Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
H PDF Spausdinti El. paštas
H.K., portr. 4861

H.M. 5936

H.P. 5874

Haydon Harold 4827

Halecki Oskar, apie jį - rec. 8565, 8945

Hamsun Knut, apie jį 5934-35

Hardenberg Friedrich von (Novalis) apie jį 6014

Harrison EĮrnest] J[ohn], apie jį - rec. 8929

Hartrnan Nicolai, apie jį 778

Harunobu Suzuki, reprod. 3201

Hauptmann Gerhard, apie jį 5936

Hausenstein W., apie jį 5858

Hawkins W., portr. 4252-53

HegelGeorg, apie jį 616, 672; nuotr. 672

Heideger Martin, apie jį 715, 717, 756, 779-80; nuotr. 717, 779

Heijermans Herman, apie jį 5562

Heym Stefan, apie jį 5937; rec. 6271

Heine Heinrich 6210

Heisenberg Werner, apie jį 606; nuotr. 606

Heldt Sigmund, reprod. 3202; apie jį 2678

Hellemans Zenta - žr. Tenisonaitė-Hellemans Zenta

Hemingway Ernest 6251; apie jį 5938

Hencken Hugh, apie jį - rec. 8494

Herbačiauskas Albinas 7297; apie jį 6723; nuotr. 6723

Herbert Zbigniew 6148

Hcrcdia Dosė-Maria de 6186

Hermann Eduard, apie jį 5694

Hesenkankamp G., apie jį 5858

Hesse Hermann 6211; apie jį 5858, 5939, 6005; portr. 6005

Hiero Jose, apie jį 5809

Hildebrand Dietrich von, apie jį 1014

Hindemith Paul, apie jį 5149

Hitler Adolf, apie jį 1701

Hobbema Meindert, reprod. 3203

Hochnuth R., apie jį 932, 5940

Hoderlin Friedrich 6212-15; apie jį 5941-43; portr. 5941

Hoeppener Julius, apie jį 3204

Hofmann Erich, apie jį 5695; rec. 5753-56

Hofmekleris Leiba, nuotr. 5301

Hogenbergas F., apie jį 5048, 8672-73

Hokusai Katsušika, reprod. 3205

Holenderis Emilijus, apie jį 3395

Holzner, leid. 3109

Hondius W., reprod. 3206

Hoppen J., apie jį 3016

Hopper Edward, reprod. 3207; apie jį 3208

Horacijus 6060

Horowitz Leopold, reprod. 3209

Hugo Victor 6187

Huidobro Vicente 6090

Hull Cordell, apie jį 8720

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai