Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
S PDF Spausdinti El. paštas
S., rec. 8947

S.A. 1614

S.A-tis 106; rec. 1700

S.C.5190, 5287

S.D. 834

S.G. 253

SJ. 1711

S.K. 4882

S.K.R. - žr. Girnius Juozas

S.L. 6461, 7989; rec. 8198

S.M. 2185, 5532

S.P. 6035, 6058, 6320; rec. 8400

S-s. 2041, 8698

S.S už. - žr. Sužiedėlis Simas

S.Z. 1078

S.Ž. 5519

St.S. - žr. Santvaras Stasys

Saaring Rudolf J.V., reprod. 3293

Saarniit J., apie jį - rec. 5771

Sabaliauskas Adolfas (Žalia Rūta), apie jį 1436

Sabaliauskas Algirdas, apie jį 5644

Sabalis Antanas 8790

Sabaliūnas Leonas 239; apie jį - rec. 9016, 9020; nuotr. 239

Sabas Juozas, nuotr. 1454

Sabataitis G., nuotr. 2137

Sabdto Ernesto, apie jį 5806

Sacharovas Andriejus 1662; apie jį 3, 1610-11; nuotr. 1610-11

Sachs NeUy 6203

Sadūnaitė-Sealey Danguolė 5881, 7538-57; apie ją 6316; rec. 8129-33; premija 6599; nuotr. 3423, 6904, 7546, 7550, 7556, 8132-33

Sadūnienė-Vaitaitytė Adelė, apie ją 2600

Sagienė Aleksandra, apie ją 5232; premijos 352,408; nuotr. 352,408,5232

Sagys Liudas, apie jį 5232; premijos 352, 408; nuotr. 352, 408, 5232

Sagner Otto, leid. 5735-36

Saja Kazys, apiejį 6296, 6329, 6330-31, 6349, 5506, 6905; rec. 8221; nuotr. 6905

Sakadolskienė Emilija, nuotr. 5468

Sakalaitė Ramunė, apie ją 8194

Sakalas Jonas, apie jį 6906

Sakalas T., rec. 8200

Sakalas Vytas, apie jį 3395

Sakalauskaitė B., nuotr. 1957

Sakalauskaitė D., apie ją 3392, 3394

Sakalauskaitė-Pocienė Ieva, reprod. 4434; apie ją 3360, 4435

Sakalauskas V., nuotr. 5569

Sakas (Sakevičius) Jonas 501, 1065; apie jį 486; nuotr. 473, 486

Salatka Kazimieras (Charles) 1204; apie jį 1437; nuotr. 1437

Saldukienė Birutė 2765

Salienė Sofija, nuotr. 5715-16

Salikas Edmondas, apie jį 3395

Salikas Rūta, apie ją 3395

Salinas Pedro 6115; apiejį 5820

Salins Gunars 6139-41

Salys Antanas 2015, 5647, 5714; apie jį 5714, 5717-19, 8644; rec. 91, 5782-83;
nuotr. 67, 69, 72, 2018, 2621, 5714-18,5732

Samanis A., rec. 8961

Samaniutė-Otrębska Elena, apie ją 5591

Samogita P. 6994

Samuelson Paul Anthony, apie jį 2407

Samulionis Algis, apie jį 7988

Samuolis Antanas, reprod. 4498; nuotr. 3424

Sandanavičius Mečislovas 6839

Sandburg Kari, 6130; nuotr. 6130

Santagata A.G., reprod. 3294

Santvaras Stasys (St.S.) 1244, 5193, 5290, 5346, 5360-61, 5375, 5388, 5410, 5447, 6296, 6759, 6958, 7558-69; rec. 7997, 8057, 8107; vert. 6123-24; apiejį 5271, 5370, 6334, 6357, 6907-10, 6912, 7565; rec. 8134-38; eil. 7292; premija 6601; portr. 4936, 4946, 4953; nuotr. 337, 6600, 6907, 6909, 6911, 7560-61, 7563, 7565-67

Sapiega Kazimieras, apie jį 8222

Sapiega Povilas, portr. 5054

Sarbievijus Motiejus Kazimieras, apie jį 8647

Sarpalius Jonas, apiejį 2791

Sarraute Nathalie, apie ją 5867

Sartre Jean Paul, apie jį 6028

Sauerveinas Jurgis, apie jį 5606

Sauka Leonardas, apie jį - rec. 2711

Saulages Pierre, apie jį 3113

Saulaitė (Saulaitytė)-Stankuvienė (Stankus) Marija Jurgita 2086, 6401, 6418, 7570-73; rec. 6266, 8004, 8020, 8033, 8042-43,8071,8085,8104-05,8172,8175-76,8180,8185,8211,8251-52,8264,8291, 8336, 8366, 8456; leid. 8140; apie ją 2073, 6420; rec. 8139-41

Saulaitienė O[na], apie ją - rec. 9025

Saulaitis Antanas 1784, 2126-29; apiejį 1438, 1753, 2039, 2353; rec. 2038; nuotr. 417, 1438, 2039

Saulaitytė Marija Jurgita - žr. Saulaitė (Saulaitytė)- Stankuvienė (Stankus) Marija Jurgita

Saulius Mykolas, apiejį 5429; nuotr. 5379, 5429

Saulius R.K. - žr. Girnius Juozas

Saulius Vytautas, apie jį 2354, 3485; rec. 8088; leid. 8108, 8110, 8117-20; nuotr. 2354

Saurimas Julius, nuotr. 5226, 5321

Savasis J. - žr. Vaišnora Juozas

Savickas Augustinas, reprod. 4499-4502

Savickis Jurgis 7905-06; apie 6913-15; rec. 8421; portr. 3908; nuotr. 6913, 7905, 8894

Savulionis Juozas, nuotr. 8896

Scadron Christopher F. 3700

Scammelis Michaelis 5796

Schaper Edzard, apie jį 6029; nuotr. 6029

Scharnus Jonas - žr. Šernius-Scharnus Jonas

Scheler Max, apiejį 671, 674; nuotr. 674

Scherer Maurice 4114

Scheu Verner, apiejį - rec. 6283

Schields T.W., reprod. 3295

Schiller Friedrich von 6221; apiejį 6044

Schleicher August, apie jį 5606

Schmalstieg William R. 5719; rec. 5751,5763; apiejį 5644; rec. 5737, 5740, 5772-
73; nuotr. 67,72, 86

Schmidt Augusto Federico 6089

Schmidtas J[ohannes], apie jį 5606

Schmittlein Raymond, apie jį - rec. 5774, 6277; jo ekslibrisas 3901

Schnederhohn H., jo eklibsisas 3901

Schneider Rolf, apie jį 5831

Schonberg Arnold, apiejį 5153

Schoningh F., leid. 6891

Schrodinger Ervin, apie jį 2759

Schulz Daniel, reprod. 3296

Schweitzer Albert, apie jį 796; nuotr. 796

Serib. - žr. Landsbergis Algirdas

Sealey Danguolė - žr. Sadūnaitė Danguolė

Sealey Raphael 196, 2472,8556-57; apie jį - rec. 8369,8982

Sedovas V.V., apiejį 8644

Seteris Giorgios, apie jį 6030

Seifert Jaroslav, apie jį 6031

Seirijis Vytautas 5708

Selenis Robertas, nuotr. 1927, 2615

Semaška Edvardas, nuotr. 1488

Semionovas P., apie jį 3268

Sena Jorge de 6181

Senauskas Jonas, apie jį 2355; nuotr. 1872, 2355

Seneka, apiejį 797; skulptūra 797

Senghor Leopold Sedar 6201; apie jį 6032; nuotr. 6201

Senkus F., nuotr. 2020

Senkus J[uozas], nuotr. 2621, 8899

Senkus Kazimieras 1245, 5195; apie jį 5187

Senkuvienė E., nuotr. 1959

Senn Alfred, apiejį 5606, 5653, 5720-22, 6325; rec. 5775, 5782-83, 8796; nuotr. 5720-22

Senn Alfred Erich, apie jį - rec. 9017

Serapinas Rapolas 2889, 6986

Sereikis Jonas, apiejį 6916; nuotr. 6916, 7014, 7021

Serna Ramon Gomez de, apiejį 5822

Severini G[ino], reprod. 3297-98 Sh.Hol., rec. 8237

Shakespeare VVilliam 6068, 6235-36; apiejį 5856, 6043, 6236; jo kūrinių iliustr. 3639, 3902, 3905, 3923, 4127, 4151

Shaw Georgės Bernard, apie jį 6033

Sheehan E.R.F., apiejį 916

Shotas Bruno, nuotr. 1938

Shuteriąi Dimiter, apie jį 2638

Sibelius Jean, apiejį 5154

Sidabraitė Alė - žr. Žalinkevičaitė-Petrauskienė Elena

Sideravičius Kazimieras 197

Sidzikauskas Vaclovas 8744-45; nuotr. 1823, 2137, 2227, 2230, 3422, 5119, 8745, 8897-98

Sietynas Andrius - žr. Nyka Niliūnas Alfonsas

Sieversas Eduardas, nuotr. 5732

Signac P[aul], reprod. 3299

Silveira Tasso da, apiejį 5819

Silverman Jūratė - žr. Bitgelis-Silverman Jūratė

Simaitis K., nuotr. 2615

Simanavichus (Simanavichus) Laima -žr. Simanavičius Laima

Simanavičius Augustinas, apiejį 1146; nuotr. 1146, 1439, 1486, 1495

Simanavičius Jonas R., apie jį 2356; nuotr. 1960, 2230

Simanavičius Laima, reprod. 4503; apie ją 3395

Simanis Vitauts, reprod. 3300

Simankevičienė D., apie ją 211

Simankevičius Viktoras, reprod. 4504-15; apiejį 3403, 4516; rec. 5762, 8051, 8176-77; nuotr. 4516

Simenon Georgės, apie jį 6034

Simmons R.J., nuotr. 2228

Simon Claude 5849; apiejį 5816, 5849, 6035

Simonaitis Erdmonas 461, 8746; apiejį 2357; nuotr. 1823, 2054, 8898

Simonaitytė Ieva, apie ją 6917; nuotr. 6917

Simonaitytė-Gaižiūnienė Audronė, apie ją 5299, 5430

Sims Marija - žr. Černeckytė-Sims Marija

Simutis Anicetas, nuotr. 1932, 2358,7016,7010-11

Sinclaire Upton, apie jį 6036

Singer Isaak Bashevis, apiejį 6037; nuotr. 6037

Singer Michael, reprod. 3301

Sinius Julius, apie jį 5431

Siparis Juozas, nuotr. 5572

Sipavičius F., nuotr. 5326

Sirutienė Gražutė - žr. Šlapelytė-Sirutienė Gražutė

Sirutytė-Čepėnienė Albina, apie ją - rec. 8924

Sirvydas Konstantinas, apiejį 5723-25; portr. 5724; jo ekslibrisas 4123

Sito Jerzy S. 6157-58 sk. 6350 Sk., rec. 7973

Skadauskas Jonas, apiejį 2791

Skaistgiris Rimantas, apie jį 832

Skandinavas (v.n.) 198

Skardytė-Kozel Ina, apie ją 3390

Skardžius Pranas (P. S.)280, 2586, 5587-88, 5648-67, 5679-80, 5692-94, 5698, 5702, 5707, 5726, 6781-82; rec. 5736, 5738, 5742, 5744, 5747, 5759, 5764-65, 5768-69, 5772-73, 5779; apiejį 5605, 5647, 5726-29; rec. 2724,5776-77; nuotr. 5564, 5726-29, 5732, 7022

Skarga Petras, portr. 5053

Skinner Bferkus] FĮrederik], apie jį 852

Skipitis Rapolas, apiejį 2447; rec. 9018-19; nuotr. 2446-47

Skirienė Bronė, nuotr. 6707

Skirius Antanas, nuotr. 6707

Skirka Antanas, apie jį 6918

Skirutytė Aldona, reprod. 4517-19

Šklėrius Kajetonas, reprod. 4520-25; apie jį 4526

Skliutauskaitė Ada, reprod. 4527

Skridulis A[ntanas] 240; nuotr. 5470

Skripka Vytautas, vert. 6198

Skrupskeliene Alina (A.S., Al.S.) 697, 802,1067-68,1664-67,1858,2566, 2807, 5196, 5480,5852, 5913, 5919, 8499; vert. 1012, 1694; apie ją 7973; nuotr. 6919

Skrupskelis Ignas, apiejį 526, 2360, 2566; rec. 6284; nuotr. 2350-60, 2614, 6284

Skrupskelis Kęstutis (K.Skr.) 698-702, 730, 743, 777, 782, 787, 2472; rec. 301,
817, 832-34, 836, 1557, 8959; apiejį 700, 709; nuotr. 73, 744

Skrupskelytė Viktorija 1875, 2472, 5917, 6648, 6753, 6882-83; rec. 7987, 7996, 8117, 8139, 8141, 8152, 8450; apie ją 2087; nuotr. 86, 6920

Skučaitė Ramutė, apie ją 6316

Skujeniekaitė M., nuotr. 5560

Skujeniekas E[milis], nuotr. 7012

Skuodaitė Audronė, reprod. 4528-29;apie ją 3409, 3412, 4530

Skuodienė-Šarkiūnaitė Irena 2767

Skuodis Vytautas 462

Skuodytė Daiva 293

Skupas (Cooper) Antanas, reprod. 4531; apiejį 3392, 3410

Skvireckas Juozapas 1246, 1440; apiejį 300, 1231,1440-41,1443-44, 1535, 1554, 1811; jo ekslibrisas 4831; nuotr. 1441-44, 1490, 1497

Sladkevičius Vincentas 1247; apie jį 1160, 1221; jo herbas 5060; nuotr. 1445, 1492, 1494

Slavėnas Julius, rec. 320; apie jį 2086; nuotr. 73

Slavėnas Juozas 1248

Slavėnas Paulius, apie jį 2562

Slavėnienė Marija Gražina 5853, 5908; rec. 8192, 8934; apie ją 8714; rec. 8903

Slavėnienė-Mykolaitytė Marija Magdalena 6858-59, 6876; apie ją 6352; rec. 8142

Slavinskas E., nuotr. 5221

Slavov Anton, rec. 8208; nuotr. 6038

Slenytė Audrė, nuotr. 1976

Sleževičius Mykolas, apiejį 8311, 8868

Slipyj Josephus, apie jį - rec. 8993

Sližys J[okūbas], nuotr. 2843

Sližys Pranas, nuotr. 1872

Stowacki Juliusz 6159

Sluckaitė-Jurašienė Aušra Marija (Marija A.Rasa) 2362, 7739; apie ją 5530

Sluckis Mykolas, apie jį 290, 6326; rec. 8422, 8471

Smailytė Anastazija, reprod. 4532-34

Smakauskis Vincentas, reprod. 4535

Smal-Stocki Roman, apiejį 1704

Smalinskienė Stasė, reprod. 4536; apie ją 3390

Smetona Antanas [istorija] 8747; apie jį 6416, 8699, 8859, 8869-70; rec. 9020; laiškas jam 8750; nuotr. 68, 8747

Smetona Antanas [muzika], apiejį 5432; nuotr. 5432

Smetona Vytautas, apie jį 5201

Smiddy Vilius, nuotr. 7016

Smilga Aleksas, nuotr. 5221

Smilgaitė Marija 5493, 5517

Smolinskas Albinas, nuotr. 5307

Smolinskienė R., nuotr. 5307

Smuglevičius Juozas, reprod. 4538

Smuglevičius Pranciškus, apie jį 3312

Snaigė J. 7577

Snikere Velta 6142

Snoek Paul 6077

Soblys Vytautas, apie jį 2601

Sodaitis Antanas, vert. 1587, 6264

Sodaitis Jonas, reprod. 4539; apie jį 3380, 3414; rec. 8116

Sodeika Povilas, nuotr. 1985

Sodeika Stepas, apie jį 5225, 5234; nuotr. 5254

Sodeikienė Zita, reprod. 4540-42; apie ją3389, 3391, 3395, 3409-10, 4543; rec. 8027, 8141, 8205-06, 8283, 8377, 8440; nuotr. 420

Soest Konrad von, reprod. 3302

Soyinka Wole, apie jį 6046

Sokolovskis A., apie jį 4664

Soler Bartolomė, apie jį 5822

Solovjovas Vladimiras, apiejį 708, 798-800, 823-24, 828; nuotr. 708, 798

Solženycinas Aleksandras 6262; apie jį 6039-41; rec. 6285; nuotr. 6041

Sonda V., nuotr. 1959

Sonda-Sondeckis Jackus, apiejį 2361-62; nuotr. 2362

Songaila Mykolas, apie jį 2978

Songaila Remigijus, nuotr. 5230

Songinaitė-Raslavičienė Regina, apie ją 6385

Spalis Romualdas - Romualdas Giedraitis 6397, 7907-11; apiejį 6327,
7910; rec. 8423-28; premija 6602; nuotr. 7910-11

Spec. 5531,6351,6799

Spect. 871

Spectator - žr. Landsbergis Algirdas

Spekke Arnold, apie jį - rec. 9021

Speller R., leid. 9039

Spėtyla P[etras], nuotr. 1873

Spock B[enjamin], apie jį 2807

Spogis Alberts 6143

Sprindys Algimantas, apie jį 2978

Spurgis Albinas, apie jį 1446

Sruoga Balys 6398-99, 7578-70,7740; vert. 6266; apiejį 708, 5511, 5570, 6289, 6296, 6324, 6921-28, 6987; rec. 8222-23,8227; portr. 3704; nuotr. 5564, 6923, 6927, 6929, 7009, 7022, 8223

Sruogaitė Dalia, nuotr. 6929

Sruogienė Vanda - žr. Daugirdaitė-Sruogienė Vanda

St.M. - žr. Pilka Stasys

St.R. 8054

St.S. - žr. Santvaras Stasys

Stakauskas Juozas, nuotr. 1447

Stakauskas R., apie jį 1944, nuotr. 5558-59

Staknienė Alina 428, 2033, 2087, 6400; nuotr. 7010

Staknis (Stack) J., apiejį 2791

Staliliūnaitė Rūta, nuotr. 5566

Stalinas Josifas V., apiejį 1701

Stančienė Dalia Marija 1249; nuotr. 1496

Stančikaitė-Abraitienė Vlada, reprod. 4544; apie ją 3382, 3392, 3405; rec. 8000, 8045, 8355

Stančikas Saulius, nuotr. 5568

Staneika Adalbertas, reprod. 4545

Stanelytė Ramunė, rec. 7961, 7972

Stanevičius Alfredas 199; apie jį - rec. 8140

Stanevičius Simonas 7581; apie jį 6930

Stanevičius V., reprod. 4546

Stang Christian S., apiejį 5653

Stanys A. - žr. Šapoka Adolfas

Stanislovams Jonas, apiejį 2792; nuotr. 2792

Staniškienė Z. 2050

Staniškis Julius 2011; nuotr. 1930, 1934, 2230

Staniukynas Antanas, apiejį 1448

Stanka Vladas, apie jį 745, 2448; nuotr. 2448

Stankaitytė Danutė, apie ją 5202, 5279, 5285, 5290, 5293, 5382, 5433; nuotr. 5223,5307,5311,5315,5322,5324,5327, 5433

Stankaitytė-Baužienė Ona, reprod. 3525-27; apie ją - rec. 8022, 8300

Stankevičius Aleksandras, premija 363

Stankevičius J., apie jį 2190

Stankūnienė Magdalena Birutė, reprod. 4547-57; apie ją 3384, 3390, 3395, 3410, 4558-59, 4561-63; nuotr. 3418, 4560

Stankus Ignas, apie jį 2790; nuotr.2790

Stankus J[onas], apie jį 253

Stankus Marija Jurgita - žr. Saulaitė (Saulaitytė)-Stankuvienė (Stankus) Marija Jurgita

Stankus Viktoras, nuotr. 1939

Stankuvienė (Stankienė) Vida, apie ją 3390; redc. 9013

Starkus A[ntanas], nuotr. 2614

Starkus Z[igmas], nuotr. 2617

Stasienė Stefanija, premija 409

Stasiukaitis Bronius, nuotr. 8871

Stasiulevičius Aloyzas, reprod. 4564-71; apie jį 3377

Stašaitis J., nuotr. 337

Stasys Adolfas, apiejį 1449; nuotr. 3425

Staškus J., nuotr. 1495

Statkevičius J., nuotr. 1873

Staugaitis Jonas (J.Gintautas) 463, 2808, 6401, 8558

Staugaitis Justinas, nuotr. 1490

Stauskas Petras, reprod. 4572

Stauskas Vladas, apie jį 2978

Steb., rec. 8472

Steigvila Augustinas 1070

Stein Edith, apie ją 554, 801; nuotr. 554, 801

Steinbeck John, apie jį 6286

Stelingis Paulius 6006, 6049, 7582-89; vert. 6094

Stelmokas J., apie jį 253

Stempužienė Aldona, apie ją 5186, 5200, 5267,5300,5408,5410,5435; nuotr. 5316, 5434

Stempužis Juozas, premija 359, 368; nuotr. 1930, 1934

Stepanas Antanas V. 200-01; apiejį 211

Stephens Alice, apie ją 5185; nuotr. 5254, 5307

Steponaitis Antanas, apie jį - rec. 9022; nuotr. 1881

Steponaitis Edmundas, apie jį 6931

Steponaitytė-Marijošienė Kotryna, apie ją 5436

Steponavičius Algirdas, reprod. 4573; apie jį 3377

Steponavičius J[onas], apie jį - rec. 7965

Steponavičius Julijonas, apiejį 1160,1221; nuotr. 1411, 1450-51, 1482

Steponavičius [Kazys] [muzika], nuotr. 5254

Steponavičius Kazys [religija] 1250

Steponavičiūtė Ramoną 1990; nuotr. 416, 1975

Steward Davis, apie jį 833

Stevenson Peggy, nuotr. 6707

Stiklorius Jonas 6987, 8749; rec. 8969, 8997; apiejį - rec. 8981

Stockis L. 6229

Stočkus A., nuotr. 5221

Stočkus Bronius (B.S., B.St., Br.St.) 704-07, 795, 1669-71, 1876, 2471, 2768-69, 2851, 5956; apiejį 746; nuotr. 746

Stoessel W.J., nuotr. 2137

Stončiūtė-Kuolienė Danguolė 3409; reprod. 4574; apie ją - rec. 8121, 8161-62, 8264, 8291,8295, 8434

Stonys M. 2525

Stonis Vincas - Kazimieras Žitkus 6969, 7590-91; apiejį 6932, 7591; rec. 1547;
nuotr. 1872, 7590-91

Storosta Vilhelmas - žr. Vydūnas

Stoškus Alg., reprod. 3805, 4575

Stowasser Friedrich, apie jį 3113

Strasevičiūtė Marytė, apie ją 3390

Straubeks Karlis, apiejį - rec. 2720-21

Straumanis Alfreds, apie jį - rec. 8227

Strautmanis E., reprod. 3303

Stravinskis Igoris, apiejį 5155; eil. 7507; nuotr. 5155

Strazdas (Strazdelis) Antanas 7592; apie jį 5212, 6933, 7966; portr. 4495, 6933

Strikol Albert, apiejį 2791

Strikolis Mykolas, apiejį 2791

Strimaitytė Matilda - žr. Mėlienė (Strimaitytė) Matilda

Strinberg August, apie jį 5506, 6042

Strolia Faustas, premija 366; nuotr. 421

Strolia Juozas, apiejį 5437; nuotr. 5437

Strolia Vytautas, apiejį 5170; nuotr. 86

Strumskis X., leid. 5343

Strungys Jonas, apie jį - rec. 8977

Stukas Jokūbas 148; apiejį - rec. 9023; premija 352; nuotr. 352, 5256

Stulginskis Antanas, apie jį 8872-74; nuotr. 8873-75

Stulpelis G., nuotr. 5301

Stuoka Gucevičius Laurynas, jo ekslibrisas 4123

Stupnickas Mykolas, apie jį 2789

Subačius Jonas, reprod. 4576

Sūdermann Hermann, apie 5843, 6276

Sūduvas Jonas - žr. Vizbaras-Sūduvas Jonas

Sūduvis N.E. - žr. Brazaitis Juozas Sugintas Benediktas, apiejį 1452

Suhard [Emmanuel C.J.], apie jį 999

Sukackienė Ona, apie ją 6294

Sungaila Juozas, nuotr. 1868, 1936, 1938,5119

Sungailienė Angelika, nuotr. 5119

Surdokas Cezaris 1877

Surgaila J[uozas] 1251, 5198

Surgailis Leopoldas, reprod. 4577-81; apiejį 3377, 3382; portr. 3812

Suris James, reprod. 3304

Sušelptasis (?) 1148 S

ušinskas Alfonsas, apie jį 2635

Sutema Liūne - Nagytė-Katiliškienė Zinaida 7593-95; apie ją 5481, 6935;
rec. 8143-47; premijos 6477, 6603-04;nuotr. 6934-35, 7595

Sutkus Atanas, apiejį 5545; nuotr. 5545, 7009

Sutkus Pr., nuotr. 86

Sutkuvienė Ada - žr. Korsakaitė- Sutkuvienė Ada

Sutkuvienė Jadvyga - žr. Ožkinaitė-Sutkuvienė Jadvyga

Sužiedėlienė Galina 1674

Sužiedėlis Antanas (A.Sž.) 202, 856, 867-68, 1753, 1878, 2130, 2472-73, 8787; apiejį 1532; nuotr. 2137

Sužiedėlis Saulius, nuotr. 2363

Sužiedėlis Simas (S.Suž.) 809, 1252, 1328,1879, 2131, 2198, 8826-27, 8559, 8652-56, 8892; apiejį 40, 342-43, 1459, 1542-43, 8876-77; rec. 342-43; nuotr. 335, 1329, 1544,1853, 5119, 8876

Svarinskas Alfonsas, apiejį 1453; nuotr. 1454

Sventickaitė Tamara, nuotr. 5323

Sventickas Valentinas 2244; apiejį 6315

Svilas Povilas, nuotr. 1305

Svirskis Vincas 2947
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai