Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
I PDF Spausdinti El. paštas
Ibarbourou Juana de 6205

Ibsen Henrik, apie jį 5575, 5944-45, 6361

Ickes Harold L., apie jį 8722

Yčas Martynas, nuotr. 8894

Idzelytė-Beržinskienė Teresė, apie ją 3390

Iešmantaitė Rasa - žr. Jonynas Vytautas Aleksandras

Iešmantienė (Dervojedaitienė) Elena - žr. Baltijos Žuvėdra

Ignacas, šventasis, atvaizdas 3291

Ignacas Lojolą, šventasis, apie jį 1106

Ignaitis Andrius 2736

Ignaitis Viktoras 5609; nuotr. 1960, 1981

Ignas Vytautas - Vytautas Ignatavičius 3957, 4093; reprod. 3835-56; apie jį 3380-
81, 3388-89, 3391, 3394-95, 3397, 3402-03, 3409, 3415, 3859-64; rec. 2696, 8214, 8293; premija 352; portr. 3837; nuotr. 352,418,3858,3862, 3864

Ignatonis Jeronimas 224, 2502; apie jį - rec. 8321; nuotr. 247, 1938, 2230, 2618

Ihnatowicz Janusz A. 6149

Yla Stasys (Juozas Gluvis) 40, 526, 611,749,840, 967,1185-88,1335, 1352,1747,
1753,1867,2544,2684,3584,6820,6927,7810, 8583; rec. 1520, 1532; apie jį 300,
585,812,1335-40,1387,1518,1544,1858,3358; rec. 8067, 8946-47; nuotr. 76, 335,1336, 1338-40, 1518, 1851, 6711, 7002

Iljasevičius Aleksandras 7298

Yluvis Juozas - žr. Yla Stasys

Inčiūra Kazys, apie jį 6724; nuotr. 6724

Ingelevičienė Regina - žr. Matuzonytė-Ingelevičienė Regina

Ingham Harold 1757

Inocentas IV, popiežius, apie jį 8576; eil.7068

Inozemcevas Artiomas, apie jį 5172

Ionesco Eugene 6252

Ireland John, apie jį 5143

Iujnevich-Juknevičius Ceferino 2273

Ivanauskaitė D., reprod. 3865; apie ją 3382

Ivanauskas Mikalojus 4489, 4530, 4543, 4603-04, 5040; reprod. 3866-69; fotogr. 5092; apie jį 3405, 3412; nuotr. 3425

Ivanauskas Tadas, apie jį 2774; nuotr. 2774

Ivanauskas V[ladas], nuotr. 5565

Ivask Ivar 6338; apie jį - rec. 6272

Ivaška Astride 6135-36

Ivaškienė D., nuotr. 337

Ivaškienė 0[na], nuotr. 1938

Ivaškienė (Banaitytė) Gintarė, rec. 8203, 8296,8300,8335,8337; apie ją- rec. 8253

Ivinskaja Olga, apie ją 6018

Ivinskas Katarina, apie ją 3395

Ivinskienė Paulina, nuotr. 8824 Ivinskis Kęstutis, nuotr. 8824

Ivinskis Zenonas (Z.Patirgas) 133-37,969, 1299-1300,1432,5610,8541,8584-8600, 8709-12, 8809, 8811, 8828, 8881-82; rec.318, 1509, 1511, 1551, 2695, 8940, 8956,9008, 9041; apie jį 40, 474, 1503, 1519, 2073, 5046, 8609, 8822-23, 8825-27; rec. 8949-51; premijos 349, 383-84; nuotr. 87, 757,762-64,2624,6711,8822-26

Ivoškis Stasys - Stasys Leskaitis (Leskauskas) 5219, 5234, 7811

Izbickas V[ytautas], nuotr. 1919, 1938

Izokaitis Kastytis, fotogr. 5093

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai