Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
G PDF Spausdinti El. paštas
G.E., portr. 4845

G.P. 6789

Gabaliauskas Stasys, apie jį 2287; nuotr. 2614

Gabė Juozas, jo premija 6442, 6547; nuotr. 6443

Gabienė Nelė - žr. Mazalaitė-Kruminienė-Gabienė Nelė

Gabrys PJuozas 5607; apie jį 5590; rec.5746

Gabriūnienė Stasė, leid. 8078

Gaida-Gaidamavičius Pranas 177, 578-80, 940-43, 1391, 2458; rec. 821, 1516; apie jį 299, 627, 806-07, 1392, 1545; premijos 376-78; nuotr. 377, 807, 1315-16,1495, 1868

Gaidelis Julius 5377; apie jį 5159, 5184, 5271, 5283, 5292, 5308-09, 5367-72,
5414, 5456; premija 5467; nuotr. 5223, 5254, 5368,5371,5467

Gaidys Antanas, apie jį 1032

Gaidytė-Bulsienė-Miškinienė Kazimiera - žr. Nerimą Narutė

Gaidžiūnas Balys 5231; premija 6522;nuotr. 7013

Gaigalas Vytas V. 794, 5815-16, 6034; apie jį 1506

Gaila Juozas 1753; nuotr. 1906, 1919-20, 1928, 2288

Gailėnas J. 2538; rec. 869

Gailevičius [Stasys], nuotr. 5254

Gailius Antanas 2244

Gailius Jonas - žr. Kuzmickis Jonas

Gailius Juozas 1601

Gailius Pranas, reprod. 3707-08; apie jį 3409, 3709; portr. 3707

Gailius Viktoras, apie jį - rec. 5747

Gailiušis Antanas 1827, 1908-10, 1968, 2159; apie jį - rec. 8298; nuotr. 1920,
1928, 1968, 2289

Gailiušis Jurgis 2496-97; apie jį 1146; nuotr. 417, 1146, 1317-19, 1483, 1485,
1487,2612, 3420, 3423

Gailiušytė Jūra 2539

Gaižiūnienė Audronė - žr. Simonaitytė- Gaižiūnienė Audronė

Gaižutienė Marytė, reprod. 3710; apie ją 3390, 3395

Gajauskas Balys, apie jį 1652,2189,2194, 2249, 6009

Gajda (v.n.), apie jį 3386

Galaunė Paulius, apie jį 3350-52, 3364, 8859; jo ekslibrisas 4651; portr. 4851; nuotr. 3350

Galdikas Adomas 3780-81; reprod. 3711-79; apie jį 3346, 3364, 3380, 3388, 3391-93, 3397, 3409, 3413, 3420, 3423, 3780-81, 3783-3803; nuotr. 3419, 3780, 3782, 3792-93, 3795, 3797, 3802, 7015

Galdikienė M., apie ją 2584, 3794; nuotr. 2583-84, 3419

Galenskienė Teklė, nuotr. 500

Galicinas Dimitras Augustinas, apie jį 8543

Galilei Galileo, apie jį 2737

Galinionis T., apie jį 3392

Galinis Bronius, nuotr. 2839

Galinis Vytautas 6400

Gaminas Jonas, apie jį 2427

Galtier Lysandro Z.D. 6070; apie jį 5985, 6070

Galva Gediminas 8575

Galvanauskas Ernestas, apie jį 8818;nuotr. 8818

Galvanauskas Ged. 8538

Galvenis V., rec. 2629

Gama Sebastio de 6171

Gand. 5924

Gaputytė Elena, apie ją 3395, 3804

Garalevičius Jonas, apie jį 5373

Garbauskas A., nuotr. 2839

Garbauskas Antanas, reprod. 3805

Garbutavičius Darius, nuotr. 2258

Garcia Marguez Gabriel 6249-50, apie jį 5964-66; nuotr. 5964-65

Gardner John 5786

Garnytė Eleonora, nuotr. 1305

Garšva Pranas 260, 269; apie jį 1507; premijos 360, 363; nuotr. 520

Garuckas Karolis 1162; apie jį 1162, 1320; nuotr. 1320

Gasparonis Pranas 1304; reprod. 3806-09; apie jį 3395

Gasset Ortega y. - žr. Ortega y Gasset Jose

Gaščiūnas P., nuotr. 1488

Gaubas Juozas, apie jį 5374

Gaučys Povilas 23, 107, 261, 793, 5817-22, 5876, 5883, 5963, 6005, 6032, 8539; vert. 3588, 6069, 6078-90, 6092-93, 6095, 6097, 6099, 6103, 6105-08, 6111-16, 6132-34,6160,6162,6167-82,6194,6197, 6201,6204-05,6238-39,6244; apie jį - rec. 6275, 9012; premija 6523; nuotr. 282, 1873,6704, 7001

Gaugin Paul, reprod. 3189

Gaulle Charles de, apie jį 1702

Gauronskas Benediktas, apie jį 1321; nuotr. 1321

Gauss Kari Friedrich, apie jį 2733; portr. 2733

Gavelis Ričardas, apie jį 6374; rec. 8299; nuotr. 7011

Gečas Alfonsas, nuotr. 5226, 5307

Gečas Vincentas, reprod. 3810-13; apie jį 3377,3382

Gečienė Julija - žr. Lipčiūtė-Gečienė Julija

Gečys Algimantas, apie jį 1924; nuotr. 421, 1906, 1920, 1927-29, 1932, 1940, 2290, 8780

Gečys Kazimieras, apie jį 1322

Geda Sigitas 2244, 7258; apie jį 5481, 6316, 6320, 6347, 6351, 6400, 6403; rec. 8050; portr. 3833

Gedekes Gerlad, apie jį 3395

Gedgaudas Jurgis, apie jį 2291

Gedgaudas V[ytautas], nuotr. 1847

Gediminas, didysis kunigaikštis, apie jį 8590, 8640, 8935; skulptūra 4032; medalijonas 4029

Gedvilienė Birutė - žr. Vilkutaitytė-Gedvilienė Birutė

Gelburd Gail, apie ją 4680

Gemelli Augustino, apie jį 948; nuotr. 947

Gendrutis J., Gendrutis L., Gendrutis M. -žr. Andriekus Leonardas

Genys Kęstutis, nuotr. 5566

Genys Pranas, nuotr. 6313

Genitis Valerija, apie ją 2792

Gentvila - žr. Kulvietis Eugenijus

George Stefan 6208, 6234; apie jį 5919; nuotr. 6208

George Waldemar 3792; apie jį - rec. 3794

Gerdvilis V., nuotr. 5731

Germantas Pranas - Pranas Meškauskas, apie jį 2585-86

Geršinskis Henrikas, apie jį 8574

Gerulaitis Vytautas, apie jį 5581

Gerulis Eugenijus, apie jį 1508; nuotr. 1397, 1508

Gerulis Jurgis, apie jį 5693, 8859; nuotr. 5732

Gerutis Albertas 1602, 8540, 8699; nuotr. 8540

Gervaitė P., nuotr. 1873

Gervydas A. - žr. Kučas Antanas

Gettneris G., fotogr. 3011

Gezelle Guido 6074

Gibavičius Rimas, reprod. 3814-15; apie jį 3377

Gide Andrė, apie jį 5920

Gidžiūnas Viktoras (T.V.G.) 24-5, 108, 327, 581, 774, 944-48, 1163-70, 1309, 1404, 2459, 8576-80, 8844, 8876, 8893; rec. 93, 319, 340, 1521,1542, 1552, 8973, 8984, 8993, 9033; apie jį 1147, 1323-28, 1331, 1509-11; nuotr. 72, 1147, 1323-24, 1327-31, 2612

Giedgaudas Pranciškus, nuotr. 500, 1486

Giedra Vincas, vert. 6227

Giedraitis Antanas (Antanas Giedrius) 2655, 5608; rec. 5762; apie jį 254, 5635;
rec. 8051, 8300; nuotr. 1938, 5569

Giedraitis J[uozapas] AĮrnulfas], apie jį 1263

Giedraitis Merkelis, apie jį 383, 8592, 8599-8600; portr. 5042

Giedraitis Romualdas - žr. Spalis Romualdas

Giedrius Antanas - žr. Giedraitis Antanas

Gylienė Julija - žr. Švabaitė-Gylienė Julija

Gylienė M., leid. 8816

Gylys Antanas, apie jį 2821; nuotr. 2821

Gylys J., apie jį 269

Gylys Vytautas, apie jį 2292

Gylys VI., nuotr. 5569

Gilius Mykolas 1603

Gilson Etienne, apie jį 777; nuotr. 777

Gilvainis Rimvydas 2160; apie jį 2150

Gimantas Al. - žr. Astašaitis Algimantas

Gimbutaitė Danutė, apie ją 2164

Gimbutas Jurgis (J.Gbt.) 26-9, 262, 489, 539,2030,2036-37,2080,2656-57,2838, 2980-88, 2982, 3046, 3350-51,8478; rec. 88, 302, 346, 2704, 2707, 2714-16, 2718, 2722, 2726, 2969, 3101-09, 3430; apie jį 98-9, 253, 2817; rec. 2854, 3102, 8981, 8989; jam dedik. eil. 7687; nuotr. 70-1, 73-4, 2817, 3037-38

Gimbutienė Elena, rec. 2630; apie ją 2868; portr. 4936

Gimbutienė (Gimbutas) Marija - žr. Alseikaitė-Gimbutienė Marija

Gintalas Romas 1604 Gintautas J. - žr. Staugaitis Jonas

Gintautas Kaz. 5490

Gintneris Antanas, rec. 8938; apie jį 8994

Giorgione [Giorgio da Castelfranco], reprod. 3190

Giotto di Bondone, reprod. 3191-94

Gira Liudas, apie jį 6289

Girard A., reprod. 3195

Girdauskienė S., apie ją 2619

Girdenis Aleksas, apie jį 5644

Girdvainis Stasys, apie jį 1231; nuotr. 1490

Girdžius Pranas Dom. 5958, 6818, 7723, 7796-99; apie jį - rec. 7966

Girėnas Stasys, apie jį 5156

Girijotas Jonas, apie 5172

Girnius Antanas 2280,2731-34; rec. 8528

Girnius Juozas (al., AL, J.Al., J.G., L.Urv., R.K.S., S.K.R., Urv., Žlt., Alaušius, J.Alaušius, Juozas Alaušius, Jokūbas Balčiūnas, A.Blažys, Romualdas Lukošiūnas, J.Pakalnis, P.Pakalnis, BLRamelis, L.Ramelis, R.Ramelis, Julius Rimdžius, R.K.Saulius, R.G.Toleikis, J.Žaltvykštis) 30-36,127-30,178-84,221-22,310-12,328-29,422,437-45,490,518, 542,545,550 583-99,733,739,748,779, 781, 788-89, 949, 1171-79, 1294, 1297,
1320, 1367, 1376, 1416, 1448, 1468, 1605-08,1722,1727-42, 1828-31,1840, 1864-66, 1911-16, 1963, 1997, 2005, 2043, 2105-11, 2161-64, 2265, 2276, 2282-84, 2314, 2355, 2388, 2390-91, 2395, 2397, 2499-2501, 2587, 2589, 2593, 2735, 2817, 3113-14, 3353, 3370, 3593, 4466, 4586, 4695, 5529, 5712, 5787, 5933, 5970, 5983, 6028, 6052, 6321-24, 6643, 6756, 6801, 6807, 6908, 8492, 8518, 8524, 8700-05, 8803, 8816, 8837, 8865; rec. 91-2, 94-5, 97, 99, 321, 342-44,632-33,1503,1506,1518,1522, 1534, 1536, 1546, 2717, 3428, 3485, 5754, 6765, 6926, 7963, 7966, 7991-92, 8187, 8223, 8227, 8369, 8834, 8869, 8904-05, 8907, 8913, 8918, 8926, 8929, 8932, 8938, 8943, 8953, 8955, 8964-65, 8972, 8976, 8988, 8992, 9001-02, 9009, 9012-14,9020,9027-28, 9040; vert. 935; apie jį 198,474,478, 483, 498,572,605, 611, 627, 698, 728-30, 734, 808-11, 1716, 2199, 2392, 4930, 6401, 8567, psl.2; rec. 3794, 8195; premijos 350,364, 379-80; laiškas jam 1755; portr. 495.1; nuotr. 66,76,86,127,221,338,350,380, 417, 470-72, 478, 483, 724-27, 730,758, 760, 762, 809, 1851, 1856, 1884, 4658, 6401,7015, 8897

Girnius Kęstutis K.(K.K.G., Kazimieras Dagys, K.Kalvėnas, K.Karaliūnas, T.Karaliūnas) 290, 600-03, 767, 950, 1180-81,1609, 1743, 2081, 2112, 2234, 2540, 5491-93, 8706-07; rec. 805, 7993, 8911, 9007, 9011, 9037; apie jį 714, 2109; rec. 3431, 8939; nuotr. 290, 726, 731,759

Girnius Ramūnas J. 1610; nuotr. 759

Girnius Saulius A. 2113, 8581; rec. 803, 8531, 8908-09, 8949, 9039; apie jį 8609; nuotr. 8819

Girniuvienė Mirga (M.G., M.G-ė. Mirga G.) 604-06, 839, 1611, 6325 , 7259-62, 8582; rec. 8003, 8017, 8060,8069,8096, 8170, 8319, 8388, 8457; apie ją 713; rec. 8301; nuotr. 6705.

Girniųvienė-Penkauskaitė Ona (O.Grn.) 1872, 6893; rec. 6891, 8189; nuotr. 338

Girniuvienė Vida Marija (V.M.G.) 6022

Girvilas Kleopas A., apie jį - rec. 7966

Giunta St., nuotr. 5731

Gižinskas Leonardas 951, 2882

Gladutytė Onutė, nuotr. 1885

Glaeser E., apie jį 5858

Glemža Jonas, apie jį 2293

Gleveckas A.B., nuotr. 1987

Gliauda Jurgis Kastyttis - Jurgis Kastytis Gliaudys (J.Gld.) 423, 3582, 5911, 7800-02, rec. 6745, 8006, 8320; vert. 6248; apie jį 6706, 7800; rec. 8052, 8302-13, 8459-60; premijos 6467, 6524-27, 6530-32; nuotr. 6248, 6528-29, 6706-07, 7800-01

Gliaudienė Marija, nuotr. 6707

Gliaudys Jurgis, nuotr. 6707

Glinskis Juozas, apie jį 6349

Gluhman Joseph W. 5030

Gluosnis A. 1744

Goethe Johann VVolfgang, apie jį 5921; jo kūrinio iliustr. 3903

Gogh Vincent van, reprod. 3196-3200

Goldberg Lea 6224; apie jį 6224

Golder Fr.A., apie jį 8508, 8755

Golding William, apie jį 5922

Goldšmidtas A.I. 6225

Golšanskis St. 607

Goma Paul 1612, 5923; apie jį 5923

Goppers M., leid. 9021

Gorbačiovas Michailas, apie jį 1634

Goštautas Stasys 2541, 3153, 3156, 3213,3354, 3388, 3793-94, 3955, 4042-45,
4158, 4421, 5788-89, 5932, 5965, 6020,6412; rec. 2891,6268,6275; apie jį 5791,
5800; nuotr. 6708

Gounod Charles, apie jį 5291, 5303

Grabys J[uozas], nuotr. 1881

Graičiūnas Andrius, apie jį 2790

Grainis J., rec. 8124

Grajauskas O., nuotr. 2617

Granauskas Romualdas, apie jį 290, 6376

Grandprey de, nuotr. 3419

Grant Donald, portr. 4253

Grass Gūnter, apie jį 5924-27; nuotr. 5926

Gratianus, apie jį 878

Grauslys Alfonsas 424; 1332, 1512-14;prem. 381; nuotr. 1333

Grauslys Bernardinas T. (T.B.G.) 775,952-58; vert. 8554; apie jį 1146; nuotr. 1485-86

Graužinienė Palmira - žr. Šiurnaitė-Graužinienė Palmira

Graužinis Balys 1304

Graužinis Kazimieras, apie jį 2294, 8738

Gravrogkas Julius 185, 608; apie jį 2587

Gražys B[ronius], reprod. 3816; apie jį 3382

Gražytė-Maziliauskienė Ilona 1753, 2472, 5886, 5928, 6326; rec. 8026, 8039, 8129, 8210, 8273; apie ją 6314; nuotr. 73

Gražiūnas Albinas 609, 6413, 6819; rec.8314, 8367, 8432, 8444

Gražulienė Lilė - žr. Tumosaitė-Gražulienė Lilė

Gražulis Balys, apie jį 6899; rec. 8314

Gražutis L, apie jį 3389

Grėbliūnas (v.n.), apie jį 3386

Greeley A.M., apie jį 968

Greene Granam, apie jį 5928-29; nuotr. 5928

Greene Victor R., apie jį 2393; 8564

Greičiūnas Andrius, nuotr. 8886

Greimas Algirdas Julius, vert. 4300; apie jį 1574; prem. 359, 368

Grybas Vincas, reprod. 3817-19

Grybas Vladas, apie jį 6403

Gricius Alfonsas 7263-65; apie jį - rec. 8053-54

Gricius Augustinas, apie jį 6331

Grieg Edvard, apie jį - eil. 7507

Griežė-Treinienė Irena D., reprod. 3820; apie ją 3380, 3402, 3414

Grigaitienė (Kudirkaitė) Agnietė, nuotr.6792

Grigaitienė Vladislava, apie ją 5375; nuotr. 5375

Grigaitis A., fotogr. 5091

Grigaitis Pijus, apie jį 2295; nuotr. 1818, 1842, 2230

Grigaitytė Kotryna 7266-82, 7803-04; apie ją 6352, 6357; rec. 8055-60, 8315; premijos 6468, 6533; nuotr. 6468, 6534, 7008, 7011, 7015, 7269, 7277, 7281

Grigaliūnaitė (v.n.), apie ją 5376 Grigalius J[ohn], nuotr. 1842

Grigalius XIII, popiežius, portr. 2542

Grigas Algis, apie jį 5290, 5296; nuotr. 5226

Grigas Kazys, apie jį - rec. 2711

Grigolaitis Jonas 1745

Grigoraitis Zacharas, apie jį 5906, 6836

Grinaveckienė Elena, apie ją - rec. 5759

Grinblatas Natanas 6226

Grincevičius Česlovas 37, 7805-06; rec. 5124; apie jį 54; rec. 8316-19, 9031-33; premijos 6473, 6535; nuotr. 7018

Grinevičiūtė-Jankevičienė Algė - žr. Jankevičienė Algė

Grinienė Aldona - žr. Malcanaitė-Grinienė Aldona

Grinienė-Miliušytė Alina, premija 382; nuotr. 75, 83, 87, 382, 763

Grinius Jonas (J.Gr., J.Miliušis) 38-9, 109, 131, 186, 223, 263-64, 425, 446, 959-61, 1182, 1613, 2285, 2543, 2883-84,3583,5264,5984-86,6327-35,6471, 6627, 6662, 6669-70,6715, 6771, 6856-57, 6899, 6951, 7724-26; rec. 5987, 6277-78, 6872-73, 7995, 8030, 8048, 8068, 8070, 8073, 8088, 8100, 8197, 8202, 8204, 8206, 8234, 8276, 8278, 8316, 8328, 8334, 8343, 8360, 8361-62, 8364, 8381-82, 8394, 8396, 8407-08, 8407-08,8410, 8416,8418-19, 8426-27, 8437; apie jį 16, 254, 474, 1754, 2073, 2566, 2968, 3376, 6323, 6626, 6709, 6712; rec. 7967-68, 8200-01; premijos 350, 6468; portr. 4806; nuotr. 23, 87, 350,763-64,2620-21,6468,6536,6709-14, 8201, 8886

Grinius Kazys 5988, 8708; apie jį 6379, 8821; rec. 8940-41; portr. 4545; nuotr. 8708, 8820-21

Grinius Kazys, pulkininkas, nuotr. 1821

Grinius Liūtas 1753, 5265, 8806; rec. 1550, 1558; apie jį 2296

Griniūtė Cecilija, nuotr. 2621, 6711

Griniuvienė Alina - žr. Grinienė Alina Griniųvienė Cecilija, nuotr. 6711

Griškevičius [Algirdas], apie jį 3382

Grodeckas Gotfridas Ernestas, apie jį 8648

Gropius YValteris, apie jį 2976; nuotr. 2976

Grudzinskas VĮladas], nuotr. 8899

Gruodis Eugenijus - Gudaitis Pranas 7283-86; apie jį - rec. 8061

Gruodis J., kunigas, nuotr. 6830

Gruodis Juozas, apie jį 3773, 5377,5262

Gruodytė S., nuotr. 5221

Grušas Juozas 7807; apie jį 2566, 6330, 6361, 6400, 6715-17; nuotr. 5566,5573, 6716

Gruzdeff Leeka - žr. Kraucevičiūtė-Gruzdeff Leeka

Gruzdys V., nuotr. 1906

Gruzdytė Sofija, premija 352; nuotr. 352

Gudaitis Antanas, reprod. 3821-29; apie jį 3377, 3382, 3838; nuotr. 3426, 3830-31

Gudaitis Jonas - žr. Vabalas Gudaitis Jonas

Gudaitis Pranas - žr. Gruodis Eugenijus

Gudaitis-Guzevičius Aleksandras, apie jį 6296

Gudas Paulius, apie jį 5296

Gudas Stasys, apie jį 447

Gudauskienė Giedra, apie ją 5200; nuotr. 83

Gudelis Martynas, apie jį - rec. 8942

Gudelis Petras, apie jį - rec. 8943

Gudonis J. 1183

Guetleris W., apie jį 3028

Guillėn Jorge 6108-09; apie jį 5820, 5930-32; portr. 3326; nuotr. 5931, 6109

Guimaraens Filho Alphonsus de 6083

Guiramand Paul, apie jį 3113

Gulbinas Konstantinas 6892; apie jį - rec. 6891

Guobienė Irena, apie ją - rec. 8109

Guogelis Antanas 7287

Gureckas Algimantas 2165-67; apie jį 1924; nuotr. 1940, 2230, 8780

Gurevičius A., nuotr. 1868

Gurskis-Paužienė Eugenija, apie ją 2792

Gusenko (v.n.), nuotr. 1881

Gustaitė Aldona - žr. Gustas (Gustaitė) Aldona

Gustaitienė Aleksandra - žr. Zdanavičiūtė-Gustaitienė Aleksandra

Gustaitis Algirdas, rec. 8445, 8906, 8970; apie jį 5604; rec. 8320,8944; jo ekslibrisas 3901; nuotr. 6707

Gustaitis Antanas (A.G., A.Gst.) 5537, 5540, 5542, 5546, 6656, 6748-49, 6956, 7288-94,7808-09,8504; rec. 8028,8122, 8182, 8219, 8930; apie jį 254, 6718-20; rec. 8062-66, 8241; premijos 360, 363, 6537-38; jo kūrinio iliustr. 4943-44; portr. 4948; nuotr. 337, 6539-40, 6718, 7809, 8062, 8064

Gustaitis Motiejus 7295; vert. 6151; apie jį 6721; nuotr. 7295

Gustaity tė Gražina - žr. Krivickienė-Gustaitytė Gražina

Gustaitytė-Šalčiuvienė Antanina, apie ją 6722

Gustas (Gustaitė) Aldona 6209; apie ją 5933; nuotr. 6209

Gutas J. - žr. Gutauskas Jonas Gutauskas Algirdas, nuotr. 1492

Gutauskas Jonas (Gutas J.) 962-65; apie jį 1334, 1515-16, 2297; nuotr. 1959

Gutauskas Leonardas, reprod. 3833-34; apie jį 3377

Gutauskas Vaclovas, apie jį 1517 Guzevičius Aleksandras - žr. Gudaitis-Guzevičius Aleksandras

Gužauskas Anthony, apie jį 2792

Gvildytė Aldona 7296

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai