Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
K PDF Spausdinti El. paštas
K. 2546,5149, 5472, 5934

K.Brn. 3538

K.K.G. - žr. Girnius Kęstutis

K. K.L. 2031

K.P., rec. 8137

K.R. 5880, 5969, 6046; rec. 1702, 5431, 8179

K.Skr. - žr. Skrupskelis Kęstutis

K.T. 202, 610, 699, 769, 1035-36, 2187,6348

K.Ž. 6741

K.Ž-is 5387

KA 3512

Kabailienė V[ida], portr. 4253

Kachaturian (v.n.), nuotr. 3419

Kačanauskas Aleksandras, apie jį 5391; nuotr. 5391

Kačanauskas Algirdas, apie jį 3362, 5243; nuotr. 5467

Kačinskas Henrikas 55 5 28; apie jį 5536; premijos 352, 385; nuotr-. 336, 352, 5536, 5575

Kačinskas Jeronimas 5331-32, 5413, 5150, 5154; apie jį 51 11=59, 5173, 5180, 5207, 5283, 5292, 532233: 5392-93, 5395-97; premija 352, 386; nuotr.. 352, 5119, 5393-95, 5469,

Kačinskienė E[lena], nuotr. 77

Kadelis Julijonas, nuotr. T. 2228

Kafka Franz, apie jį 5951 11 -52; nuotr. 5951-52

Kairienė Aldona - žr_ir-_ Baužinskaitė-Kairienė Aldona

Kairys A., leid. 8955

Kairys Anatolijus 633 G 0, 6638, 6870, 7338-40, 7727, apie jį j 254, 466, 5295, 5519; rec. 8203-07, 83-9-14-46; premijos 6549-51, 6553-59; nuotr. 5557, 6552, 6744

Kairys A[ntanas], apie jį įį 3392, 3405

Kairys Steponas, apie jį įį 8837,8960-62;nuotr. 2230, 8836

Kairytė Monika, nuotr. J [ X 885

Kairiūkštis J[onas], nuotoitr. 68

Kairiūkštytė Meila - žiūr. Balkuvienė-Kairiūkštytė Meila

Kajackas Algimantas 8478

Kajeckas Juozas 267, 2170; nuotr. 267,2017, 2305-06, 3422

Kakarieka Julius 624

Kaladė P[etras], nuotr. 337

Kalanta Romas, apie jį  2307-11; nuotr.2309

Kalenda Petras, reprod. 977

Kalinauskas Vytautas, reprod. 3978

Kalihski Wilhelm, apie jį įį 8643

Kalmite Janis, reprod. 3211

Kalnius Alfonsas 2006

Kalpokas Petras 3980; reprod. 3979; apie jį 3980-81; portr. 3979, 4792; nuotr. 3981

Kalpokas Rimtas, apie jį  3377

Kalpokienė Olga - žr. Dubeneckienė-Kalpokienė Olga

Kalvaitis Antanas 494; portr. 4148; nuotr. 1820

Kalvaitytė-Karvelienė Paulina, apie ją 2394; rec. 8963

Kalvėnas K. - žr. Girnius Kęstutis K.

Kamantas Vytautas 2011; nuotr. 86, 1919, 1926, 1932, 1938, 1985, 1987, 2004, 2230, 2312

Kamantauskas Viktoras, apie jį 5703

Kamenskis V., apie jį 3379

Kaminskas J[uozas], apie jį 3392; nuotr. 2053

Kaminskas' Romualdas, apie jį - rec. 3101

Kanapeckas Juozas, nuotr. 1305

Kanapinskas Alvydas, nuotr. 2258

Kandinskis Vasilijus V., reprod. 3212; apie jį 3213-14

Kaniava Eduardas, apie jį 5175

Kanytė Vanda - žr. Balukienė Vanda

Kant Immanuel, apie jį 604, 782-83; portr. 782

Kantautas J., nuotr. 162

Kantrimas J. 5616-18

Kantrimas Kazimieras, apie jį 2588

Kantvilas A., apie jį - rec. 8947

Kapačinskas Juozas, apie jį 2395; rec.8964-65

Kaplanas įsakas, apie jį 2313

Kapočienė Marija nuotr. 339

Kapočius Algis, nuotr. 339

Kapočius Antanas, apie jį 2791

Kapočius Feliksas, apie jį 1352; nuotr. 762, 1352

Kapočius Juozas, apie jį 328, 2314; premijos 387, 417; leid. 342-43, 8019, 8045,8132, 8159,8450; nuotr. 335,338-39,417, 2314

Kapočiūtė Birutė - žr. Pabedinskienė-Kapočiūtė Birutė

Kapočiūtė R., nuotr. 339

Kapsukas Vincas, apie jį 8705

Karaliūnas K. - žr. Girnius Kęstutis K.

Karaliūnas S[imas], apie jį 5653

Karaliūnas T. - žr. Girnius Kęstutis K.

Karalius Antanas, apie jį 1353-54

Karalius Juozas, apie jį 2315

Karalius Pranas 2038; rec. 9015; nuotr.2230

Karalius V[ytautas], apie jį 6316

Karatajus Vladas, reprod. 3982

Karčiauskas Mykolas 7341; apie jį rec. 8191

Kardelis Jonas 226, 258, 268; apie jį 2316, 8868; nuotr. 2316, 8895

Kareckas Jonas - žr. Karys-Kareckas Jonas

Kareiva A., nuotr. 1981

Karevičius Pranciškus, apie jį 1267,1355-57, 1554; nuotr. 1356

Karys-Kareckas Jonas 8613-15; apie jį 1770, 8838-39; premija 388; nuotr. 8838,
8966-68

Karklinis Valdemaras, apie jį 5483

Karklius L., rec. 8184

Karnavičius Jurgis, apie jį 5176, 5273,5307; nuotr. 5564

Karnėnas E[dvardas], nuotr. 2230

Karosaitė Violeta, apie ją 5398

Karosas Antanas, nuotr. 1490

Karosas Jonas, nuotr. 7020

Karosas Viktoras, apie jį 2317

Karosienė Ona - žr. Rogulskytė-Karosienė Ona

Karpius Kazys 142, 1752

Karsavinas Leonas, apie jį 732, 8859

Karuža Antanas, nuotr. 7020

Karuža Jonė, apie ją 3395

Karuža Petras, apie jį 6745-46; nuotr.6745-46

Karužaitė Daiva, apie ją 3395

Karužaitė Marija, rec. 8101, 8146, 8401

Karužienė Valerija - žr. Čiurlionytė-Karužienė Valerija

Karvelienė Paulina - žr. Kalvaitytė-Karvelienė Paulina

Karvelienė [Bakšytė] Veronika, apie ją 2318

Karwelis Donald, apie jį 3395

Karvelis Jonas 449; apie jį 2432, 2439; leid. 2439, 8276,8453,9012

Karvelis P[etras], nuotr. 1873, 2053

Karvelis Vl[adas], nuotr. 1885

Karvelytė J., nuotr. 1885

Kasaitis Erdvilas, fotogr. 5094

Kasakauskas Matas, apie jį 2789, 2823

Kasiulis Vytautas 4301; reprod. 3983-97; apie jį 3388, 3394, 3397, 3409, 3415, 3998-4005; rec. 8119; portr. 3984, 3996; nuotr. 3998, 4001

Kasias Bronis J. - Kazlauskas Bronis J. 1622-23, 2171; apie jį - rec. 8969, 9039; nuotr. 86

Kasniūnas V[ytautas], apie jį 3362

Kasparas Romas 2118, 5179; nuotr. 2013

Kasperavičius (v.n.), apie jį 3405

Kasperavičius Kęstutis 2797

Kasputis Kazys, apie jį 2790

Kastytis Vytautas, nuotr. 2319

Kasulaitis Algirdas J. 1198, 2172

Kašauskas Raimundas 1624; apie jį 6326, 6375; nuotr. 7011

Kašelionis Simas, apie jį 2320; leid. 7998

Kašemekaitis A., nuotr. 1959

Kaškaitis-Kaškevičius Jonas, apie jį 2790

Kaškina-Opik Anna 5825, 6100

Kašuba Vytautas 4038; reprod. 4006-37; apie jį 1146,1196,3358,3392,3397,3402, 3962,4038-46,4048; premija 4048; nuotr. 3419, 4038-39, 4041, 4045, 4047, 7015

Kašubienė (Fledžinskaitė) Aleksandra 2895, 3798, 4068, 4245; reprod. 4049-67; apie ją 3358, 3390, 3402, 4068, 4070-71; nuotr. 3419, 4068-69, 5119

Kateiva VI. nuotr. 1873

Katiliškienė Zina - žr. Sutema Liūne

Katiliškis Marius - Vaitkus Albinas 7342, 7838-44; apie jį 254, 4873, 6747; rec. 8347-52; premijos 6471,6477; portr. 4231; nuotr. 6747, 6749, 7342, 7842, 8351-52

Katiliūtė Marcelė, reprod. 4072-74

Katinaitė Klaudija, apie ją 3395

Katinas Leonas, reprod. 4075

Katinas Linas, reprod. 4076-77

Kaufmanas P., apie jį 3393

Kaukaitė Giedrė, apie ją 5205

Kaulienė Z., apie ją 6334

Kaunaitė R., nuotr. 5731

Kaunas Ferdinandas, nuotr. 1981, 1984-86

Kaunelienė S. 143

Kaupaitė Marija, nuotr. 1358

Kaupas Julius (Coppelius) 625, 2658,5496-97, 6940, 7845-47; apie jį 650,
3409, 6750; rec. 8353; premija 6471;nuotr. 7847

Kaupas Povilas, reprod. 4078-79; apie jį 3373, 3415

Kavaliauskas Česlovas, apie jį 1263

Kavaliūnaitė Jolita 5826, 6027

Kavaliūnas Jonas 41, 2504; apie jį 2510; nuotr. 63, 1489, 1927, 1939, 1984, 2013, 2321, 2618

Kavaliūnas Kazys 5989

Kavaliūnas Vacys 5218,6340,6640,6671, 6774, 7848; apie jį - rec. 8354-57; premijos 389, 6468, 6560; nuotr. 6468

Kavaliūnas Vincas 5971

Kavolienė Rita, apie ją - rec. 8147

Kavolis Vytautas Martynas, apie jį 603, 627, 714, 818, 1743, 1944, 2892, 6314, 6369; rec. 818, 6796, premijos 356, 364; nuotr. 81, 86, 2892

Kavoliukas Algimantas, nuotr. 2258

Kazakauskas Antanas, reprod. 4080

Kazakevičius Vytautas, apie jį 466; rec. 8184, 8468

Kazėnas Bronius, apie jį 5300

Kazimieras Jogailaitis, jo antspaudas 5050

Kazimieras, šventasis, apie jį 659, 1193, 1222-23, 1236, 1238, 1241, 1255, 1264, 1271, 1519, 1550, 1775, 3368-69, 5355, 8572, 8596, 8627, 8641, 8661; eil. 7212, 7243, 7334, 7376, 7439, 7492, 7568-69, 7716; aps. 7802; atvaizdai 1264, 3173, 3176-77, 3215, 3223, 3257, 3260-61, 3264, 3305, 3336-41, 3731, 3853, 3898, 3922,3942,4017,4132,4135,4138,4231, 4316, 4352, 4364, 4406-07, 4419, 4651, 4716,4719,4858,4869,4931,4949,5031, 5046, 5057-58

Kazys A. 2534

Kaziūnas V. 979-80

Kazlauskas Benediktas, apie jį 2562

Kazlauskas Bronis - žr. Kasias Bronis K

Kazlauskas Ignas, nuotr. 1820

Kazlauskas J. 2506

Kazlauskas Jeronimas 2506

Kazlauskas Jonas, apie jį 5644, 5653

Kazlauskas Vincas, nuotr. 6707

Kazlauskas-Jepsen Ivona, apie ją 3395

Kaziūnas V. 981-82

Kazokas L., apie jį 3377; nuotr. 3424

Kazokas Vincas 1625, 3586,5951,6026, 6341-42, 7343-49; apie jį 6378; rec. 8075; nuotr. 7349

Kazokienė Genovaitė 3349, 4255; premijos 352, 390; nuotr. 352

Keblienė Vitalija - žr. Bogutaitė-Keblienė Vitalija

Keblys Kęstutis 1755, 2740, 5498-99, 6660,6706,6855,7953; rec. 7975,8037, 8236, 8253, 8256, 8269-70, 8277, 8290, 8374, 8461-62; apie jį 1729; jam dedik. eil. 7626; nuotr. 73, 86, 6604

Kėdainis Juozas, reprod. 4081; apie jį 3377

Keynes John Maynard, apie jį 2406; nuotr. 2406

Kėkštas Juozas - Juozas Adomavičius 771, 4490, 5827-28, 5967, 6343, 7350-63; vert. 5334, 5904, 5974, 5999, 6070, 6096, 6104, 6147, 6149-50, 6152-55, 6157-59, 6161, 6195, 6222, 6224, 6247, 6258, 8862; apie jį 6338, 6343, 6392, 6401, 6751-53, 7363; rec. 8076-78; eil. 7619; jam dedik. eil. 7411; portr. 4499, 4506; nuotr. 6401, 6751, 6753, 7020, 7350, 7357, 7359, 7363, 8076

Kėkštas Jurgis, apie jį 5297

Kelbauskas Bronius, apie jį 5297; nuotr. 5301, 5312

Kelečius (Kelevičius) Jonas, reprod. 4082-83; apie jį 3389, 3409,4084,5537; nuotr. 4084, 5320

Keleras Julius 7112, 7364; apie jį 7364; nuotr. 7364

Kelertienė Violeta, rec. 8372; apie ją 6325; nuotr. 6754

Kelevičius Jonas - žr. Kelečius Jonas

Keliuotis Juozas 6755; apie jį 6755-57, 6759-60, 6966; rec. 8970; nuotr. 2621, 6756,6758, 6760

Kelmelis Ignotas Jonas, apie jį 1359-60; nuotr. 1359

Kemežys K[azys], apie jį 211

Kemėžis Mykolas G., leid. 1507

Kennan Georg, apie jį 8723, 8756

Kennedy John Fitzgerald, apie jį 1750, 5127

Kepalaitė Aldona, apie ją 5399; nuotr. 3423, 5399, 7015

Kepalaitė Elena, reprod. 4085-91; apie ją 3381, 3390, 3395, 3402, 4093-94; nuotr. 4092-93

Kepežinskas Rimvydas, apie jį 3382; rec. 8422

Kerbelis Vytautas 5180; nuotr. 5467

Kerelienė Irena, nuotr. 5471

Kerelis Albinas, apie jį 253; nuotr. 58, 61,85,2839,2843

Kerr Aldona (Ilona) - žr. Brazdžionienė-Kerr Aldona (Ilona)

Kersnauskas Eduardas, apie jį 1244; nuotr. 4317

Kersten Charles J., apie jį 8693, 8716

Kęstutis, didysis kunigaikštis, medalijonas 4029

Ketchum W.Q. 4654

Keturakis Andrius, apie jį 2444

Ketvirtis Antanas, apie jį 2858

Kevalaitytė-Visockienė Zita, apie ją 5228, 5275, 5295; nuotr. 5226

Kezys Algimantas 3395, 4424; rec. 5128; fotogr. 5095-5102; apie jį 1546, 1559,2388,5103; rec. 1546,2388,2713, 2717,8116

Kezys Romas, premija 360

Kėželis A., nuotr. 1938

Kiaulėnas Petras, reprod. 3040, 4095-4109; apie jį 253, 3397, 3041, 3415,
4110-12,4114-17; nuotr. 4110-13, 4117

Kiaulėnienė Vassia, reprod. 3040-3041;apie ją 2975

Kiaunė Jurgis, apie jį 2322

Kiburas J., apie jį - rec. 8203

Kidykas Jonas, fotogr. 5104

Kidisas R., nuotr. 5731

Kijauskas Gediminas 1753; apie jį 1244;nuotr. 296,419, 1244, 1361

Kijauskas Pijus, fotogr. 5105; apie jį 3395

Kilian Lukas, reprod. 3215-16; apie jį 3122

Kilimonytė (Lee) Rūta, nuotr. 5256

Kilius Povilas, nuotr. 421, 1985-88

Kymantaitė Kazimiera, nuotr. 5564

Kymantaitė Sofija - žr. Čiurlionienė-Kymantaitė Sofija

Kinčius V.R. 6345; apie jį 6319

King Martin Luther, apie jį 1578

Kinka Romas 7365

Kinkienė-Tallat-Kelpšaitė Janina, reprod. 4118-19

Kinsella D., apie jį 1225

Kireilis F., leid. 1559

Kirkilas Gediminas 1199

Kirša Faustas 6453, 6761, 6822, 7366-76, 7728; vert. 7119, 7402; apie jį 6334, 6431, 6761-62, 6764; rec. 8079-80; laiškas jam 6768; jam dedik. eil. 7037; premija 6475; jo kūrinio iliustr. 4749; portr. 4935; nuotr. 4733, 6761-63, 7005, 7009, 7366, 7373

Kisarauskas Vincas reprod. 4120-25; apie jį 3377, 4126; rec. 2725; portr. 4122

Kisarauskienė Saulė, reprod. 4127; apie ją 3377; jos ekslibrisas 4267

Kisielius Petras, apie jį 1865; nuotr. 737, 1822, 1853, 1938, 2004, 2019

Kisielius Romualdas 7377

Kisinas Izidorius, vert. 6226

Kiškis Antanas, nuotr. 5568

Kitkauskas Napalys, reprod. 3042; apie jį 3104

Kizevičius Kęstutis, apie jį 3395

Kiznis Jonas 5500, 6902

Kižytė Marijona, apie ją 2323; nuotr.
1818

KJK. 1578

KleePaul, reprod. 3217

Klein Yves, apie jį 3113

Kleinas Danielius, apie jį 3367

Kleinas Mečys, apie jį 2656

Kleiva K[azys], nuotr. 3425

Kleiza Vaclovas, nuotr. 85, 420, 1856,1926, 1988, 2140, 2230

Klemas V[ytautas] 62, 86, 2839

Klemka Vytautas, reprod. 4128; apie jį 3377

Kliauga Kazimieras, apie jį 2791

Klidzėjis Janis 6256

Klimas Antanas 144, 5585,5619-22, 5686,5720, 6823; rec. 5745, 5750,5755-56; apie jį 5653,5705, 8665; rec. 5740,5772; nuotr. 86, 336, 2324, 5704-05

Klimas Ignas Enochas, apie jį 2791-92

Klimas Paulius, premija 391; nuotr. 416

Klimas Petras 5990; apie jį 6966, 8738, 8840; laiškai jam 6960-61; nuotr. 8841

Klimas Ramūnas, apie jį 6376

Klimienė Bronė - žr. Mėginaitė-Klimienė Bronė

Kliorė Arvydas, nuotr. 59

Kmitas Jonas -žr. Urbanavičius Kazimieras

Knight John W., apie jį - rec. 8910

Knyševas P[avelas] I. - žr. Kučneris P[avelas] I.

Kodis Teodoras, apie jį 2789

Kogutaitė Katerina, nuotr. 5322, 5324

Kohaut Pavel, apie jį 5831

Kojelienė Elena, nuotr. 6707

Kojelienė Valentina, apie ją 5181

Kojelis Juozas (J.Kj.) 145, 360, 495, 512, 523,529,1200,1627,1832,1843-44,1886, 2173-82, 2507, 5235, 5622, 8782; rec. 2628; apie jį 486, 2146, 2202; nuotr. 6707

Kojelis Linas 2460; premija 392; nuotr. 1822, 2325

Koklys-Vaitkus Lydia, apie ją 3395

Koks E., reprod. 3218

Kokštas Jonas 6023, 6048

Kolakonis (v.n.), apie jį 3362

Kotakowski Leszek 6257; apie jį 676, 950

Kolba Zenonas, reprod. 4129-38; apie jį 1196, 3392, 3394, 3412, 4139-40; nuotr. 3417-40

Kolbaitė Dalia 4140, 4270, 4447, 4972; reprod. 4141-42

Kolyčius V. 1753

Kolumbas Kristupas, apie jį 6084

Kolupaila Steponas 4, 227, 2741, 2840-42, 8479, 8505; apie jį 2854-56, 2859;
nuotr. 227, 2855-56

Komotas (Kūnatas), kunigaikštis, apie jį 8570

Koncė Alfonsas 8617

Končius Ignas, apie jį 2705, 2781, 2969; nuotr. 2781

Končius Juozas B. 1892-93; apiejį 1363; nuotr. 1362-63

Kondratienė Skirmantė, rec. 8957, 8979

Kondrotas Saulius Tomas 7852; apie jį 6359, 6375

Konig Franz, apie jį 1505

Konradienė Marytė - žr. Jakavičiūtė-Conradienė Marytė

Kontrimaitė Marytė 2236

Kooning Willem, reprod. 3219

Kopernikas Mikalojus, apiejį 2744; portr. 2744

Korbel J., apie jį 8723

Kormendi E., reprod. 3220

Korsakaitė Ingrida 3357; apie ją 3357

Korsakaitė-Sutkuvienė Ada, reprod. 4143; apie ją 3390, 3410, 5228; rec. 2635, 8171, 8317, 8356, 8453; premija 360

Korsakas Kostas, apie jį 6324, 6331, 6836; rec. 2711, 5764, 7982, 8081

Korsakienė Halina, apie ją - rec. 7969

Koscialkovskis St. - žr. Zydram-Koscialkovskis S t.

Kossak J[uljusz], reprod. 3221

Kostelnickis Vladimiras, nuotr. 1305

Kostler Arthur, apiejį 5953; rec. 6274

Kostrovickis Vilhelmas Apolinaras - žr. Apollinaire Guillaume

Kostrzewski Jčzef, apie jį 8582

Kotryna, šventoji, atvaizdas 3334

Kova-Kovalskis Jonas, reprod. 3043-45; apiejį 2978, 3046; nuotr. 3046-47

Kovalenko L., rec. 6267

Kovalskis Jonas - žr. Kova-Kovalskis Jonas
Kozel Ina - žr. Skardytė-Kozel Ina

Kozulis Pranas 7378-81, 7853; apie jį - rec. 8082

Kralikauskas Juozas 146, 1568-70, 6346, 7854-55; rec. 5771; apie jį - rec. 8358-66; premijos 6477,6564-66; nuotr. 6562-63, 8362, 8365

Krameris R., nuotr. 5580 Krasauskaitė M [arija], vert. 2423

Krasauskaitė-Dragunavičienė Gražina, apie ją 3402, 3414

Krasauskas Edvardas, reprod. 4147-50; apie jį - rec. 9025

Krasauskas Rapolas 42,1201, 8822; rec. 8921, 8923, 8980, 8998; apie jį 8618; rec. 8908

Krasauskas Stasys, reprod. 4151; apie jį 3377

Krasauskienė G.-žr. Mičiulytė-Krasaus-kienė G.

Krasnickaitė Monika - žr. Liulevičienė-Krasnickaitė Monika

Krasnickas Jurgis, apie jį 6765-66; nuotr. 1873, 1885

Krasnovas Aleksandras 2237, 2244; apie jį 290, 6320; nuotr. 7011

Kratina K.G., reprod. 3222

Kraucevičiūtė-Gruzdeff Leeka, apie ją 3395

Kraujiete Aina 6137

Kregždys Juozas, nuotr. 535

Kreivėnas Juozas, apie jį 5400; premija 360; nuotr. 282, 5255, 5470

Kreutzfeld Johann Gottlieb, apie jį 2680

Krėvė-Mickevičius Vincas 6767-68, 8717, 7856-57; apie jį 5493, 5519, 5605, 6309, 6313, 6328, 6340, 6342, 6367, 6767-83, 6786-87, 6962; rec. 8367-69; jo premija 6477, 6479, 6498, 6566, 6590, 6597, 6603, 6612, 6617; jo kūrinio iliustr. 3762; portr. 3439, 4807; nuotr. 2616, 5564, 6771, 6774, 6777, 6784-85, 7022

Krėvienė Marija, nuotr. 6784

Kriaučeliūnas Eugenijus, jo vardo premija374, 391-92, 394,403, 412,416

Kriaučeliūnas Juozas 3358

Kriaučiūnas Petras, apie jį 2660, 6793

Kriaučiūnas Romualdas 111, 627, 841-42, 1753,2119-20,2461,2472,2548; rec. 804, 2830-31; nuotr. 1851

Kriaučiūnienė Marija, nuotr. 162

Kriaučiūnienė Rožė - žr. Šukytė-Kriaučiūnienė Rožė Krick Hertha, apie ją 5753-56

Kridl Manfred 5975

Krikščiūnas Christian William, apie jį 2792; nuotr. 2792

Krikščiūnas Jurgis, apie jį 2869

Krikščiūnas M. 2558

Krikščiūnas Romualdas, apie jį 1160, 1221; nuotr. 1492, 1494

Kripkauskienė Monika, apie ją 5181

Kriščiukaitis Kazys 2991-93

Krištanavičius Br. 2558
Krištolaitytė Vida 4973; reprod. 4152-57; apie ją 3380, 3390, 3395, 3402, 3409,
3412, 4158; rec. 8026; nuotr. 4158-59

Krištopaitė Danutė, apie ją 2706

Kritzwiser K. 4654

Krivickas Alfonsas, reprod. 4160-61; apie jį 4162

Krivickas D [omas], nuotr. 71, 74

Krivickienė-Gustaitytė Gražina, apie ją 2724; nuotr. 7

Krukonis Perkūnas, nuotr. 73

Kruminas Juozas 7382; apie jį 6788, 8378-79; rec. 7965, 8370

Kruminienė-Gabienė Nelė - žr. Mazalaitė-Krurninienė-Gabienė Nelė

Kruopas Jonas, apie jį - rec. 5760

Krupavičius Mykolas 269, 5887, 8618, 8783, 8874; apie jį 627, 1364-70, 1520; rec. 8972; portr. 4793; nuotr. 76, 284, 1365-66,1368-71,1520,1818,1981,3422 Krušas Mykolas, apie jį 1889

Kubbos Eva, reprod. 4163-64* apie ją 3389; rec. 8322

Kubertavičienė Antanina - žr. Vainiūnaitė-Kubertavičienė Antanina

Kubilinskas Kostas, apie jį 6324, 6789
Kubiliūnas P[etras], apie jį 8771

Kubilius Jonas, apiejį 2782; rec. 2625; nuotr. 2782

Kubilius Juozas 6682; rec. 7982

Kubilius Saulius 7384; apiejį 7384; rec. 8185; premija 361; nuotr. 7384

Kubilius Vytautas, apiejį 6400; rec. 7988

Kuchowicz Zbigniew 8862

Kučas Antanas [grafika], reprod. 4165

Kučas Antanas (A.Gervydas) [istorija] 228,1398,1459,1543, 2393, 2508, 8543, 8821, 8854; rec. 1510, 8564, 8935, 8946, 8968, 9000, 9031; apiejį 1448, 1521, 2396, 8842, 8844; rec. 8902, 8973-75; nuotr. 228, 8843-44

Kučėnienė Dalia 3396, 5884, 7385-87, apie ją 5201; nuotr. 64, 1988, 5226

Kučienė R., nuotr. 1988 Kučingis Jonas, apie jį 1372-73, 3015; nuotr. 1372-73

Kučinskas A[ntanas], nuotr. 1873

Kučiūnas Aleksandras 5288, 5339, 5341,5380, 5438; apiejį 5177, 5266-68, 5270-
71, 5273, 5275, 5277-80, 5284, 5291;premija 361; nuotr. 5307

Kučneris (Knyševas) P.L, apie jį - rec.8566

Kudabienė Elena - žr. Dauguvietytė -Kudabienė Elena

Kudirka Feliksas, apie jį - rec. 346

Kudirka Juozas, apie jį 2707

Kudirka J[ustinas], nuotr. 5254-55

Kudirka Simas, apiejį 1816, 2190, 2217, 2326-27; eil. 7096; jo ekslibrisas 4539; nuotr. 2328

Kudirka Vincas, apiejį 5401, 5508, 5706, 6366, 6790-91, 6793-96, 7736; nuotr. 5706, 6792, 8900

Kudirkaitė Agnietė - žr. Grigaitienė (Kudirkaitė) Agnietė

Kudirkaitė Emilija - žr. Lietuvininkienė (Kudirkaitė) Emilija

Kudokas Stasys, reprod. 3048-52; apie jį 253, 1146, 1244, 2978, 3054-55; nuotr. 3053

Kudzynowski Czesfaw, apie jį 5591

Kudžma Kęst., apiejį 864; nuotr. 1329

Kukta Juozapas, nuotr. 1490

Kukulas Valdemaras, apiejį 6315

Kulakauskas Telesforas, reprod. 4166

Kulbakas Moišė 6228

Kulbokas Vladas 5829, 6737, 6824,6879; rec. 300, 6737, 7967, 7978-79,
8142, 8165, 8193, 8230, 8233, 8257-59,8261, 8179, 8303,8306-07, 8347, 8355-
56, 8377, 8391, 8397-98, 8434, 8436,8440, 8458; vert. 6017; apiejį - rec.
7970-71; nuotr. 77

Kulbokienė VĮeronika], nuotr. 77

Kulys Jokūbas, apie jį 2790

Kuliukas Algis-Vincas, premija 394

Kulpa-Kulpavičius Alfredas - žr.

Kulpavičius Alfredas

Kulpavičienė Nora, reprod. 4167

Kulpavičius Alfredas 2994, 3229; reprod. 3056-65; rec. 345; apiejį 253,
1146, 2978-79, 3067; nuotr. 3066

Kulvietis Abraomas, apie jį 8649

Kulvietis Eugenijus (Gentvila), apie jį 3408, 4168

Kun. E.P. 435, 2536

Kūnatas - žr. Komotas (Kūnatas)

Kungys Arnoldas, nuotr. 5568

Kuodis Edmundas, apiejį 5172

Kuolas Almis 2549

Kuolienė A., nuotr. 1868

Kuolienė Danguolė - žr. Stončiūtė-Kuolienė Danguolė

Kuosa-Aleksandriškis Jonas - žr. Aistis Jonas

Kuprevičius Andrius, apiejį 5162, 5203, 5402-04; premijos 359, 368; portr. 4380; nuotr. 420, 5403

Kuprys Jonas, apiejį - rec. 8185

Kuprys Vincentas, apiejį 5172

Kuraitė J., nuotr. 1919, 1932

Kuraitis Dan. 18

Kuraitis Pranas, apiejį 733-34; faks. 733; nuotr. 733, 1850, 2620

Kurauskas Algirdas, reprod. 4169-72; apiejį 810, 3386, 3394, 3415, 3485, 4173; rec. 818, 8101, 8351

Kurnatauskas Konstantinas, nuotr. 2616

Kuršaitė-Budrienė Milda - žr. Budrienė (Budrys) Milda

Kuršaitis Aleksandras, apie jį - rec.5753-56; nuotr. 5754

Kuršaitis Arminas, apie jį - rec. 5753-56

Kuršaitis Friderikas, apie jį 5606

Kuršys Tomas - Tomonis Mindaugas 7388; apie jį 6945

Kutkus Aleksandras, apie jį 5405

Kutkus Kristina - žr. Montvidas Kutkus Kristina

Kutkus Vytautas, nuotr. 419, 1919, 1927, 1932, 1985, 1987, 2329

Kutkuvienė Jadvyga - žr. Vencevičiūtė-Kutkuvienė Jadvyga

Kutra Jonas 18

Kutz M. - žr. Mondeikaitė-Kutz M.

Kuzmickas Bronius, apie jį 817; nuotr. 2254

Kuzmickis Jonas (Jonas Gailius), apie jį - rec. 8297

Kuzminskis Jonas, reprod. 4174

Kvaraciejus Joseph, apie jį 2792

Kvedaras Pranas, nuotr. 1959, 7021

Kvietienė Stefa B., reprod. 4175-77

Kvietys V. 6849

Kvietytė-Young Jonė, reprod. 4178; apie ją 3395

Kvietkauskaitė Marika, apie ją 8194

Kviklys Bronius (K.Pelėkis), apie jį 54, 331-34, 3018; rec. 344-47, 8955, 8999; premijos 361, 395-96; nuotr. 332, 344, 346
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai