04,1150, 2102-03, 2147, 5803, 6301-02, 7115, 8683; rec. 299, 823, 825, 828-29, 1502, 1517, 1553, 1699, 2635; vert. 103, 6138, 6143-44, 6256, 7115; apie jį 1289-90; nuotr. 76, 245, 1290

Baltramaitis K., nuotr. 162

Baltrušaitienė Joana - žr. Tamošauskaitė-Baitrušaitienė-Želvienė Joana

Baltrušaitis Gabrielis, nuotr. 1487

Baltrušaitis J. [opera], apie jį 1792

Baltrušaitis Jurgis [literatūra] 2879, 7116-20; apie jį 127, 5985, 6018, 6324, 6340,6359,6415,6640-41; rec. 8018-19; nuotr. 2879, 6639, 6641

Baltrušaitis Jurgis [meno istorija], apie jį 2880; rec. 2965

Baltrušaitis Vladas, apie jį 5337; nuotr. 5337

Baltušis Juozas - Albertas Juozėnas, apie jį 6296; rec. 8468, 8471

Balukas A., apie jį 3410

Balukas Gediminas 1978; nuotr. 86, 419,1980-82, 1984-85, 1987

Balukienė [Kanytė] Vanda, reprod. 3521-23; apie ją 3381, 3386, 3389-90, 3409-
10; nuotr. 3418

Balutis Kazys Bronius, apie jį 8793

Balvočienė (Puikytė) Zefirina 7121-28; apie ją - rec. 8020

Balzac Honore, skulptūra 3277

Balzaras Leonas 257; nuotr. 282

Balzaras V., apie jį 2978

Balzekas Stasys 121; nuotr. 162

Bammesberger Alfred 5695; rec. 5784

Banaitis Julius 5968, 6303, 6432; rec. 8232, 8454

Banaitis Kazimieras Viktoras 5156-57, 5339; apie jį 5184, 5194, 5264, 5275, 5339-43, 5456; nuotr. 5338-39, 5342

Banaitis V[alteris], apie jį 2073

Banaitytė-Ivaškienė Gintarė - žr. Ivaškienė (Banaitytė) Gintarė

Bandzevičius E[ugenijus], nuotr. 5301, 5326

Banelis Algimantas 2979, 4778

Banienė Nijolė, apie ją 3390; rec. 8199

Banionis Raimundas, apie 5135

Baniulis Julius 7129, 7753; vert. 6098; apie jį 6642

Baniūnas Antanas 3382

Baniūnas Petras, nuotr. 1487, 2612

Banndeira Manuel 6079

Bansevičius Dalius 561

Baranauskas Albinas 7130-31, 7754-55, vert. 6243; apie jį - rec. 8254-61;
premijos 6492-95; nuotr. 6491-92, 6495,8257

Baranauskas Antanas 7132-34; apie jį 1263, 5524, 5605, 5680, 6340, 6366, 6643-44; rec. 8021; portr. 5051; nuotr. 6644-45, 7132

Baranauskas Leonas, nuotr. 5570

Baras Stasys, apie jį 5202, 5279, 5285,5296, 5344, 5346, 5382; nuotr. 420,
1976,1980,1985,1987-88, 5307, 5311,5315,5327,5344-46

Barauskas Kazimieras - žr.BarėnasKazimieras

Barauskas Kazimieras (K.Nendrė), apie jį 6334; nuotr. 520

Barauskienė (Biržiškaitė) Ona, nuotr. 8802

Barauskienė Vanda, apie ją - rec. 8530

Barbora Radvilaitė - žr. Radvilaitė-Žymantienė Barbora

Barėnas Kazimieras - Kazimieras Barauskas 3537, 7756-60; rec. 8136, 8229, 8325, 8341, 8414; apie jį - rec. 6286, 7977-81, 8262-69; prem. 361; nuotr. 361, 6496, 7757, 7760, 8269 Barius Placidas 1151; apie jį 1146,1537; nuotr. 1146, 1291-92, 1483-84, 1486-87, 2843

Barius Vladas 7135

Barkus Liudas 485

Baroja Pio, apie jį 5822, 5884-85

Baronaitė [Marija], apie ją 5219

Baronas Aloyzas 5164, 6304-06, 6798, 6887, 7136-38, 7761-84; rec. 8283, 9003; apie jį 3348, 3355, 6365, 6410, 6647-48; rec. 8270-81; premija 6499-6502; jo premija 6532, 6609-11, 7795; nuotr. 520, 6499, 6646-48, 7776, 7781-82, 8272-73, 8275

Barrault Jean Louis, apie jį 5473, 5482

Baršauskas Juozas, apie jį 262, 2656, 2987

Barteška Kazys 7139

Barthėlėmy [v.n.] 4300

Bartkus E[ugenijus], nuotr. 2227, 2230

Bartkus Feliksas 1407

Bartlett Jennifer, reprod. 3130

Bartlett K.VV., apie jį 5143

Bartusevičius Vincas 2104

Bartuška V., laiškas jam 5980; nuotr.1881

Barzdams Juozas, apie jį 1174

Barzdukas Arvydas 216; nuotr. 216,2137, 2226

Barzdukas Kazys, nuotr. 1985

Barzdukas Stasys 217-18, 1753, 1824, 1893-1903, 1958, 1962, 2003, 2011, 2490-91, 5593-95, 5681, 5685, 5687, 5696,5699; rec. 5777; apie jį 5674,5681-82, 5684, 5700; nuotr. 762, 1820, 1930, 1936, 1938, 1981, 2017, 2230, 3422, 5681-84, 5731

Basanavičius Jonas, apie jį 52, 516, 5605, 8794, 8796-99, 8888; portr. 4804; bareljefas 4977; nuotr. 52, 68, 8795-99

Basovas N.G., apie jį 2739

Baškys Bronius 2727

Batoras Steponas, atvaizdas 4535

Baubą Kazys, nuotr. 2620

Baudlaire Charles 6183-84

Baukytė Raminta, reprod. 3524

Baužienė Ona - žr. Stankaitytė-Baužienė Ona

Baužinskaitė-Kairienė Aldona 7140; apie ją - rec. 8022

Baužys Juozas 510, 1882; nuotr. 1851

Bavarskas Medardas 7141-44, 7785-86; apie jį - rec. 8023, 8282; nuotr. 7014, 8895

Bax A[rnold], apie jį 5143 Bb. 2260

Bechtold Albert, reprod. 3131

Beckett Samuel, apie 5886; nuotr. 5886

Beethoven Ludwig van, apie jį 5268; eil. 7507; portr. 3902

Beleckas T. Juozas 905

Bell D., apie jį 2409; nuotr. 2409

Belloc Hilaire, apie ją 876

Belopetravičius A., reprod. 3528

Bendorius Antanas 325,2728,8520,8684;rec. 1704, 8987; apie jį 8518; rec. 8529;
nuotr. 8518

Bendoriūtė Aušra 7145

Benelli Sem 6117; apie jį - rec. 6266

Benjaminas V. 527

Bergson H[enri], apie jį 765-66

Berlinghieri B., reprod. 3132

Bernanos Georgės, apie jį 5887; nuotr.5887

Bernarda, sesuo - Marija Venskutė, premijos 246, 5467; nuotr. 246, 5467

Bernardeta, šventoji, apie ją 960

Bernardin J., nuotr. 1822

Bernatonis Alfonsas, apie jį 1293

Bernotaitė Birutė F., apie ją 2791; nuotr. 2791

Bernotaitė Bronė - žr. Darlys Barbara

Bernotas Albinas, apie jį 6403

Bernotas Antanas 7146

Bersėnaitė Zita, nuotr. 8781

Bersėnas J., nuotr. 1960

Bersonas Ilguonis 2250

Bertašius Antanas, apie jį 2791; nuotr.2791

Bertulis Juozas 5140-41, 5165, 5596; apie jį 5190, 5347-48; premija 246; nuotr. 246, 5348, 5470

Berulis K., nuotr. 2621

Beržinytė L[aima], nuotr. 1932, 8781

Beržinskienė Teresė - žr. Idzelytė-Beržinskienė Teresė

Besancon Alain, apie jį 1604

Bialopetravičienė Laima 3383

Bibliografas - žr. Ružancovas Aleksandras

Bičiūnas Jonas 906

Bičiūnas Remigijus, apie jį 8194

Bičiūnas Rimas, apie jį 3377

Bičiūnas Vytautas, reprod. 3529; apie jį 5579

Bieliackinas Teodoras, apie jį 6649

Bieliauskas Alfonsas, apie jį 290, 6324

Bieliauskas Antanas, apie jį 6294

Bieliauskas Vytautas 486, 562-64, 838, 1278, 1713, 2150; apie jį 506, 2160; portr. 4148; nuotr. 58, 486, 863, 2267

Bieliauskienė Danutė - žr. Širvydaitė-Bieliauskienė Danutė Gražina

Bielinis Jonas, apie jį 5349

Bielinis Kipras, apie jį - rec. 8912-15

Bielinskis F[eliksas], apie jį 2656, 2971, 2987

Bieliukas B., nuotr. 2230

Bielskis A. - žr. Elskis Albinas

Bielskus Algirdas, nuotr. 1939

Bielskus Donatas 6307; nuotr. 282,1981

Bielskus Pijus, nuotr. 1850

Biezais Heralds 103; apie jį 1573

Biežis Steponas, apie jį 2791; nuotr. 76, 2791

Bijauskas J., apie jį 5172

Bilaišytė Živilė 7147-48; apie ją 7157

Bylaitienė Dalia 5480

Bildušas Jonas, apie jį - rec. 8868

Bilėnas J[onas], nuotr. 63

Biliūnaitė Zita, premija 359, 368

Biliūnas Jonas, apie jį 6650-52; portr. 4805; nuotr. 6650

Bills von, reprod. 3133

Bindokienė Danutė - žr. Brazytė-Bindokienė Danutė

Binkis Kazys, apie jį 5500, 6289, 6330, 6381, 6653-54, 7982; rec. 8024; portr. 4510; nuotr. 6289, 6653-54, 7009

Byra Jonas, apie jį 5350

Birietaitė-Vaičienė Ona 1304; nuotr. 1305, 1885

Biržys Petras, nuotr. 1885

Biržiška Mykolas 122, 303, 8794; apie jį 297, 2626, 6379, 6770, 8709, 8787,
8800-01; rec. 8916; nuotr. 68, 2622, 2624, 8800-02, 8886

Biržiška Vaclovas 16, 123, 309, 1402,5700, 6308, 6970; apie jį 303-05, 318,
5725; faks. 304; rec. 6972; portr. 3911,3913, 3915; nuotr. 304-05, 2624

Biržiška Viktoras 2729; apie jį - rec. 8917

Biržiškaitė Ona - žr. Barauskienė Ona

Biržiškienė Bronė, nuotr. 8802

Bistras Leonas, apie 8803; nuotr. 8803

Bitgelis-Silverman Jūratė, apie ją 3395

Biveinis Viktoras, nuotr. 500

Bizauskas Kazys, apie jį 8805; eil. 7341; nuotr. 2617, 8804

Bizauskas Pranciškus, apie jį - eil. 7341; portr. 3974

Bizet Georgės, apie jį 5267

Blair Eric Arthur - žr. Onvell George

Blake William 6063

Blanchot Maurice, apie jį 5867

Blanco Andrės Eloy 6133

Blandytė Elena, apie ją 5526; nuotr.5526, 7001

Blatas Arbit, reprod. 3134-42; apie jį 3143-44; portr. 3140; nuotr. 3143, 3419

Blauer Nevember, apie jį - rec. 6267

Blauzdžiūnaitė-Motekaitienė Izabelė, apie ją 5351

Blazas H[enrikas], nuotr. 2053

Blažys A. - žr. Girnius Juozas

Blažys D., nuotr. 5569

Blėdis V[acys], nuotr. 5573

Blekaitis Jurgis 5473, 5487-88, 5518, 5528, 5536, 6922-24r 6939, 7149-57;
rec. 7964, 8108, 8120, 8143, 8145, 8181; vert. 6068, 6197; apie jį 5482, 5500, 5577, 6655; rec. 8025, 8118; prem. 366; nuotr. 421,6655,7000,7152, 7155

Blinstrubas Teodoras, nuotr. 1841, 1847, 1931,1938,1980,1983,1986,2227,2230, 5254

Blyskis H[enrikas], apie jį 3409

Bliss A., apie jį 5143

Blokas Aleksandras, apie jį 5888

Bložė Vytautas, apie jį 6351

Bobelis Kazys, nuotr. 78, 1841, 2017, 2228, 8780

Bock F[riedrich] S[amuel], apie jį 2677

Bočys Juozas 1152

Bočkauskas J., nuotr. 1488

Bodenehr G., reprod. 3145; apie jį 2675
Bogutaitė-Keblienė Vitalija 7158-66; apie ją - rec. 8026-28; jai dedik. eil. 7625; nuotr.7164

Bohlen Charles E., apie jį 8718

Bohr Aage N., apie jį 2

Bohr Niels, apie jį 2761; nuotr. 2761

Bojeras (v.n.), reprod. 3530

Bojtar Endre, apie jį 6717

Boley J., apie jį - rec. 8973

Boll Heinrich, apie jį 5889; nuotr. 5889

Bonaventūra, šventoji, apie ją 945;
atvaizdai 945, 4025, 4027, 4035

Bonnard Piene, reprod. 3146; apie jį 3147

Bopp Raul 6080

Borevičius Jonas 269; nuotr. 86, 1984, 2013,5729

Borges Jorge Luis 5849, 6069, 6240, apie jį 5806, 5818,5849

Borisevičius Vincas, apie jį 1189

Bortkevičienė Felicija, apie ją 8806; nuotr. 8806,8894

Boruta Kazys, apie jį 5486, 5496, 6342, 6656-57; antkapis 4887; nuotr. 6656

Bosas Algis, reprod. 3531

Boschas Juan, apie jį 5818

Botyrius Julius, rec. 6276

Botticelli [Sandro], reprod. 3148-49

Botto Andrea 3578; apie jį 3580

Bozinčius M., apie jį 2789

Br.St. - žr. Stočkus Bronius

Bradūnaitė Elena, apie ją 2388

Bradūnas Jurgis 7787; apie jį 2388, 8194

Bradūnas Kazys (K.Priešpylis) 487, 4654, 5548, 6739, 6867, 7167-7216, 7722; vert. 6210; apie jį 474, 478, 481, 5177, 5276, 5286,5288,5481,6305,6309,6334,6338, 6357, 6390, 6392, 6401, 6660, psl.2; eil. 7137; rec. 7999, 8029-43, 8187, 8195; premijos 365, 6475-76, 6503-05, 6507-10; kūrinio iliustr. 4742; portr. 4391; nuotr. 365,419,478,500,520,6401,6508,6658-60, 7001, 7003, 7008, 7010, 7017, 7019, 7174, 7178, 7191, 7200, 7202, 7206-07, 7210, 8029, 8035

Brakas Martynas 1583, 8685; apie jį - rec. 8981; nuotr. 1823, 2268, 8534, 8898

Brancuse Constantin, reprod. 3150

Braque Georgės, reprod. 3151-52; apie jį 3153; nuotr. 3153

Braund G[ustav], apie jį 5048, 8672-73

Brazaitienė Vlada - žr. Prosčiūnaitė-Brazaitienė Vlada

Brazaitis Henrikas, nuotr. 1939

Brazaitis Jonas - žr. Brazdžionis Bernardas

Brazaitis Juozas - Juozas Ambrazevičius (J.B., J.Brz., N. E. Sūduvis) 17, 124, 173, 531,747, 907-08,1415,1584, 1825,1839, 2062,2151,2360, 2492,5489,5915,6012, 6309-11,6650,6762,6812-13,6890,6898, 6907, 6913, 8521, 8678-79, 8686, 8778, 8793; rec. 824, 2698, 7974, 7988, 8018, 8035, 8080, 8327, 8467, 9005; apie jį 530, 2282, 6661-62, 6664-66, 6688-89; rec. 8021, 9024; premija 6511; nuotr. 87, 764, 2620, 5119, 6511, 6661-65, 6711, 7008, 7015, 8685,8899

Brazaitis Tomas, premija 369

Brazauskas Pijus, reprod. 3532-33

Brazdžionienė- Kerr Aldona (Ilona), apie ją 3395; rec. 8020

Brazdžionis Balys 1714; nuotr. 1819

Brazdžionis Bernardas (Jonas Brazaitis, Vytė Nemunėlis) 5804, 6312-13, 6814-15, 6950, 7217-47; rec. 8000, 8005, 8188, 8281, 8342, 8380, 8452; vert. 6067, 6125-28, 6206; apie jį 5160, 5481,6334,6357, 6390, 6392, 6667, 6669-75, 7239; rec. 6745, 8044-49,8089, 8469-70; eil. 7137, 7292; premijos 366, 6469, 6477, 6512-13; laiškas jam 648; portr. 4795, 4798; nuotr. 421, 1853, 2620-21, 5119, 6512-13,6668-69, 6998,7001, 7012-13,7016, 7018, 7226, 7237, 7239-40, 7244, 8044, 8046, 8049

Bražinskas Algirdas, apie jį 2217

Bražinskas Pranas, apie jį 2217

Brazis Algirdas, apie jį 5181,5267,5272, 5279, 5285, 5290, 5293-94, 5296; nuotr.
5307,5315,5321

Brazis Peter, apie jį 2792

Brazys Pranas 565,909,1153, 1715; apie jį 1294-95; nuotr. 1295, 1491, 1884

Brazys Teodoras, apie jį 5352; nuotr.5352, 6830

Brazytė-Bindokienė, Danutė, apie ją 2713, 5227; rec. 8283-84; premija 6518

Braziulis Vytautas 1343; apie jį 2269

Braždys Antanas, reprod. 3534-35; apie jį 3537-38; nuotr. 3536, 3538

Bražėnas Kostas, nuotr. 1305

Bražėnas Vilius 1716; apie jį 1736

Brecht Bertold, apie jį 5926

Breichmanienė Genovaitė, apie ją 5521; nuotr. 5231

Breivė J., nuotr. 1981

Brender Franz (Pranciškus), apie jį 6416

Brennan Christopher 6071; apie jį 5890

Brenza Sylvestras, apie jį 2790; nuotr. 2790

Bretkūnas Jonas, apie jį 1263, 6363

Breton Andre 5849; apie jį 5849

Brianchon [M.?], reprod. 3154

Brinka A[lfas], nuotr. 248

Brinkienė-Balsytė Žibutė, nuotr. 2839

Brinkis Zigmas Jurgis 2788

Brinton Crane, apie jį 803

Briška Antanas, apie jį 1296

Brizgys Vincentas 125, 174, 910-14, 1154,1204,1246,1585,1717,1859; apie jį 1231, 1235, 1297-98, 1501-02, 1531, 6367; nuotr. 245,1235,1298,1491,1856,
2019, 3422

Brodskis Josifas 5891, 6197; apie jį 5891; nuotr. 6197

Broglie Louis de, apie jį 2730

Bromfield Louis 6241-42

Bronušas Ipolitas, apie jį 2791

Brown Gordon 4111

Broz Tito, apie jį 1649

Bruckner A[leksander], apie jį 5606

Bruckner Anton 5146

Brugmann Kari, apie jį 5606

Bružikas J[onas], nuotr. 1873

Buber Martin, apie jį 897; nuotr. 897

Bublienė Ingrida, nuotr. 418-19, 421,1927

Bublytė V., nuotr. 416

Bubnys Vytautas, apie jį 5172; rec. 8285

Buchienė Tamara - žr. Meiksinaitė-Buchienė Tamara

Bučas Bernardas, apie jį 6814

Bučys Algimantas, apie jį 7988

Bučys Petras Pranciškus 1299; apie jį 40,1299-1301, 1503, 1554, 1811, 2516;
portr. 4101; nuotr. 1299-1301, 2622

Bučiūtė Elena, apie ją 2978

Bučmys Kornelijus 5133; apie jį 1504

Bučmys Steponas, apie jį 5168

Bučnys Jonas, apie jį 2791

Būdavas Stasius 7788; apie jį 6313; rec.8286-87; nuotr. 7007

Buddingh Cees 6164

Budraitis Tadas, nuotr. 2612

Budreckas Vladas (Ladas) 5352, 5422;apie jį 1302

Budreckis Alfonsas F., apie jį 2791

Budreckis Algirdas 915, 1351, 1565, 8535, 8569, 8687-89; apie jį 8616; rec. 8933, 8981-82, 8984; nuotr. 1939

Budrevičius Vincas - žr. Budrys-Budrevičius Vincas

Budrienė (Budrys Kuršaitė) Milda 2789-93, 2823; nuotr. 2818

Budrienė Regina, nuotr. 8897

Budrys Eugenijus, reprod. 3539; apie jį 3540; nuotr. 3540

Budrys Ignas, nuotr. 535

Budrys Jonas 148; apie jį 2270; rec. 8918; nuotr. 1823, 2270, 5119, 8898

Budrys Pranas (Pr.B.) 5805, 5879, 5900, 5912, 6015; rec. 6265; vert. 5902

Budrys Stasys, apie jį 2819

Budrys-Budrevičius Vincas, apie jį 5805

Budriūnas Bronius, apie jį 5184, 5243, 5295, 5353, 5355-57; premija 370; nuotr. 418,5254, 5354, 5357

Budriūnas Motiejus, apie jį 5358

Budrius Erikas 7248

Budzeika Jurgis 2400-04, 2834

Buffet Bernard, apie jį 3113

Būga Juozas, apie jį 2693

Būga Kazimieras, apie jį 5605, 5685-86; nuotr. 5686

Buge Jacąues, apie jį 5712; nuotr. 5712

Buivydaitė Bronė (Tyrų Duktė), apie ją 6677; nuotr. 6676

Buivys G., nuotr. 2134

Buivytė R., nuotr. 2134

Bujokaitė-Švelnienė Elena, apie ją 2581,6678

Bukauskaitė Gražina - žr. Firinauskienė-Bukau skaitė Gražina

Bukauskas Henrikas, apie jį 8574

Buknaitis J.M., rec. 8128

Bukota Tamošius, apie jį 723

Bulaka M[ečys], apie jį 3364

Bulavas Juozas, apie jį - rec. 2636

Bulhakas Janas, fotogr. 3028, 5086

Bulika B[ronius], nuotr. 1488

Bulika Juozas 1304

Bulotaitė Birutė, reprod. 3541; apie ją 3409

Bulsienė-Miškinienė Kazimiera - žr. Nerimą Narutė

Buninas Ivanas

Buračaitė Genutė 7249
Buračas Donatas, reprod. 3542-45; apie jį 3412

Burgess Anthony 5786

Burke W.- žr. Lukšys (Burke) William

Burkevičius V., jo ekslibrisas 3901

Bush Barbara, nuotr. 1483-84

Bush George 1586; nuotr. 1483-84, 2253,2325

Buss Gerald, apie jį 1539

Butautas Kazimieras 8690

Buteika Vyt. 2730.

Butėnas E., apie jį 1944

Būtėnas Jonas, apie jį 5359

Būtėnas Julijonas, apie jį 8807; nuotr.757, 762, 8895

Būtėnas Julius, apie jį - rec. 7962, 8868

Būtėnas Petras 5597, 8570

Būtėnas Vladas (Matas Raišupis, Vladas Ramojus) 2388, 7250; apie jį - rec. 1536, 8405, 9003-04; premija 371; nuotr. 371

Butkevičius K., apie jį 2789

Butkienė Vladė 7251

Butkys Česlovas 2452

Butkus Antanas 2794-95; rec. 2832; nuotr. 1907, 1927, 1939, 5326

Butkus Kęstutis, apie jį 4039; nuotr. 1303

Butkus Petras, apie jį - rec. 8502

Butkus Walter, apie jį 2792

Butor Michel, apie jį 5816, 5867

Butrimas Edmundas, apie jį - rec. 8198

Butvilą Vladas, apie jį 1304; nuotr. 1304-
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai