Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Dr. A. C. Matulis — Naujas Solženicyno romanas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Matulis A. C.   
A. Solženicynas su savo romanu August 1914 (anglų kalbos vertimas) vėl pasiekė literatūrinę viršūnę. Jo kūrinys buvo net parinktas skaitančiai visuomenei įtakingojo "Book Club"; šios knygos pardavimas siekė vienu metu net 1500 egzempliorių pei dieną. Šio romano estetinis turinys ir stilius aiškiai rodo, kad 1972 metai pasaulio literatūroje priklauso šiam rusų rašytojui.

Kai kurie anglų kritikai, perskaitę August 1914, tyliai murmėjo apie romano tamsią ir neaiškią literatūrinę - filosofinę atmosferą ar per aštrų militarizmą. Dar kiti energingai kėlė Solženicyną į klasines aukštybes ir, kas keisčiausia, padėjo jo kūrinį prie Tolstojaus kojų, kuris irgi pa-naSią tematiką nagrinėjo. Tačiau bet koks skaitytojas, turintis literatūrinį skonį ir susidomėjimą klausimais, liečiančiais karą, laisvę, teisybę, ir gal net asmeniškai pergyvenęs šių idealų užtemimą mūsų tautos ar pasaulio istorijoje, greičiau supras ir pats nutars, kad Solženicynas nėra reikalingas jokių "Tolstoy connec-tion". Jis yra, be abejonės, pats talentingiausias mūsų amžiaus rašytojas.


Pirmas žvilgsnis į šį romaną parodo, kad jo struktūra yra daugiau matematiška, o ne chronologiška. Įvykiai vyksta matematine progresija, ir net romano charakteriai negali šios progresijos sustabdyti ar pakeisti. Pažvelgus giliau, skaitytojas pradeda jausti tylų, bet galingą pulsą, kuris jungia 64 romano skyrius į vieną gyvą vienetą, — tai plakimas žmogaus sielos su savo amžina meile ir gerumu. Žengiant toliau, romanas atskleidžia panoraminį vaizdą, kuris siekia Kaukazo stepes, Maskvą, Petrapilį ir pagaliau mums gerai pažįstamą Rytų Prūsiją. Bet nejaučiame šių tolybių, ir jos atrodo be didelės reikšmės, nebent tik tada, kada ši distancija yra tiesiogiai proporcinga likimui paprasto Rusijos kareivio. Su savo tipingu stiliumi Solženicynas tvarko ir laiko elementus. Jis jį sustabdo, sutraukia ar ištęsia, priklausomai nuo įvykių svarbumo ir reikalingumo. Rusijos istorija, politika ir ekonomija įplaukia į šiuos įvykius, bet jie palieka sušaldyti tik intelektualiniam nagrinėjimui. Kas romanui teikia žymų patrauklumą, tai portre-tavimas žmonių ir jų momento istorijoje. Jie lyg gyvi išžengia iš romano greitai bebėgančių lapų ir atsistoja prieš pat skaitytojo akis. Sunku nutraukti nuo jų dėmesį, ir visi jaučiamės įpinti į jų gyvenimą, kurio spalvos žadina mūsų jausmus bei protą ir reikalauja mūsų nusistatymo. Tai mes gailimės Samsonovo, nekenčiame Žilinskio, pritariame Vorotyn-cevui, spaudžiame Blagodariovo ranką, kviečia mus reaguoti Irina, Ksenia ir Tania. Skaitytojas, susidomėjęs politiniais ar ekonominiais klausimais, ras asmenybes, kaip Isa-kovičius, Lenartovičius ir Obodovs-kis, labai įdomias. Nepamirškime ir paprasto Rusijos kareivio, su kuriuo, mes kaip ir pats rašytojas, pasidarome artimi keleiviai. Ar šie žmonės iš tikro gyveno ar ne, nėra svarbu. Tik jų žmoniškumas ar nežmoniškumas kelia skaitytojo tikrą susidomėjimą.

Solženicyno romanas August 1914 atskleidžia ir lietuviškų spalvų, nėra jos per ryškios, bet turi savo vietą romano turinyje. Tai matome iš istorinių paminėjimų (Žalgirio mūšis), iš lietuvių buvimo Rusijos kariuomenėje, iš Rytų Prūsijos geografinių aprašymų. Suprantama, autorius įtraukdamas lietuviškus ir taip pat kitų Pabaltijo kaimynų vaizdus, atlieka tai trumpai ir su tyliais politiniais motyvais. Įdomiai skamba Solženicyno žodžiai iš ne taip tolimos praeities: "We oppress all the non-Russian people in the empire hut toe don t seem to feel sorry for them" (XV skyrius).
Skaitytojas, perskaitęs šį romaną, skirtą ir filmui, sutiks, kad Solženicynas auga savo talentu ir kūryba. Toli yra palikusi jo debiutinė apysaka "Viena Ivano Denisovičiaus diena" (1962, liet. vertimas 1963). Su August 14 prasideda literatūriškai turtinga epocha, kuri tęsis su kitu romanu October 1916. Galime tik spėti, pažindami šitą rusų rašytoją, kad jo planuotos trilogijos paskutinė dalis pasieks ir antrą pasaulinį karą. Cia mes vėl sutiksime lietuviškų bruožų, daugiau ar mažiau priklausomai nuo autoriaus pasirinktų temų.
Dr. A. C. Matulis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai