Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
U PDF Spausdinti El. paštas
Ugianskienė Genovaitė - žr. Antanaitytė-Ugianskienė Genovaitė

Ulevičius Antanas, apie jį 3395

Ulevičius Kostas, apie jį 3395

Ulm Augustas Adele, reprod. 3309

Ulpis Antanas, apie jį - rec. 321

Ulvydas Kazimieras, apie jį - rec. 5758

Umbrasas Jonas, apie jį 3374

Umbrazaitė N., nuotr. 2137

Umihski Sigmund, apiejį 1550

Unamuno Muguel de 6116; apie jį 5820, 6049; nuotr. 5820, 6049

Under Maria, apie ją 6050; nuotr. 6050

Undset Sigrid, apie ją 6051

Ungaretti Giuseppe, apie jį 6052; nuotr.6052

Unguraitytė Concepta, apie ją 1465

Uoginius Kalpas 8763

Urba Aleksas, fotogr. 5125

Urba Edward F., apie jį 2791

Urbaitytė Elena 294, 4678; reprod. 4672-77; apie ją 3380, 3386, 3390, 3402, 3409, 3414, 4678, 4680; rec. 8456; nuotr. 294-95, 4678-79

Urbanavičius Kazimieras (Jonas Kmitas) 207; apiejį 1466; rec. 1542; nuotr. 1466

Urbanavičius Pranciškus, nuotr. 1467

Urbanavičius Vladas, reprod. 4681

Urbanienė R., nuotr. 5569

Urbonas Antanas, leid. 8019, 8047, 8126

Urbonas Ignas 778, 1079, 1374

Urbonas Jonas, nuotr. 1927, 1939

Urbonas Leonas, reprod. 4682; apie jį 3360, 4683, 4695

Urbonas Rūta, jos ekslibrisas 4653

Urbonas Simas, apiejį 2375; rec. 8448; nuotr. 8895

Urbšys Juozas 5994; apiejį 1231; laiškas jam 5990

Urbutis Vincas, apie jį 5644

Urv. - žr. Girnius Juozas

Ūselienė V., apie ją 3380

Ūselis Z., apiejį 3380

Ūsorius S[tanislovas], nuotr. 6830

Ušinskas Stasys, reprod. 4684

Utenis V. 8789; apiejį 8773

Užgirienė Ina 859-60

Užkuraitė Stefanija, apie ją - rec. 317

Užkuris Paul, apie jį 2792

Užubalienė Nijolė - žr. Jankutė-Užubalienė Nijolė

Užuolanka A. 6404

Užupis Vaidotas 4975

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai