Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Ž PDF Spausdinti El. paštas
Ž. 1835, 2456

Žadeikis Povilas, apiejį 2383; nuotr. 2383

Žagaras Juozas - žr. Tarvydas-Žagaras Juozas

Žakevičius Stasys - žr. Žymantas (Žakevičius Stasys)

Žalalis Klemensas T. 1110-14

Žalia Rūta - žr. Sabaliauskas Adolfas

Žalinkevičaitė-Petrauskienė Elena (Alė Sidabraitė), apie ją 5555, 6357

Žaliūnas A., nuotr. 5569

Zaikauskas Jurgis 2588, 5297-98, 5384, 8672-73

Žaltvykštis J. - žr. Girnius Juozas Žardalevičius Konstantinas, apie jį 3385

Žebrauskas Tomas, apie jį 2786

Žebris Juozas, apie jį 1478

Žeimevičius Adomas, nuotr. 1479

Želvienė Joana - žr. Tarnošauskaitė-Baitrušaitienė-Želvienė Joana

Želvys Juozapas 7706

Želvys Petras, nuotr. 1985

Žemaitaitis Al., apie jį - eil. 7384

Žemaitė - Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, apie ją 6994; portr. 3436, 4592

Žemaitienė Uršulė 2681

Žemaitis Algimantas 3006; reprod. 3100; rec. 3110; apiejį 2992

Žemaitis J[onas], nuotr. 1488

Žemaitis Kęstutis, apie jį 1558

Žemaitis Vincas, apie jį 2384; leid. 8566

Žemaitis Zigmas, nuotr. 68, 2616, 2622, 2624

Žemaitytė Zita, apie ją - rec. 3351

Žemelis H[enrikas], nuotr. 8895

Žemkalnis J. Jeronimas- žr. Landsbergis Algirdas

Žemkalnis Vytautas - žr. Landsbergis-Žemkalnis Vytautas

Žemliauskaitė D., apie ją - rec. 8458

Žengė Juozas, apiejį 6381

Žeruolytė Liudvika, apie ją 3357

Žibutis T. 2577

Žičkus P[ovilas], nuotr. 337

Židonis Mykolas, apie jį 2510

Židonytė Lijolė, reprod. 4992-93; apie H 3380

Židonytė-Vėbrienė Geaovaitl Ema 5997; vert. 8550; apie ją - rec. S')X7

Žiedonis Kazys, nuotr. 1939

Žygas Juozas 56-7, 368, 391, 547, 2579-80, 5229, 5251-52, 5299-5300, 5522,
6411

Žygas Kęstutis P., nuotr. 295, 2230

Žygas Leonas, reprod. 4994; apiejį 3407

Žygimantas Augustas, karalius, apie jį 7725, 8664, 8674

Žygimantas Senasis, karalius, apiejį 8601

Žygimantas Vaza, apiejį 8614

Žiginskaitė J., nuotr. 1885

Žilėnas V[incas], apiejį 2656

Žilevičius Juozas (J.Ž-čius) 243, 5145, 5147, 5212-J3, 5220, 5250, 5342, 5348, 5363,5373, 5401, 5427, 6848, 6850; rec. 5341, 5343, 5366, 5445; apiejį 5168, 5461-62,5464-65; premijos 356,360; rec. 8989; nuotr. 243,5254-56,5462-63,5470

Žilinskas Andrius - žr. Oleka-Žilinskas Andrius

Žilinskas K., apiejį - rec. 8128

Žilinskas Tomas, reprod. 4995; nuotr. 2610

Žilionienė Galia, apie ją 2385

Žilionis Juozas 5709; premija 415

Žilionis Petras, apie jį - rec. 346-47

Žilys Stasys 1115, 7707, vert. 6121; apie jį 1559-60; nuotr. 1873

Žilytė Birutė, reprod. 4996-99; apie ją 3377

Žilius Vladislavas, reprod. 5000-01; apie jį 5002; rec. 8090; nuotr. 5002

Žilvytis Algis 7708

Žilvitis Povilas M., apiejį 2791

Žymantas (Žakevičius) Stasys, apie jį 2386; nuotr. 2386, 2624

Žiogas Juozapas, rec. 8422; nuotr. 1480

Žirgulys Aleksandras, nuotr. 2621

Žitkevičius Leonardas (Runcė Dandierinas, Balys Pavabalys, Leonardas Žitkus)
7709-16; rec. 8121,8149; vert. 6207; apie jį 7715; rec. 8181-83; premijos 6469,
6622-23; leid. 8183; nuotr. 6427, 7008,7016, 7715,8181

Žitkevičius Pranas, apie jį 8574

Žitkus Kazimieras - žr. Stonis Vincas

Žitkus Leonardas - žr. Žitkevičius Leonardas

Žiūkelis P., nuotr. 1488

Žiūr. - žr. Žiūraitis Tomas

Žiūraitis Tomas (Žiūr.) 1116-21, 2398; apiejį 1481, 1561

Žlt. - žr Girnius Juozas

Žmuidzinas Jonas 3670, 7717; apie jį 6995-96; rec. 8466; nuotr. 1856, 2843,
6995, 6997, 8781

Žmuidzinavičius Antanas, reprod. 5003-04; portr. 5003

Žmuidzinienė (Naruševičiūtė) Halina, reprod. 5005-09; apie ją 5010

Žobakas H., reprod. 5011; apiejį 3386

Žoromskis Kazimieras 244, 3703, 4094, 4526, 4838; reprod. 5012-26; apie jį 3391, 3397, 3402, 3409, 5027-28,5030-31; nuotr. 244, 5029, 5032-33, 7015

Žukaitė R., apie ją 3392

Žukas Jonas, apie jį 5466; laiškas jam 5378; nuotr. 7378

Žukas Konstantinas 6787, 8563, 8868

Žukas Rimantas, fotogr. 5131

Žukas Vladas, apie jį - rec. 317

Žukauskas A., reprod. 5034

Žukauskas Albinas, apiejį 6351

Žukauskas Antanas - žr. Vienuolis Žukauskas Antanas

Žukauskas B[ernardas], nuotr. 1873

Žukauskas Ričardas Saulius, apiejį 2249

Žukauskas Vitalius, premija 361

Žukauskienė Ingalill, apie ją 3395

Žukauskienė M., apie ją 3380

Žumbakienė Elena, nuotr. 500

Žumbakienė (Jankonytė) Giedrė, reprod. 5035-38; apie ją 3389-90, 3395, 3409, 3412, 5039-40; rec. 8194; nuotr. 5040

Žumbakis Povilas, nuotr. 1985

Žvinklys J. 2533

Žvironas K., apie jį 3389

Žvirzdys Vytautas S. - žr. Vardys (Žvirzdys) Vytautas Stasys


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai