Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
W PDF Spausdinti El. paštas
Wagner R., apie jį 3890

Waluk John, apiejį 2791

Wankowicz W., reprod. 3315

Ward Barbara 2423

Weigant W., apie jį 5858

Weil Simone, apie jį 943

Weiselberger C. 4654

Weisenborn Gfūnter], apiejį 5858

Wells Herbert, apie jį 6054

Werfel Franz, apie jį 6055; portr. 4507

Whitaker Frederic, apie jį 4446

White Patrick, apie jį 6056; nuotr. 6056

Whitman Walt 6131

Wicikas Steponas, apiejį 5279, 5291;nuotr. 5322

Wiechert Ernst, apiejį 5843, 6057, 6276, 6691; nuotr. 6057

Wiedermann Oskar, apie jį 5606

Wiiralt Eduard, reprod. 3316-19; apie jį 3320-22; nuotr. 3321

Wilder Thornton 6237

Willebrands, kardinolas, apiejį 971

Wiltrakis Georg, apie jį 2792

Winter Carl, leid. 5743-45, 5775, 5782-83

Wissman Wilhelm, apiejį - rec. 5753-56

Wyszihski Stefan, apiejį 1556

Witte Wilhelm 6989; apie jį 6985

Wittram R[einhard], apiejį - rec. 9041

Wojtyta Karol - žr. Jonas Paulius II

Wolkovich-Valkavičius

William Law-rence, apiejį - rec. 1478

Wordsworth William, apiejį 6058

Wright Frank Lloyd, apie jį 2975
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai