Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Įsteigtas išradėjams remti bankas PDF Spausdinti El. paštas
Jūs nustebsite išgirdę, kad apie 90% visų naudingųjų išradimų autorių, kurių Išradimais pasinaudodami biznieriai susikrovė milijonus, savo medžiaginį gyvenimą maža ką tėra pagerinę. Pasirodo, kad išradimams vieno edisoniško proto ir talento neužtenka; reikia taip pat lėšų, kapitalo. Jo stoka yra suėdusi visą eilę nepasirodžiusių geriausių išradimų.

Išradėjams paremti, kaip praneša šveicarų leidžiama Ciuriche „Die Weltwoche“, kad jų nenupirktų biznieriai ir, už juos sumokėję stambius pinigus, neįkištų į savo stalčius pelėti, kadangi jie, paleisti į apyvartą, galėtų sužlugdyti jų įmones, įsteigta Čikagoje naudingiems išradimams remti draugija su trim milijonais dolerių kapitalo. Su savo filialėmis jos kapitalas siekia daugiau kaip 24.000.000 dolerių.

Institutas sudarė sutartis su visa eile geriausių įvairių technikos sričių specialistų, kurie prieš leisdami į viešąją apyvartą patikrins visus jam atsiųstus pasiūlymus ir patentų projektus. Jei jie pasirodys turį bent kiek techninės reikšmės, tai institutas: 1) skirs reikalingą lėšų sumą išradėjui, kad jis savo eksperimentus tęstų toliau, 2) atpirks patį užpatentuotą išradimą ir paves jį specialistams patobulinti, 3) jį paleis į apyvartą, pasiimdamas sau nepasisekimo riziką, 4) pasisekimo atveju ekvivalentiškai teisingą sumą išmokės išradėjui.

Tokių „užmarinuotų“ išradimų apsčiai rasta Vokietijoj, Italijoj ir Japonijoj. Dabar pasiųstos į minimuosius kraštus specialios komisijos jų ištraukti iš archyvų ir paleisti į žmones.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai