Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
V PDF Spausdinti El. paštas
V. 3347

V.B. 1726, 7719; rec. 8171

V.G. 1761

V.J.B., rec. 1547

V.K. 46; rec. 8275, 8309

V.K-as 5, 896, 938, 1024, 1027, 1066

V.L. [Vincentas Liulevičius?] 8714

V.M. 6693

V.M.G. - žr. Girniuvienė Vida Marija

V.Mc. - žr. Maciūnas Vincas

V.R. 5910, 6431,6457

V.Rmv. 2197

V.S., rec. 8078

V.T. 1631, 8545

V.V. - žr. Vizgirda Viktoras

V.Vzg. - žr. Vizgirda Viktoras

Vabalas Gudaitis Jonas, apie jį 2530

Vaičaitis Adolfas 3799, 3897, 4516,4816, 4988; reprod. 4685-93; apie jį
3393, 3404, 3415, 4694-95; rec. 2708, 8137, 8353; nuotr. 4694-95

Vaičaitis Romas, nuotr. 61, 85

Vaičaitis Pranas 7663; apiejį 6948, 7982; nuotr. 7663

Vaičaitis S[tasys], nuotr. 78

Vaičaitis Vladas, reprod. 4696-98; apie jį 3392, 3412

Vaičekauskas P., rec. 8939

Vaičekonis Pranas, nuotr. 1493

Vaičeliūnas Juozas 1304

Vaičienė Ona - žr. Birietaitė-Vaičienė Ona

Vaičiulaitis Antanas (A.V., A.Vč., Aug.R., Aug.Raginis) 160, 483, 504, 514,792,1264,1466, 3324,5703,5870-71,5893,5896,5907,5916,5920, 5938, 5995, 6021, 6030, 6033, 6192, 6405-07,
6624-25, 6642, 6674, 6702, 6716, 6733, 6736, 6746, 6764, 6783, 6842-44, 6960, 6944, 6948, 6975, 8764, 7664-75, 7928-50; rec. 1527, 1554, 2696, 2708, 2859, 6282,6286,7960,7970,7990,7994,8007-08, 8012, 8014, 8016, 8022, 8024, 8031, 8049,8051,8053,8058,8072,8077,8079, 8086, 8089, 8091-92, 8095, 8106, 8112, 8114, 8118, 8123, 8127, 8132, 8156-57, 8160,8163-64,8173-74,8222,8224,8254, 8260, 8271, 8293, 8310, 8318, 8331-32, 8348, 8365, 8371, 8375-76, 8406, 8409, 8431, 8438, 8446-47, 8466, 8469, 8501, 8532, 8931, 8977; vert. 6063, 6125-26, 6131, 6185, 6189-92, 6251; apiejį 474, 478, 5160, 6290, 6309, 6313,6342, 6950-53; rec. 6278, 6745, 7996, 8172, 8188, 8449-55; premijos 6473, 6477, 6412-13; laiškas jam 6755; portr. 3519; nuotr. 471-72,478, 2621,3420, 3423,6427,6949-51, 6953, 7002, 7004, 7007, 7931

Vaičiulaitytė J., nuotr. 2134

Vaičiulis Vyt, apie jį 1827

Vaičiūnaitė Judita 2248, 7676; apie ją 5481, 6316, 6351, 6686; rec. 8226; nuotr. 7676

Vaičiūnas Juozas, fotogr. 5126

Vaičiūnas Petras 7677; apie jį 5487,5514, 6313,6324,6954; jo antkapis 4885; nuotr. 6954

Vaičiūnienė Juzė - žr. Augustaitytė-Vaičiūnienė Juzė

Vaičius Antanas, nuotr. 1489, 1492, 1494

Vaidelys Jonas, nuotr. 282

Vaidyla M[ykolas], nuotr. 1818, 1842, 2227

Vaidotas V[aclovas], nuotr. 1959

Vaikšnoras Antanas, reprod. 4699-4700; apiejį 4701

Vailokaitis V[iktoras], nuotr. 2617

Vainauskas Pranas, apiejį 8891; nuotr. 8891,8899

Vaineikienė Stasė, apie ją 8669

Vaineikis Liudas, apie jį 8669

Vainiūnaitė-Kubertavičienė Antanina, apie ją 5548; nuotr. 5548

Vainius J., nuotr. 2134

Vaišnienė E[leonora], nuotr. 86

Vaišnys J[uozas], nuotr. 63

Vaišnora Juozas (Dr.J.Sav., Dr. J.V., Dr.V.Mar, J.Sav., J.Savasis) 1080-1101, 1265-67,1301, 1389-90, 1682-84, 6644, 8668; apiejį 1468, 1470, 1503, 1551-52; rec. 1503; nuotr. 1468-69, 1471, 8668

Vaišvilaitė J., rec. 2703, 5374

Vaišvilkas, kunigaikštis, apie jį 8364-65; eil. 7068; atvaizdai 4029, 4033

Vaitaitytė Adelė - žr. Sadūnienė-Vaitaitytė Adelė

Vaitekūnas Ričardas, reprod. 4702

Vaitiekaitis A., apie jį 2615

Vaitiekūnas Andrius, premija 412

Vaitiekūnas J[onas], jam dedik. eil. 7686

Vaitiekūnas Vytautas (Vt, Vt.Vt.) 429, 1102, 1268, 1685-93, 1883, 1895, 1950-52, 2024-26, 2051-52, 2202-19, 2422, 2436, 2447, 2451, 2453, 2476, 2529, 2862-63, 8765; rec. 1530, 9004, 9016, 9018; apiejį 2399, 2452; nuotr. 762, 2230,5119

Vaitiekūnas Vladas, apiejį 3392, 3412

Vaitkevičienė Vanda - žr. Frankienė-Vaitkevičienė Vanda

Vaitkevičius Juozas, apiejį 1553

Vaitkūnas J. 3004, 6896, 8766, 8768

Vaitkus Albinas - žr. Katiliškis Marius

Vaitkus (Waitkus) John, apie jį 2792

Vaitkus Lydia - žr. Koklys-Vaitkus Lydia

Vaitkus Mykolas 1267, 1356-57, 1458, 2394,6408,6684,6723,6734,6845,6877, 6955, 7678-89, 8669; rec. 1499, 1501, 8963; apie jį 1355,1554,6313,6379,6955-56,6958, 6987,7681; rec. 7990-92, 8173-74; premijos 6615-16; nuotr. 1554, 6955-58,7005,7681,7687-89, 8173

Vaitkus Vytautas, nuotr. 2258

Vaitkutė R., nuotr. 2134

Vaižgantas - Juozas Tumas 6846, 6959-61; apiejį 40, 6289, 6342, 6354, 6661, 6731, 6824, 6845 , 6962-63, 6731, 6965-69,7963,8669,6960,6962-67,8894,8900

Vakaris Jonas - žr. Nagys Henrikas

Vakselis Aleksandras, apie jį 2376; nuotr. 1932, 2376, 7016

Vakselytė-Nemickienė L, apie ją 3380

Valaitis (Walaitis) E[dvardas], apie jį 3392

Valaitis Jonas 2812; apie jį 2606, 6415; rec. 8019; nuotr. 86, 1980, 1984, 2230

Valaitis Vytas, fotogr. 5127; apiejį 5128-29; nuotr. 1851,5127,5129

Valančius Grigas 2604; nuotr. 2377

Valančius Motiejus 7951; apiejį 1263, 1797, 6366, 6970-75, 8221, 8581, 8591, 8668; jo vardo premija 7801; jo kūrinio iliustr. 3481; nuotr. 6970-71, 6976

Valantiejus J[uozapas], nuotr. 417

Valantinaitė Bronė, reprod. 4703

Valavičius Andriejus, apie jį 3022

Valavičius Eustachas, apiejį 3122, 3216

Valavičius Grigalius, apie jį 9000

Valeišaitė Aldona, apie ją 5449

Valentinaitė Danguolė, nuotr. 1939

Valentinas Albinas 7952

Valėry Paul 6196; apie jį 6053

Valeška Adolfas 3389; reprod. 4704-30; apiejį 164, 1146, 1944, 3393-94, 3403-04, 3415, 4731-34, 5311, 5509; rec. 3429; nuotr. 3424, 4731,4733

Valibus Albertas, apie jį 2792

Valickas (v.n.), nuotr. 2617

Valickienė A., apie ją 5644

Valiukas Leonardas, apiejį 1924, 2378; nuotr. 2226

Valiukas R., apie jį 5497

Valiukėnaitė D., nuotr. 86

Valiukienė Salomėja, apie ją 5181

Valiūnas Julius, reprod. 4735

Valiūnas Kęstutis, nuotr. 1928,1932, 2328

Valiūnienė Eugenija, reprod. 4736; apie ją 3395

Valius Telesforas 3668, 4778, 5010; reprod. 4737-77; apiejį 1518, 1524,1544, 3387-88, 3393-94, 3397, 3403-04, 3409, 3413, 3415, 4778, 4780-84; rec. 1512, 1514-15,1518,1536,1540-41,1544,3429, 8003-09, 8034, 8079, 8099-8100, 8103, 8450; portr. 4758,4776; nuotr. 1485,4778-79, 4783

Valius Vytautas, reprod. 4785; apiejį 3377

Valiuvienė Sigutė, reprod. 4787-88; apie ją 3377

Valkavicius William L. - žr. Wolkovich-Valkavičius William Lawrence

Vallejo Cesar 6167

Vallogotton Feliks, apiejį 3117

Valsiūnienė Valerija, apie ją 6294, 6331, 6403

Valtorta Marija, apie ją 1072

Valuckas Andrius, apie jį - rec. 8868

Vambra Alg. - žr. Nyka-Niliūnas Alfonsas

Vanagaitis Antanas, apie jį 5549; nuotr. 5549, 5561

Vanagas (v.n.), nuotr. 7021

Vanagas Adolfas - žr. Ramanauskas-Vanagas Adolfas

Vanagas Aleksandras, apiejį - rec. 5779

Vanagas J., apie jį 6367

Vanagas Rimantas, apiejį 6315

Vanagas V[ytautas], apiejį 6400

Vanagienė B[irutė], apie ją - rec. 5759

Vangha-Williams R., apiejį 5143

Vansevičius Stasys, apiejį - rec. 2453

Varanauskas Povilas 2249

Varnauskas Edvardas, vert. 3998

Vardys (Žvirzdys) Vytautas Stasys 208, 1269-70,1694, 2220, 2472, 5688,7718, 8767, 8866; rec. 9024; apiejį 1131, 1555, 1924, 8616; rec. 816, 8911, 8983; premijos 352, 413; nuotr. 81, 86, 352, 761-62, 816, 1555, 1851, 1856, 1938, 2095-97, 2229, 2379

Variakojienė Aldona - Audronytė-Variakojienė Aldona

Variakojytė Vilia, apie ją - rec. 8320

Varinis J. 6419

Varnagiris Antanas, apiejį 2789; nuotr. 2789, 2829

Varnaitis P. 1103

Varnas Adomas, reprod. 4789-4808; fotogr. 5130; apiejį 3412, 4811-16, 6814; rec. 8188; eil. 7203; premija 6471; portr. 4103, 4254; nuotr. 5119, 7022,
4809-10, 4812-14

Varnelis Jonas, apie jį 5382

Varnelis Kazimieras, reprod. 4817

Varnelis Kazys, reprod. 4818-25; apie jį 1244, 3054, 3391-92, 4826-30; rec. 8067; nuotr. 4826-27, 4830

Varnienė Marija 2477; apie ją 2607

Vasaitis Alvydas, apie jį 5272, 5274, 5276,5290, 5293-94,5296, 5299, 5382; nuotr. 5450

Vasaitis Antanas J. 2605; apie jį 2380

Vasaitis J[onas], nuotr. 8895

Vaseris Pranas 1104; apie jį 1472

Vasiliauskas A., nuotr. 1873

Vasiliauskas Ed., reprod. 4831 

Vasiliauskas Jonas, apie jį 5451; nuotr. 5301

Vasiliauskas K., nuotr. 1488

Vasiliauskas K|azimicras|, nuotr. 2616, 2624

Vasiliauskas Kazys, apie jį 5550

Vasiliauskas Praneiškus - žr. Meškuitis

Vasiliauskienė Dana 6935

Vasyliūnas Izidorius 2573, 5152-53, 5207-10, 5336, 5340, 5356, 5365,5370-72, 5395-96, 5414, 5420, 5426; apiejį 5159, 5184, 5452-53, 5455-56; nuotr. 5454-55

Vasyliūnas Vytanis, apie jį 5159

Vasyliūnienė Elena 2478, 2530, 5144, 5211,5397

Vasys Antanas 108, 2574, 5674; apie jį 5674, 8892; nuotr. 72, 5674,5731, 8892

Vaškaitis B., nuotr. 1928

Vaškelienė Stasė, nuotr. 71

Vaškelis Aleksas 2015, 5674, 6703; nuotr. 1906, 2018

Vaškelis Bronius, apiejį 6314; nuotr. 71,73-4, 86, 7019

Vaškys A., nuotr. 2134

Vaškys Justinas 505; apiejį 497, 1473; nuotr. 520, 1473-74

Vaškys Petras, reprod. 4832-36; apie jį 4837-38

Vaškūnas J. 8285

Vaštokas J. 4654

Vaštokas Romas, rec. 8186

Vaznelis Jonas, apie jį 5202, 5285, 5290-91, 5293-94, 5410; nuotr. 1985, 5307, 5309-10, 5315, 5324, 5327, 5410

Vėbrienė Genovaitė - žr. Židonytė-Vėbrienė Genovaitė Irena

Vecellio Cesare, reprod. 3310; apie jį 2678

Vedeckas A., nuotr. 1928

Vedegytė-Palubinskienė Nijolė, reprod. 4839-41; apie ją 3390, 3392, 3395, 3409, 4842; rec. 1518, 8337

Veitas Br., nuotr. 418, 2839

Veitienė L, nuotr. 337

Veiverytė Sofija, reprod. 4843-44; apie ją 3377

Velasquez Diego, reprod. 3311

Velavičius Alfonsas, nuotr. 1927

Velbasis Simas, apie jį 5467

Velička Domas 2558; apiejį 2608, 6377; rec. 5780-81; nuotr. 5729

Velička Gasparas 241; nuotr. 242, 5563,5565

Vėlius Norbertas, apiejį - rec. 1575

Vencevičiūtė-Kutkuvienė Jadvyga, apie ją 5458

Vencius Bladas, apiejį 2791

Vencius Ksaveras, nuotr. 8899

Venckus Juozas 861, 1106, 2770, 2813-14

Venckus Pranas, nuotr. 1885

Venclova Antanas, apiejį 6018, 6296, 6324, 6331, 6389, 6403, 6835-36, 6876, 6977

Venclova Tomas 161, 2223, 6420, 6738, 6847, 7690-91; rec. 1555; vert. 6148, 6156, 6197; apiejį 5481, 5789, 5794, 5796, 5800, 6270, 6316, 6350-51, 6392, 6400, 6418, 6978-80, 8726; rec. 7993, 8175; premijos 6472, 6477, 6617; jam dedik. eil. 6197; nuotr. 81, 6978-79

Vengris Vitolis, apiejį 3431

Venskus Adolfas, nuotr. 2228

Venskutė Marija - žr. Bernarda, sesuo Venskuvienė Birutė, nuotr. 2228

Venta N. 6894

Vepštienė Henrieta, apie ją 3390

Verax Casimiro - žr. Čibiras Kazimieras

Verbickas A., apie jį- rec. 8230

Verdi Giuseppe, apie jį 5274, 5284-85, 5293, 5300

Vereščekaitė Marilė, portr. 3345

Verga Giovani, apie 5866

Vergilius Publius 6061-62

Verikaitis Vaclovas 5250; apie jį 5214, 5243, 5250, 5460; premija 414; nuotr. 5253, 5459

Veronika, šventoji, atvaizdai 3838, 4006

Veselauskas R., reprod. 4849; apie jį 3386,3403

Veselka Kazys 7692-93; apiejį 5551; rec.8098,8116; nuotr. 5551,5570

Vesper W., apie jį 5858

Veščiūnaitė-Janavičienė Aldona, reprod. 3879; apie ją 3403, 3409; rec. 8176-77

Veščiūnas Albertas, reprod. 4845-47; apie jį 4848; rec. 8126; nuotr. 4848

Vezelis Kazys, apie jį 2790

Vėžys Bronius, nuotr. 1885

Vėžys Gintautas, rec. 3431

Vėžys Rimas, apie jį - rec. 8178; nuotr. 5559

Vyčinas Vincas 715-18, 5944-45, 8490;apiejį 755, 836; nuotr. 755-56

Vydas Juozas 862, 2815

Vidugiris Aloyzas, apie jį - rec. 5759

Vidugiris V[ytautas], nuotr. 535, 2839,5569

Vydūnas - Vilhelmas Storosta 719, 5675, 6981,8768; apiejį 837,3204,6363,6462, 6465, 6981-87, 6989; eil. 7680; portr. 4601; nuotr. 6982, 6985-88

Vidzgiris Julius 720, 2090, 8562, 8769

Vidžiūnienė Rūta Klevą 6598; apie ją -rec. 8456; premija 6619; nuotr. 6618

Viekšnelis J. 1801-02, 2531-32

Vielhorskis Vladislavas, apie jį 8658

Vienožinskis Justinas, reprod. 4850-53; apiejį 3415, 4853; nuotr. 4853

Vienuolis Žukauskas Antanas, apie jį 6296, 6990; nuotr. 6990

Vieraitytė Danutė, nuotr. 1329 Viero (v.n.), apie jį 2675

Viesulas Romas 3414, 3800-01, 3863, 4470, 4783, 4872, 4891; reprod. 4854-71; apiejį 3388-89, 3391, 3394, 3397, 3402, 3409, 4872-78, 4880, 4882; rec. 8342, 8352; nuotr. 3421, 4872, 4879, 4881

Vygandas (v.n.) 7694 Vygantas V[ytautas], nuotr. 1856

Vijeikis Vladas, reprod. 4883; apie jį 3362,3392; rec. 1528,8001,8013,8016, 8052, 8457

Vykintas Stp. - žr. Povilavičius Stepas

Viksna Ingrida 6144

Vilainis Adomas - Adomas Šidlauskas 1804, 2070; apiejį - rec. 8532, 8948

Vildžiūnas Vladas, reprod. 4884-90; apie jį 3377, 4891; nuotr. 4891

Vileišis Antanas, nuotr. 68

Vileišis Jonas, nuotr. 68

Vileišis Petras, apiejį 2381; nuotr. 417

Vileišytė Barbora 55

Viliamas Vladas 721, 783, 1107, 1695, 2852, 2856, 5676, 8516-17, 8519; rec.
347,8527; apiejį 571,8527; nuotr. 1850, 8527

Vyliaudas Balys 506

Vilimaitė Bitė 7953; apie ją 7953

Vilimas Liudas, reprod. 4892-4904; apie jį 3393, 3415; rec. 3429, 8010, 8327; portr. 4904

Vilimas V., apie jį 3397, 3404; nuotr.2134

Vilimienė R., apie ją 3380

Vilkas E[ugenijus], nuotr. 2839

Vilkus P., nuotr. 6929

Vilkutaitytė-Gedvilienė Birutė, reprod. 4905; apie ją 3380,3392; rec. 8332,8380

Vilutis Mikalojus, reprod. 4906; apie jį 3382

Vilutis Petras (P.Vytenis) 2576, 8850

Vindašienė B., nuotr. 5221

Vingis Adomas, reprod. 4907; apie jį 3407

Virgilio Vicolas di, apie jį 5294

Virkau Vytautas, reprod. 4908-09; apie jį 3391, 3394, 3409, 4530, 4910-11,
4530,5270,5273; rec. 8032,8037,8041, 8178, 8259

Virkonas B., nuotr. 5559

Viržis A. 2392; vert. 6253

Viskanta Zigmas, nuotr. 535

Vismanas A., apie jį 2382; nuotr. 2382

Vismanas Laurynas 2133

Vismantas Liudas, leid. 8015, 8048, 8292, 8350, 8439, 8448

Visockienė Zita - žr. Kevalaitytė-Visockienė Zita

Visvydas Pranas (Pr.V.) 466, 5357, 5677, 5960, 5996, 6041, 6410, 6686, 6852, 6897, 7695-7704; rec. 7976, 7981, 7984, 8009, 8029, 8050, 8090, 8102, 8178, 8190-91, 8228,8298, 8346, 8390, 8402, 8435; vert. 6199; apiejį 6304, 6371, 6387; nuotr. 7013, 7702, 7704

Viščinis Petras, nuotr. 418

Vyšniauskaitė Angelė, apie ją - rec. 2707, 2725-26

Vytartas Antanas, nuotr. 1475

Vytautas Didysis, apiejį 8597, 8607, 8653; eil. 7069-70, 8007; drama 7727; jo antspaudas 4034; atvaizdai 3942, 3947, 4029, 4978

Vytė Nemunėlis - žr. Brazdžionis Bernardas

Vitėnas Juozas 8807; nuotr. 8895

Vytenis, kunigaikštis, apie jį - eil. 7068

Vytenis P. - žr. Vilutis Petras

Vitkauskaitė-Merker Aleksandra, reprod. 4912-22; apie ją 3380, 3394, 3414; nuotr. 3419

Vitkauskas Aleksandras, apiejį 5552; nuotr. 5552

Vitkauskas Povilas, apie jį 8705

Vitkienė Ramūnė, nuotr. 5568

Vitkus Balys, apie jį 2874-76; nuotr. 282, 2875-76, 8899

Vitkus Jonas, apie jį; nuotr. 2791

Vitkus (Witkus) Eleonora 2816

Vitkus (Witkus) Viliamas, apiejį 3392

Vytuolas Andris 2250

Vizbaras F[eliksas], apie jį 2978

Vizbaras Jonas (J.Sūduvas), apie jį - rec. 8458; premija 6620

Vizgirda J.T., leid. 2965, 3429, 9025

Vizgirda Viktoras (V.V., V.Vzg.) 544, 2022, 2333, 3371, 3376-78, 3415-16, 3454, 3669, 3701-02, 3802-03, 3832, 3864, 3966, 4005, 4084, 4117, 4233, 4265, 4329, 4654, 4659, 4784, 4830, 4853, 4954-55; reprod. 4923-53; rec. 4116; apiejį 3380, 3388-89, 3391, 3393-94, 3402, 3404, 3409, 3413, 3415, 3794, 4954-60, 4962-65; rec. 8066; premija 365; portr. 4498 , 4926-27, 4936, 4941, 4949; nuotr. 71, 419, 470, 3038, 3420-24, 3426, 4264, 4658, 4954-55, 4957, 4959, 4961-64

Vizgirda Vincentas, apiejį 1476

Vizgirdas Juozas Jonas, apie jį 2790

Vladimirovas Levas, apie jį 2562; rec. 317, 2636

Vladislovas IV Vaza, karalius, apie jį 8643; portr. 3206

Vogelis Z., reprod. 3312

Vogt Leon, reprod. 3313

Vogt W., apiejį 1653

Voketaitis Arnoldas, apiejį 5181, 5272;nuotr. 5223

Vokietaitis Juozas, apie jį 5627; nuotr. 2609

Voldemaras Augustinas 1267; apiejį -rec. 9040

Volertaitė (v.n.), nuotr. 5326

Volertas Vytautas (Vytautas Dyvas) 209-10, 1271, 1805-09, 1836-37, 1953-57, 2225, 2251, 5684, 7954-55, 8671, 8772; rec. 8323-24,8326, 8330,8358-59, 8411; apiejį 1924; rec. 8459-63; premija 6621; nuotr. 418,1906,1932,1938,6991,8461

Volkovas P., nuotr. 5301

Volteris Eduardas, apie jį 5605

Vorbek-Lettow Maciej, apie jį 8643

Vorobjovas M[ikolajus] 3641

Vosylius J., vert. 6060

Vosyliūtė-Dauguvietienė Petronėlė, apie ją 5553

vrg. 1924

vs. 1255

Vt., Vt.Vt. - žr. Vaitiekūnas Vytautas

Vuber A., reprod. 3314
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai