Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
J PDF Spausdinti El. paštas
J. 166

J.A. 168

J. Al. - žr. Girnius Juozas

J.B. - žr. Brazaitis Juozas

J.B.Lčk. - žr. Laučka Juozas

J.B-tis - žr. Blekaitis Jurgis

J.Brz. - žr. Brazaitis Juozas

J.D. 6474

J.Dain. - žr. Damauskas Jonas

J.F.P., portr. 4469

J.G. - žr. Girnius Juozas

J.G.M. 1668

J.Gbt. - žr. Gimbutas Jurgis

J.Gendr. - žr. Andriekus Leonardas

J.Gld. - žr. Gliaudą Jurgis

J.Gr. - žr. Grinius Jonas

J.K. 1582, 1615, 1648-49, 1655, 1676,2517,3120,5432

J.Kj. - žr. Kojelis Juozas

J.L. 5135; rec. 8952

J.Ls. - žr. Lingis Juozas

J.P. - žr. Pajaujis Jonas

J.Pr. 521

J.Pž. - žr. Pažemėnas Juozas

J.R. 977, 1108

J.Sav. - žr. Vaišnora Juozas

J.S1. 8526

J.Š. 270

J.V. 1105, 1214, 1633, 1709, 1778, 1833, 1854, 5146, 5383; rec. 3427, 8915

J.Ž. 939, 6817, 6977; rec. 8217, 8990

J. Ž-čius - žr. Žilevičius

Juozas J.Ž-kas 188

J.Ž-kis, rec. 8870, 9019

Jaakson E., nuotr. 1932

Jablonskis Jonas, apie jį 5605, 5655, 5681,5696, 5698; nuotr. 5697-98, 8900

Jablonskis Konstantinas, apie jį 2636,8828; nuotr. 8828

Jacikevičius Aleksandras, apie jį - rec. 5748

Jacinevičius Leonidas, apie jį 5135, 6326; nuotr. 5135, 6725

Jackevičius VI., nuotr. 75

Jackevičiūtė Galina, nuotr. 5580

Jackovicz Bonaventūra, nuotr. 500

Jackson D., apie jį 853

Jacob Porfirio Barba 6132

Jacobsen Jens Peter 6253; apie jį 6253

Jagminas V. 1749

Jakaitienė Evaldą, apie ją 5645

Jakaitis M., nuotr. 86

Jakavičiūtė Gražina, nuotr. 5580

Jakavičiūtė-Conradienė Marytė 5265; apie ją 5265; nuotr. 5265

Jakimavičius Povilas, apie jį 2791; nuotr.2791

Jakševičius Algirdas, apie jį 5528, 6923; nuotr. 5564

Jakševičius Vytautas - žr. Alantas Vytautas

Jakštas Adomas - Aleksandras Dambrauskas 7299; apie jį 40, 525, 6289, 6824, 8669; rec. 7963; portr. 4850; šaržas 3530

Jakštas Juozas 138, 265, 516, 612, 732, 740, 770, 970, 1324, 2396, 2783, 6692, 6772-73, 6821, 8542, 8601-06; rec. 96, 297, 8565, 8925, 8945, 8954, 8960.8974, 8981, 9010; apie jį 151, 6728-34, 8829, 8831; rec. 8903; nuotr. 2096, 6726-27, 6730-31, 8829-31

Jakštas Stasys 7300

Jakštytė J., nuotr. 5558

Jakubėnaitė Genė, nuotr. 1885

Jakubėnas Vladas 5172-77, 5224-25, 5242-45, 5260-85, 5337, 5367, 5378, 5407-08, 5429, 5433; apie jį 5176, 5186, 5380-83; eil. 7205; nuotr. 5254, 5379, 5381,5389, 5469-70, 7205

Jakubickas S[teponas], nuotr. 1960

Jakubynas (Yakubynas) L, nuotr. 1959

Jakulis [Robertas Kazys], nuotr. 163

Jakutytė Laima, reprod. 3870

Jalbrzykowskis Romualdas, nuotr. 1342

Jameikienė Bronė 3878; reprod. 3386, 3871-77; apie ją 3389, 3394, 3415, 3878; nuotr. 3878

James William, apie jį 701; nuotr. 701

Janavičienė Aldona - žr. Veščiūnaitė-Janavičienė Aldona

Janavičienė Jolanta, reprod. 3880; apie ją 3880

Janavičius Jurgis 7301-03, 7812-13; apie jį 3395; nuotr. 7303

Janavičius Vytautas 187; apie jį - rec. 8322

Jančys Bronius, nuotr. 5327

Jankauskas Rolandas, nuotr. 2258

Jankauskas Stasys 2777; nuotr. 2615

Jankauskas Vytautas 7304

Jankauskienė Aldona - žr. Šliūpaite-Jankauskienė Aldona

Jankevičienė (Grinevičiūtė) Algė, apie ją 2656, 3011; rec. 3106

Jankonytė Giedrė - žr. Žumbakienė Giedrė

Jankus Jurgis 3616, 6909, 7814-26, 8859; apie jį 1944, 5138, 5160, 6735-36; rec. 8202, 8323-34; premijos 6471, 6475, 6541-44; nuotr. 6541, 6735-36, 7821, 7823

Jankus Martynas, apie jį 8833 - 34

Jankus Stasys, leid.2716

Jankųtė-Užubalienė Nijolė, apie ją 5228; rec. 8335-37; nuotr. 7018

Janonis Julius, apie jį 6737

Janulaitis Augustinas, apie jį 8834; nuotr. 2624

Janulis (v.n.), nuotr. 2617

Janulis Jonas, apie jį 3881, 6814; nuotr.3881

Janulis Kazys 3069; apie jį 8111

Janušaitis Juozas, apie jį 5384; nuotr. 5384

Janušaitis Jurgis, apie jį 3380; premija 354

Janušas Česlovas, reprod. 3882-84; apie jį 3362, 3380, 3392

Januška P., nuotr. 1960

Janutienė Petronėlė - žr. Orintaitė-Janutienė Petronėlė

Jarnes Benjamin, apie jį 5822

Jaroševaitė Ksenija, reprod. 3886

Jaroševičius Antanas, reprod. 3885

Jasaitienė B., nuotr. 1988

Jasaitienė Sofija - žr. Lukauskaitė-Jasaitienė Sofija

Jasaitis Domas 750, 2045, 2372, 2821, 6947, 8891; rec. 2833; apie jį 2298, 2822; nuotr. 2298-99, 2822, 5119, 6947 Jasaitis Jonas 1616,2558; nuotr. 76, 269,
1917, 1931, 1936, 1938, 1981, 2020, 2230, 2618,5254

Jasaitis Viktoras, apie jį 2775; nuotr. 1873, 1885, 2775

Jasaitytė A., nuotr. 246

Jasėnas Kazimieras, apie jį 1343, 6845; nuotr. 1343

Jaskevičius Vladas, nuotr. 5731

Jasmantas Antanas - žr. Maceina Antanas

Jaspers Kari, apie jį 590,599,781; nuotr. 781

Jasukaitytė Vidmantė, apie ją - rec. 8338

Jašinskas Jurgis, apie jį - rec. 6737

Jatkonis Gintaras, apie jį 1228

Jatulienė V., nuotr. 5569

Jatulis Paulius 1422, 1529, 6971, 8608-09; rec. 8920, 8924, 8951; apie jį - rec.
8949-51

Jaunius Kazimieras, apie jį 5605, 5699-5700

Jaunsidabrinis Janis, nuotr. 5947

Jautokaitė Regina, reprod. 3887-91; apie ją 3390, 3412

Jautokaitė Saulė 3389-90, 4559, 5002, 5286

Javis Joseph - žr. Pajaujis-Javis Juozas

Jeanne d'Are, šventoji, skulptūra 3290

Jenkins A.L., nuotr. 2137

Jensen Johannes V., apie jį 5948

Jepsen Ivona - žr. Kazlauskas-Jepsen Ivona

Jeronimas, brolis 1403

Jesaitytė Danutė Marija (D J., DM.J.,) 2545,8441; rec. 8023,8196,8379,8399, 8448; vert. 3792

Jevseičikas Konstantinas, apie jį 8697; rec. 8952

Jezerskis K., apie jį - rec. 7985

Jimėnez Juan Ram6n 5823, 6110-11, 6254; apie jį 5820,5949-50; nuotr. 5820, 5823,6110, 6252 jk. 2578, 5582

Jm. - žr. Maceina Antanas

Joakimas V., rec. 8502

Jočys Petras, apie jį 2443

Jodelė Pr., nuotr. 2622, 2624

Joerg Irena - žr. Naudžiūnaitė-Joerg Irena

Jogaila, karalius, apie jį 8653; eil. 7071, 7081; drama 7727; biustas 3327; reljefas
3947

Johnson Eyvind 6255

Johnson Lyndon Baines, nuotr. 2305

Johnson V.E., apie jį 2831

Jokantas K[azimieras], apie jį 6416

Jokimaitis Gediminas 7313, apie jį 6739;nuotr. 6739

Jokūbauskas E., apie jį 3769-70, 3775

Jokubauskas J., apie jį 1770

Jokūbynas Kęstutis, nuotr. 1454

Jokūbonis Gediminas, reprod. 3892-93; apie jį 3377

Jomantas Vincas, reprod. 3894; apie jį 3360, 3895; nuotr. 3895

Jonaitienė (Jonaitis) Domicėlė Demie 7314; vert. 8003; nuotr. 7314

Jonaitytė A., apie ją - rec. 5759

Jonaitytė Aldona, apie ją 2776, nuotr. 2776

Jonas XXIII, popiežius, apie jį 877, 885, 893, 909, 982, 1028, 1086, 1090, 1190, 1759; nuotr. 877

Jonas Evangelistas, šventasis, vitražas 3689-90

Jonas Kazimieras Vaza, portr. 3206, 3210

Jonas Nepamucietis, šventasis, atvaizdas 4629

Jonas Paulius I, popiežius, nuotr. 1122

Jonas Paulius II, popiežius 971, 1191-95; apie jį 926, 929, 954, 985, 1026, 1029, 1117,1133, 1271, 1390; rec. 6288; nuotr. 985, 1117, 1123-24, 1273, 1287, 1445, 1471, 1492-93, 2264

Jonckheere Karei 6074

Joneliūkštis-Jonis Romanas, apie jį 5385, 5411

Jonghe Clemens de, reprod. 3210

Jonikaitis Jonas, apie jį 2791; nuotr. 2791

Jonikas Petras 18, 266, 5611-13, 5706, 5718, 5728; rec. 5737, 5741, 5761, 5776; apie jį 5605, 5653, 5702; rec. 5749-52;premijos 359, 368; nuotr. 70, 420,
5701-02

Jonikas Vincas 7315-17; apie jį - rec. 8069-70

Jonynaitė-Zotovienė Ringailė, apie ją 3384

Jonynas Ambraziejus, apie jį - rec. 2711

Jonynas Ignas, apie jį 8835

Jonynas V., nuotr. 3417

Jonynas Vytautas Aleksandras 110, 1617-19, 5523, 6655; rec. 8032, 8064, 8083, 8162, 8226, 8231, 8238, 8284, 8338, 8386-87; apie jį 6304-05

Jonynas Vytautas Kazimieras 2989, 3321, 3355-56, 3391, 3795, 4813, 4876, 5121; reprod. 3039, 3896-3951; apie jį 1196-97, 1543, 3067, 3364, 3387-88, 3391-93, 3397, 3406, 3409, 3413, 3791, 3952-54,3956-66; rec. 1543,6277,8056, 8136, 8138, 8310, 8449; nuotr. 1197, 3955, 3957, 3959-60, 3962

Jonis-Joneliūkštis Romanas - žr. Joneliūkštis-Jonis Romanas

Jonušas Bronius, apie jį 5243; nuotr. 5257, 5386

Jonušas Č., apie jį 3402

Jonušas Eduardas, reprod. 3967

Jonuškaitė Vincė, apie ją 5387-88, 7904; nuotr. 1873, 5338, 5387-89, 6999

Josephi Elisabeth, apie ją - rec. 6273

Jovaiša Alexander, apie jį 2792

Jovaišaitė-Olekienė Jadvyga, nuotr. 5301

Jovet Louis 5475; apie jį 5476; nuotr. 5476 jp., rec. 6270

Jucaitis Pranas 613; apie jį 2777-78; nuotr. 2615, 2777

Jucevičius Feliksas 614-19, 972-74, 2885, 8713; rec. 822; apie jį 630, 8704, 8758; rec. 813, 2891

Jucys Adolfas, apie jį 2779; nuotr. 2779

Jucys V[alerijonas], apie jį - rec. 2725

Juciūtė Elena, apie ją 2300; rec. 8953

Jučas Mečislovas, apie jį - rec. 3107, 8954

Juknaitė Susana, apie ją 3395

Juknevičius Ceferino - žr. Iujnevich- Juknevičius Ceferino

Juknevičius Rimantas, nuotr. 2258

Juknevičius Romualdas, apie jį 5487, 5562, 5575, 6923; nuotr. 5564

Juknevičiūtė Dalia, apie ją - rec. 8086

Juodeika Vladas 620-21, 1620; apie jį 814-15; leid. 814-15; nuotr. 814, 1620

Juodelienė Danutė, nuotr. 6740

Juodelis Bronius 225, 2503; nuotr. 1927, 2301

Juodelis Kazys, nuotr. 6740

Juodelis Petras, apie jį 6289, 6741; nuotr.6740

Juodelytė-Tumelienė Vanda, nuotr. 6740

Juodytė Ona, nuotr. 5560, 5564

Juodka V., nuotr. 5577

Juodkaitis Justinas, apie jį 1344

Juodvalkis Antanas 1969-73; nuotr. 1985, 1987

Juodvalkis Jonas, apie jį - rec. 8955

Juodvalkis Uosis, apie jį 3454; rec. 8139

Juodvalkytė-Juodvalkė Eglė 5495, 7318-19; apie ją 2087; rec. 8071; nuotr. 5558

Juozaitis Antanas, apie jį 2791; nuotr. 2791

Juozaitis P. 2413-14, 2428

Juozapaitytė Marija, apie ją 5297; nuotr. 5301,5390

Juozapas, šventasis, skulptūra 4316

Jūragis Juozas Almis 7320; apie jį - rec. 8072,8193

Juraitis J., nuotr. 75

Juras Pranciškus M., apie jį 1345-47, 1349; leid. 821, 1860, 5341, 5445, 7994, 8079, 8089; nuotr. 1345-46, 1348-49, 3422

Juras Zigmas, nuotr. 2228

Jurašas Jonas, apie jį 2190, 5529-35,5796; nuotr. 5119, 5566

Jurašienė Aušra Marija - žr. Sluckaitė-Jurašienė Aušra Marija

Jurėnas Algirdas, apie jį 1263

Jurėnas Povilas 2990

Jurgaitis B., rec. 1528, 8464

Jurgėla Julius, apie jį 2792

Jurgela Kostas 8610-11; rec. 9017; apie jį 2303; rec. 8956-58; nuotr. 2302

Jurgela Petras 1621; apie jį 2037

Jurgela V., nuotr. 337

Jurgėlaitė E., nuotr. 2137

Jurgelionis Kleopas 5614-15, 6339, 7321-26; vert. 6151; apie jį 6742; nuotr. 7322, 7324

Jurginis Juozas, apie jį 1174, 2656; rec. 2636,8959

Jurgis, šventasis, apie jį 8605; atvaizdai 3335, 3595, 4130, 4138, 4198, 4581, 4934, 5020, 5052

Jurgutienė Danguolė - žr. Šeputaitė-Jurgutienė Danguolė

Jurgutis Aloyzas, apie jį 2190, 5161, 5199, 5227-28, 5250, 5283, 5292

Jurgutis Vytautas, apie jį 317

Jurgutis Vladas, apie jį 2429; nuotr. 2430, 4852

Jurgutytė-Baldaufienė Liucija, apie ją 5653; rec. 5736, 8189

Jurkienė -Eurkoos Liudvika, apie ją 2304

Jurkūnaitė R., nuotr. 5559 Jurkūnas J[onas], nuotr. 86, 1847

Jurkūnas Vytautas (jaun.), reprod. 3970

Jurkūnas Vytautas (vyresn.), reprod. 3968-69

Jurkus Algirdas 2737-39, 5178

Jurkus Paulius (PJ., A.Džiugėnas) 139, 528,551-52,1196-97,3067,3119,3240, 3392-94, 3617,3699, 3796,3954,3957-63, 4000, 4071, 4205, 4381, 4422-23, 4594, 4641, 4781, 4828, 4837, 4981, 5031, 5084,5129, 6788,6808-09, 6952, 7327-34, 7828-37; reprod. 3971-74; rec. 3429, 4445-46, 4642, 4877, 5083, 5085, 8001, 8021, 8067, 8297, 8429, 8439; apie jį 1507, 2037, 3380, 3414, 5160,6328; rec. 1507,3427,8046,8055, 8059, 8068,8073, 8106-07, 8179, 8202, 8306, 8340-43, 8381, 8418, 8918; premijos 6469, 6473, 6546-48; portr. 4504; nuotr. 2226, 3419. 3423, 4881, 6743, 7008,7010-11, 7016,7018, 7330, 7830, 7837, 8342

Jurma Mall 6050

Jurskis Alfonsas 622

Juršėnas Kazimieras, nuotr. 1329

Jusionienė Aldona - žr. Ličkutė-Jusionienė Aldona

Jusionis Stasys, reprod. 3975-76; apie jį 3377

Juška Adomas, apie jį 2790-91; nuotr. 2790

Juška Antanas [astronomija], apie jį 2780; nuotr. 2780

Juška Antanas [religija] 975, 8612; nuotr. 1873

Juška Antanas [tautosaka], apie jį 6366

Juška J., nuotr. 5307

Juškaitė Aldona, apie ją 320

Juškaitis Jonas 7335-37; apie jį 6403; rec.8074; nuotr. 7335, 7337

Juškaitis Pranciškus, apie jį 1350; leid.1553

Juškevičienė Zuzana 6635

Juškis Antanas S., apie jį 2792

Juškys P. 140

Juškytė S., nuotr. 1906

Jutkevičius Jonas, apie jį 1351

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai