Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
L PDF Spausdinti El. paštas
L.A. - žr. Andriekus Leonardas

L.D. - žr. Dambriūnas Leonardas

L.D-as - žr. Dambriūnas Leonardas

L.G. 1992, 2570, 6479

L.M. [Leonas Miškinis] - žr. Nyka-Niliūnas Alfonsas

L.R., rec. 8205 L.Š. 1846

L.Urv. - žr. Girnius Juozas

Labanauskaitė Ona (O.Lbn.) 1992; nuotr. 1936

Labanauskas Povilas, nuotr. 1821

Labukas-Matulaitis Juozas 1162; apie jį 1374; nuotr. 1374

Labutis J. 1202-03, 1629

Ladyga J., reprod. 3068

Lagerkvist Par 6202; apie jį 5954-55; nuotr. 5954

Laigonaitė Adelė,apie ją 5644; rec. 5758

Laikūnas Aleksas, apie jį 2330; nuotr. 1820, 1847,8895

Laikūnas J. 3115

Landsbergienė Gražina, nuotr. 5471

Landsbergis Algirdas (Scrib., Spectator, J.Žemkalnis, Jeronimas Žemkalnis) 5476, 5786, 5891, 6001, 6347-49, 6631, 6880, 6978, 7389-90, 7729-34, 7858-59; rec. 6272,6279,6287,8025, 8065,8110,8215-16,8221,8224,8247-50,8299,8373,8385, 8389; vert. 8273; apie jį 254, 5501, 5507, 5509,5517,5569,5578,5791,5797,6314, 6330, 6338, 6386, 6798-99, 7390; rec. 8208-12, 8273, 8371-72, 8467; premijos 352, 365, 6467-69; nuotr. 352, 365, 419, 5119, 6569, 6797, 7008, 7010-11, 7390, 7859, 8208, 8210, 8372

Landsbergis Gabrielius (vyresn.), nuotr. 8900

Landsbergis Vytautas 2238; nuotr. 85, 2253-57

Landsbergis-Žemkalnis Vytautas, apie jį 2978; nuotr. 8899

Landžius Joseph V., apie jį 2791; nuotr. 2791

Langaesser Elisabeth, apie ją 5956

Laniauskaitė Janina, apie ją 2726

Laniauskas Rimas, reprod. 4179-80; nuotr. 1851

Lankauskas Romualdas 7860; reprod. 4181-84; apie jį 5791, 6856; rec. 8373-74; nuotr. 7011, 7860

Lanskoronskis J[uozas], jam dedik. eil. 7227

Lapė Pranas 3359, 4112; reprod. 4185-9 \\ apie jį 3381, 3402, 3409, 3414; rec, 8021,8065,8085,8930,8939; nuotr. 3359,3421, 4194

Lapinskas Darius 5142,5393; apie jį 5186, 5204,5262,5269,5286,5288,5317, 5346, 5407-10, 5498, 5517; premijos 364, 397; nuotr. 5142, 5406-07, 5434

Lapšys Kęstutis, reprod. 4195

Lastauskienė Marija - Lazdynų Pelėda, apie ją 6800; nuotr. 6800

Lašas Vladas, nuotr. 2616, 2624

Laucevičiūtė Aleksandra 3397; apie ją 3386

Laucius S [tašys], apie jį 254

Laučka Juozas B (J.B.Lčk., Juozas Lišva) 734, 985, 1632, 1758, 1869, 2366, 2445, 6018, 8546, 8718-23, 8796; rec. 8903, 8985, 9029; apiejį 2332-33; nuotr. 985, 2331, 2333

Laučkutė Laima, apie ją 3357

Laukaitis Juozas, apie jį 5707

Lauras Michele, reprod. 3223

Laurinaitienė L, apie ją 3380

Laurinavičius Povilas, apie jį 6385

Lawrynowicz Zygmunt 6150

Lazauskas G[rožvydas], nuotr. 58, 85

Lazauskas Justinas, apiejį 817

Lazdinis S[tasys], nuotr. 86, 1847, 2230

Lazdynų Pelėda - žr. Lastauskienė Marija

Lebedys Jurgis, apiejį 317, 6801; rec. 5757; jo ekslibrisas 4123; nuotr. 6801

Lee Stanistew Jerzy 6258

Lederer W., apie jį 853

Lee-Kilimonytė Rūta - žr. Kilimonytė Rūta

Le Fort Gertrūda von 6216; apie ją 5957

Leibniz Gottfried Wilhelm, apie jį 784

Leibovičius Hiršas, apie jį 3366

Leimonas Juozas, nuotr. 1850,1873, 2334, 2621

Lelis Felicijonas, nuotr. 1375

Lelis Petras 1961; apiejį - rec. 8976, nuotr.1960

Lembergas A. - žr. Čeginskas Kajetonas J.

Lembertas Pranas, apiejį 6802; nuotr. 6802

Lemešytė A., nuotr. 5576

Lemešytė Marija, nuotr. 5578

Lendraitis L., nuotr. 337

Leninas Vladimiras, apie jį 8562

Lenkauskas E., nuotr. 86, 1926

Lenkauskienė Milda 292, 2011; nuotr. 85, 292, 1985, 1987, 2230, 6604

Leonardo da Vinci, reprod. 3224-28; apiejį 3229

Leonas Didysis, popiežius, apiejį 1090

Leonas Petras, nuotr. 2616, 2622

Leoncavallo Ruggero, apie jį 5296

Leonhard Wolfgang, apiejį 1701, 8725

Leopardi Giacomo 6120

Lesevičiūtė B., nuotr. 247

Leskaitis (Leskauskas) Stasys - žr. Ivoškis Stasys

Leškienė (Totilaitė) Jina, reprod. 4196

Lėtas Leonas - Vytautas Adamkevičius 7391-92; apiejį 6386; rec. 8063, 8467; premijos 6570-71, nuotr. 7010-11

Lewis C.S., apiejį 1522

Liaugminas Albinas 628

Liberts Lūdolfs, reprod. 3230-33

Ličkutė-Jusionienė Aldona, reprod. 4197

Liebeneiner W. 5477

Liepa Stasys, apie jį 5411

Liepinis A. 532

Liepinis Juozas 427,629,1634-36,1701, 5830-31; rec. 7986

Lietuvininkienė (Kudirkaitė) Emilija, apie ją 6795; nuotr. 6792

Likas Vincas, nuotr. 3418

Lileikis A., nuotr. 337

Lima Jorge de 6084

Limbaitė-Andrašiūnienė Veronika 1304

Lindė-Dobilas Julijonas, apiejį 6803,6966; nuotr. 6803

Lindstrom Diana-Teresė, jai dedik. eil. 7534

Lingaila A. - žr. Musteikis Antanas

Lingis Juozas (J.Ls.) 149, 2462, 2660, 5832-37,5878, 5935,5948, 5955, 6042, 6051, 8480, 8547; rec. 2720-21, 3102, 5734; vert. 6202, 6255; apie jį 2073, 5653; rec. 8989; nuotr. 2621

Liniauskienė Bronė, apie ją 6315

Lin-Yutang, apie jį 5958

Linkevičiūtė Nerija, apie ją 5179, 5202,5290; nuotr. 5322

Lynn Elvyn, portr. 4253

Liobytė Aldona, apie ją 6349

Liogys St. 150

Liolis Jonas, reprod. 4198

Liorentas J., nuotr. 1981

Lipaitė Lirija, reprod. 4199-4200

Lipchitz Jacąues, reprod. 3234; apie jį 3267

Lipčienė Uršulė, nuotr. 6792

Lipčius St, nuotr. 1873

Lipčiūtė-Augienė Danutė, vert. 4114; nuotr. 7001

Lipčiūtė-Gečienė Julija 6825

Lipčiūtė-Manelienė Nijolė, nuotr. 6792

Lipniūnas Alfonsas, apie jį 1376; nuotr. 1376

Lipskis Antanas, apie jį - rec. 8084

Lisenka L, apie jį 2730

Lisle Leonte de 6188

Lišva Juozas - žr. Laučka Juozas B.

Litas Vladas - Literskis Vladas 2742-43;apie jį - rec. 8980

Liuima Antanas 1325; apie jį 1378; rec. 93-7; nuotr. 60, 79, 1377, 2254

Liulevičienė Aušra (A.L.) 536, 1753, 5504, 5533, 5792-93, 5937, 5952, 6056, 6060, 6359; rec. 820, 826, 6269, 6280, 8194, 8404; vert. 5475, 6141; nuotr. 73

Liulevičienė-Krasnickaitė Monika, apie ją 6385

Liulevičius Arūnas (A.L.) 987-89, 2121, 2463-64, 2472, 2552; apie jį 54

Liulevičius Vincentas 230, 272-73,1304, 1762, 2433, 2439, 2553, 6766, 8621-24; rec. 7983; apie jį 2441, 8845-46; rec. 2632, 6765, 8979, 8985; nuotr. 282, 8845-46

Liūne Sutema - žr. Sutema Liūne

Liustikaitė Janina, nuotr. 8897

Liuther Martin, apie jį 990, 971, portr. 3166

Liutikas Česlovas, apie jį 2335

Liutkevičius O., apie jį 1770

Liutkus Viktoras, apie jį 3357

Llor Miguel, apie jį 5822

Ločeris Laimis, reprod. 4201-02; nuotr.4203

Lodeizen Hans 6166

Loynaz Dulce Maria 6134

Lojola Ignacas - žr. Ignacas Lojolą

Lombardi P., apie jį 956

Lonergan Bernard, apie jį 785; nuotr. 785

Longfellow Henry W. 6128

Lorca Federico Garcia 6112; apie jį 5820

Losskij Nikolaj, apie jį 786

Lossowski Piotr, apie jį - rec. 8986-87

Loveman Amy 314

Lozoraitienė Vincenta, apie ją 2336

Lozoraitis Motiejus, nuotr. 8900

Lozoraitis Stasys (jaun.) 2184; nuotr. 58

Lozoraitis Stasys (vyresn.) 8548, 8695, 8728, 8786; apie jį 8682, 8738, 8847,
8849; nuotr. 6711, 8847-49

Lubinas Bronius, apie jį 1379

Luca de, laiškas jam 6973

Lucas Polė - žr. Tendžiulytė-Lucas Polė

Luce Nina 6799

Luik A., nuotr. 2228

Lukas Raimundas 1208

Lukas Vincas, apie jį 2388

Lukasievičius Jonas, apie jį 865

Lukaševičius Henrikas, apie jį 2397; rec.8375

Lukaševičius Petras, apie jį 2877; nuotr. 2020

Lukauskaitė Ona 7393

Lukauskaitė-Jasaitienė Sofija, apie ją 2298; nuotr. 2298

Lukošienė J., apie ją 3392

Lukošiūnaitė Dalia, apie ją - rec. 8145

Lukošiūnas Romualdas - žr. Girnius Juozas

Lukša Juozas - žr. Daumantas Juozas

Lukšys (Burke) William A., apie jį 2791

Lukšytė Agnė, apie ją - rec. 8376

Lukštaitė Eleonora - žr. Marčiulionienė Eleonora

Luomonas P.G., apie jį 2791

Lūšys Stasys, nuotr. 1329
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai