Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
F PDF Spausdinti El. paštas
Fainhauzas Dovydas 8573-74; apie jį 8817; nuotr. 8574, 8817

Falkenhahn Viktor, apie jį 5690

Falla Manuel de, apie jį 5148

Faulkner William, apie jį 5918; nuotr.5918

Favario G., apie jį 5269

Fedorova A., apie ją 5297

Feigelmanas Nojus, apie jį 319

Feigl (v.n.) 3419

Feldon Victoria, apie ją 2966

Fermi Enrico, apie jį 2764

Fickus Augustas, apie jį 5606

Fidus - žr. Hoeppener Julius

Fiesolietis J., apie jį 3186

Filipavičius (v.n.), apie jį 5481

Fink VV., leid. 8189

Firinauskas J., reprod. 3704

Firinauskienė-Bukauskaitė Gražina,reprod. 3705-06; portr. 3705

Fitzgerald F., nuotr. 5731

Flaubert Gustave, apie jį 5807

Fledžinskaitė Aleksandra - žr. Kašubienė (Fledžinskaitė) Aleksandra

Florez W.Fcrnandez, apie jį 5822

Flowcr S. A., leid. 1549

Foersler Fricdrich VVilhelm 2457; apie jį 2470; nuotr. 2595

Fonseca Branquinho de 6169; apie jį 5821

Fonseca Manuel de 6170

Fontane T[heodor], apie jį 5807

Ford Gerald R., nuotr. 1841, 1940, 8780

Fortunatovas Filipas, apie jį 5605

Fra Angelico, reprod. 3185; apie jį 3186

Fraenkel Ernst 5605-06; apie jį 5691-92; rec. 5743-45

Francessa Pierro della, reprod. 3187

Francke M[eister], reprod. 3188

Frank L[eonhard], apie jį 5858

Frankienė-Vaitkevičienė Vanda, apie ją -rec. 5295-96, 8199; premija 6614

Frei Otto 4070

Freimeris L, nuotr. 2228

Freud Sigmund, apie jį 851, 861; nuotr. 851

Fromm Erich, apie jį 776; nuotr. 776

Fuertes Gloria, apie ją 5809
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai